STATYSTYKI MARKETINGOWE

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O MARKETINGU, ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER STRATEGICZNEGO MARKETERA

NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI MARKETINGOWE

W naszych podcastach, czy na blogu często powtarzamy, że status quo w marketingu nie istnieje. Oznacza to mniej więcej tyle, że aby pozostać na czasie każdy właściciel biznesu powinien nieustannie obserwować trendy, analizować dane statystyczne, czy też przeprowadzać regularne badania rynku.

Działania te pomogą nam nie tylko w budowaniu komunikacji, która skutecznie dociera do naszych odbiorców, ale także sprawi, że pozostaniemy o krok przed konkurencją.

Aby ułatwić wam to zadanie, zebraliśmy dla was listę najważniejszych statystyk marketingowych, które pozwolą wam zrealizować to zadanie i tym samym wejść na Wyższy Poziom Marketingu.

Poniższa lista jest stale aktualizowana w wyniku prowadzonego przez nasz team researchu, zatem warto tutaj regularnie wracać.

STRATEGIA MARKETINGOWA

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • W badaniu Edelmana respondenci wskazali: cenę i jej przystępność (64%), zaufanie do organizacji, do której należy marka (53%), a także reputację marki (48%), jako 3 kluczowe atrybuty, które wpływają na ich decyzję przy pierwszym zakupie produktu marki. (Edelman, 2020)
  • Jak zauważają konsumenci marka, która dąży do rozwiązywania ich indywidualnych problemów, powinna przede wszystkim: być niezawodnym dostawcą (69%), być wiarygodnym źródłem informacji (64%), być opiekunem (63%) i innowatorem (63%). (Edelman, 2020)
  • Zdolność do wizjonerstwa (61%) jest najbardziej pożądanym przez konsumentów atrybutem marki w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. Na kolejnych miejscach znalazły się: bycie problem solverem (60%), czy posiadanie pozytywnego wpływu na kształtowanie kultury otoczenia (58%). (Edelman, 2020)
  • Według konsumentów marka, która wzbogaca ich życie to taka, która jest: źródłem radości (58%), osobistą inspiracją (53%), czy środkiem autoekspresji (48%). (Edelman, 2020)
  • W efekcie pandemii 33% konsumentów uważa za ważniejsze to, czy produkt został wyprodukowany w ich kraju. (Edelman, 2020)
  • 28% konsumentów, w efekcie pandemii uważa za mniej ważne to, czy marka komunikuje swój sukces, natomiast 27% stwierdza, że na znaczeniu straciło także to, czy marka pozycjonuje się jako twórca trendów. (Edelman, 2020)
  • Marki odnotowują średnio 16% spadek sprzedaży po roku bez prowadzenia działań reklamowych, 25% spadek po dwóch latach oraz 36% po trzech latach. (Ehrenberg-Bass, 2021)
  • Po 4 latach bez reklamy żadna z marek biorących udział w badaniu instytutu Ehrenberg-Bass, nie odnotowała przychodu wyższego niż w roku poprzednim, niezależnie od jej rozmiaru. (Ehrenberg-Bass, 2021)
  • Z badania wynika, że marketerzy badając i rozwijając skuteczność ścieżki zakupowej klienta, najczęściej korzystają z takich technik jak: testy A/B (56%), persony (54%), czy mapowanie treści (51%). (Smart Insights, 2021)
  • Zgodnie z badaniem Salesforce, klienci są czynnikiem mającym najistotniejszy wpływ na kierunek strategii organizacji. Aż 63% marketerów wskazało ten czynnik jako istotny w budowaniu strategii. Do innych wskazywanych czynników można zaliczyć technologię (59%), transformacje modelu biznesowego (57%), czy presję kreowania konkurencyjności (55%). (Salesforce, 2021)
  • Innowacyjność i zaangażowanie w relację z klientami w czasie rzeczywistym są aktualnie wskazywane przez marketerów jako ich główne priorytety. (Salesforce, 2021)
