POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej premium-consulting.pl przygotowane zostało przez firmę Premium Consulting i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie online.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Premium Consulting Mariusz Łodyga. Chronimy także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Premium Consulting Mariusz Łodyga
Ul. Krańcowa 58/31
61-036 Poznań
NIP 782-211-60-57
REGON 300644001

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Premium Consulting stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych: 
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@premium-consulting.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy Premium Consulting przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@premium-consulting.pl

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Premium Consulting, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zlecenie na usługę, która nie została jeszcze zrealizowana lub jest w trakcie realizacji
* masz nieuregulowany dług wobec Premium Consulting, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
* Jeśli skorzystałeś z jakichkolwiek usług lub dokonałeś zakupu, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting: 
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting. Premium Consulting zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby Premium Consulting ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting, wtedy Premium Consulting ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Premium Consulting musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Premium Consulting nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy osobę, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nią skontaktować, napisz na adres rodo@premium-consulting.pl.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że Premium Consulting przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Marketing bezpośredni

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie lub tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i dane rejestrowe firmy
* płeć
* historia usług
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, Premium Consulting nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu 18 miesięcy nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Obsługa klienta

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi: 

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, nazwa firmy i dane rejestrowe firmy
* dane i historię płatności
* informacje o zamówieniach
* numer konta/ numer członkowski
* całą korespondencję na dany temat

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (skutecznego wniesienia sprzeciwu) lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych – jednak nie dłużej niż przez 10 lat.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting. Premium Consulting zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Wypełnienie zobowiązań prawnych

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* numer klienta
* numer zamówienia
* imię i nazwisko
* adres pocztowy
* nazwa firmy i dane rejestrowe firmy
* numer telefonu
* kwota transakcji
* data transakcji

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości oraz firmom księgowym prowadzącym naszą księgowość.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Premium Consulting przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.

Pliki cookie

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie:
* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozwijania i ulepszania naszych usług oraz produktów, na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting.

Rozwój i udoskonalenia

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych, aby oceniać, rozwijać i ulepszać nasze usługi, produkty oraz systemy dostępne dla wszystkich klientów. Nie będziemy analizować Twoich danych na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane.

Będziemy między innymi przeprowadzać analizy, które pozwolą nam zmieniać nasze usługi, aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprości przepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używane przez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie:
* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Korzystamy też z usług firm analizujących ruch w sieci, aby analizować ogólne zachowania online naszych klientów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozwijania i ulepszania naszych usług oraz produktów, na podstawie uzasadnionego interesu Premium Consulting.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Premium Consulting Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, zmień domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na swoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.