Personal Branding

raport personal branding w polsce

Raport Personal Branding w Polsce

 

W przygotowanym przez nasz zespół raporcie znajdziecie wyniki badań, które przeprowadziliśmy w zakresie Personal Brandingu w Polsce. Na 44 stronach raportu przedstawiamy zagadnienia które obejmują min.:

  • Jak duża jest świadomość respondentów w zakresie personal brandingu?
  • Jaki jest stopień zaufania do marek osobistych?
  • Jak personal branding przekłada się na budowę wartości postrzeganej oferowanych produktów/usług?
  • Jakie korzyści wynikają z posiadania silnej marki osobistej?
  • Jakie są największe wady marki osobistej?

Cały raport zawiera również nasze wnioski oraz końcowe podsumowania, które mogą w znaczącym stopniu pomóc w interpretacji zebranych danych.