  • 84% marketerów stwierdza, że oczekiwania klientów wpływają na ich strategię w świecie cyfrowym. (Salesforce, 2021)
  • 34% marketerów dostrzega problem z innowacyjnością strategii i taktyki marketingowej w swojej organizacji. (Salesforce, 2021)
  • Obecnie 68% marketerów określa swoją koordynację wielokanałową jako dynamiczną, co oznacza wzrost ich liczby o 15 p.p. względem roku poprzedniego. (Salesforce, 2021)
  • Marketerzy korzystają obecnie średnio z 9 źródeł danych działając na rynku B2C i 12 na rynku B2B. (Salesforce, 2021)
średnia zmiana w wielkości sprzedaży a lata bez reklamy
  • Badanie Salesforce wykazało, że wskaźnik satysfakcji klienta jest uważany wśród marketerów za najbardziej miarodajny spośród wskaźników marketingowych. Na drugim miejscu zestawienia znalazł przychód, natomiast na trzecim efektywność lejka sprzedażowego. (Salesforce, 2021)
  • Zgodnie z badaniem Nielsena kreatywność ma największy udział (47%) w finalnej sprzedaży spośród wszystkich badanych elementów reklamy. Nielsen, 2017)
  • 75% respondentów biorących udział w badaniu Lightscape i Visibly stwierdza, że nie jest pewna czy narzędzia marketingowe, z których korzystają, dostarczają im odpowiednich danych, aby móc ocenić ich skuteczność działania. (Lightscape, Visibly, 2021)
  • 80% marketerów twierdzi, że ich organizacja korzysta z badań marketingowych podczas podejmowania decyzji biznesowych. (Hubspot, 2021)
  • Zaledwie 24% respondentów przeprowadzonego przez nas badania posiada strategię marketingową w formie udokumentowanej. (Premium Consulting, 2019)
  • W większości przypadków – 64% brak strategii to efekt braku zasobów/odpowiednich kompetencji lub pomysłu na nią. (Premium Consulting, 2019)
  • Jedynie 3,6% respondentów deklaruje rozumienie strategii jako pozycję firmy/marki wobec konkurencji. (Premium Consulting, 2019)
  • W większości firm (95%) zasoby wewnętrzne odpowiadają za przygotowanie strategii marketingowej. (Premium Consulting, 2019)
  • Jedynie 5,5% respondentów deklaruje, że poziom realizacji działań marketingowych w ich firmie sięga 90% wzwyż. (Premium Consulting, 2019)
  • W większości przypadków brak realizacji przyjętych działań marketingowych to efekt ich zmienności – aż 28%. (Premium Consulting, 2019)
  • 12% firm w ogóle nie planuje z wyprzedzeniem wydatków marketingowych z poziomu budżetu, a aż 28% robi to doraźnie. (Premium Consulting, 2019)
  • Aż 84% respondentów błędnie uważa, że strategia marketingowa powinna być aktualizowana w okresie pół roku lub co rok. (Premium Consulting, 2019)
  • Dla większości respondentów główne zalety posiadania strategii marketingowej to: ukierunkowanie działań marketingowych (61%), spójność marki (48%), efektywność w realizacji celów (44%) i w pozyskiwaniu nowych Klientów (26%), a także unikanie błędnych decyzji (22%). (Premium Consulting, 2019)
  • Największa bariera w podjęciu decyzji o opracowaniu/posiadaniu strategii marketingowej to postrzegany zbyt długi czas potrzebny do jej opracowania (52,7%). (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 1/3 respondentów deklaruje, że byłaby zainteresowana przygotowaniem strategii marketingowej gdyby tylko miała do tego odpowiednie zasoby – w większości czas i kompetencje / zespół. (Premium Consulting, 2019)
  • 68,2% respondentów do tej pory nigdy nie analizowało dotychczasowych działań z perspektywy strategicznej. (Premium Consulting, 2019)
  • Aż dla 41,8% respondentów jednym z 3 kluczowych działań podczas projektowania strategii marketingowej jest jej wdrożenie, które zwykle następuje po, a nie w trakcie tego procesu. (Premium Consulting, 2019)

BUDŻET MARKETINGOWY

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • Według badania Hubspot marketerzy przeznaczają na płatne reklamy głównie od 5 do 15% swojego budżetu marketingowego (wg. 23% respondentów) lub od 15 – 25% (również 23%). (Hubspot, 2021)
  • Żaden z marketerów biorących udział w badaniu Hubspot nie stwierdził, że jego organizacja nie przeznacza żadnych środków na płatne reklamy. (Hubspot, 2021)
  • W ciągu ostatnich 8 lat wysokość budżetu marketingowego wynosiła średnio ok. 10,5% przychodu organizacji. (Gartner, 2021)
  • W roku 2021 marketerzy przeznaczali średnio 72,2% budżetu marketingowego na kanały cyfrowe. (Gartner, 2021)
  • Największą część budżetu marketingowego w roku 2021 pochłaniały kanały własne, w tym: strona internetowa (10,1%), e-mail marketing (9,7%) i kanał mobilny (9,7%). (Gartner, 2021)
  • W 2021 roku, spośród wszystkich kanałów marketingowych marketerzy najwięcej przeznaczyli na media społecznościowe (11,3% budżetu marketingowego), które zaliczają się do kanałów pozyskanych. (Gartner, 2021)
  • Spośród wszystkich kanałów marketingowych marketerzy w roku 2021 najmniejszą część budżetu marketingowego przeznaczyli na wydarzenia offline (8,4% budżetu). (Gartner, 2021)
  • Najpopularniejszym programem marketingowym w roku 2021 pod względem alokacji budżetu był handel cyfrowy (12,3% budżetu). (Gartner, 2021)
  • Strategia marki znalazła się na trzecim miejscu zestawienia programów marketingowych pod względem alokacji budżetu (11,3% całego budżetu marketingowego). (Gartner, 2021)
  • Nie licząc niewielkich programów marketingowych, których udział w budżecie był znikomy, marketerzy w 2021 roku najmniejszą część budżetu spośród wszystkich obszarów marketingu przeznaczyli na programy lojalnościowe (8,3%) i tworzenie popytu (8,0%). (Gartner, 2021)
  • Zgodnie z badaniem Gartnera, średni budżet marketingowy wyniósł w roku 2021 – 6,4% całkowitego przychodu organizacji, co oznacza spadek o 4,6% w stosunku do roku 2020 (11%). (Gartner, 2021)
budżety marketingowe jako % całkowitego przychodu
  • Z badania przeprowadzonego przez 3Q Digital wynika, że w roku 2021 marketerzy przeznaczyli na marketing cyfrowy średnio o 3% przychodu więcej niż w roku 2020. (3Q Digital, 2021)
  • Według prognoz w roku 2022 marketerzy wydadzą na marketing cyfrowy ok. 12,5% przychodu. (3Q Digital, 2021)
  • W badaniu 3Q Digital 61% respondentów wskazało, że w roku 2021 podjęło inwestycje w analitykę. (3Q Digital, 2021)
  • Przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat popularność inwestowania w analitykę utrzyma się na stałym poziomie, co oznacza, że będzie inwestowało w nią średnio ok. 61% marketerów (3Q Digital, 2021)
  • 75% przedsiębiorców uważa, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy zainwestuje więcej w hybrydowe doświadczenia klienta, łączące aspekty fizyczne i cyfrowe. (Deloitte, 2022)
  • W roku 2022 przewiduje się wzrost liczby marketerów inwestujących w strategię i planowanie o 6% w stosunku do roku 2021, co oznacza, że w obszar ten będzie inwestowało już ok. 54% marketerów. (3Q Digital, 2021)
  • Do roku 2023 przewiduje się spadek liczby marketerów inwestujących w SEO z poziomu 43% w roku 2021 do 41% w 2023. (3Q Digital, 2021)
  • Strategia i planowanie (48%) było drugim najczęściej wskazywanym obszarem inwestycji w badaniu 3Q Digital w roku 2021. Spośród wszystkich obszarów, najczęściej wskazywana była Analityka (61%). (3Q Digital, 2021)
  • Do roku 2023 popularność inwestycji w materiały kreatywne będzie nieustannie rosła. Przewiduje się, że liczba marketerów inwestujących w ten obszar wzrośnie z 40% w roku 2021 do 42% w roku 2023. (3Q Digital, 2021)

PERSONAL BRANDING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 94,1% respondentów przeprowadzonego przez nas badania stwierdza, że kiedykolwiek słyszało o personal brandingu. (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 50% respondentów deklaruje wyższy poziom zaufania do marek osobistych vs. marek biznesowych. (Premium Consulting, 2019)
  • Wiedza, którą dana osoba dzieli się za darmo w Internecie (66,8%), opinie innych osób/klientów (59,1%) i portfolio projektów (50,7%) mają największe znaczenie dla wiarygodności marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Najmniej istotne dla wiarygodności marki osobistej są tytuły naukowe (10,5%) oraz wygrane w konkursach (7%). (Premium Consulting, 2019)
  • Większe zaufanie (67,6%), zdobywanie nowych Klientów (53%) oraz wyróżnialność na tle konkurencji (44,6%), to najważniejsze plusy posiadania marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Poświęcenie dużej ilości czasu na zbudowanie marki osobistej oraz na stałą jej komunikację (75%), a przez to ograniczenie swojej prywatności (61%), to według respondentów największe wady personal brandingu. (Premium Consulting, 2019)
  • Jedynie 12% respondentów wskazało konieczność inwestycji nakładów finansowych jako minus posiadania marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Marka osobista jest dźwignią służącą do budowy wartości postrzeganej. Aż 67,2% respondentów zapłaciłoby więcej osobie będącej marką. (Premium Consulting, 2019)
  • Marka osobista, która jest inkorporowana pod markę biznesową lub stanowi samodzielny byt, to według respondentów (95,5%) najskuteczniejsze opcje prowadzenia sprzedaży. (Premium Consulting, 2019)
w jakim stopniu ufasz markom osobistym
  • Wiedza i know how (84,3%),  autentyzm (74,2%) i charyzma (63,8%) są najczęściej wskazywanymi elementami, koniecznymi do zbudowania marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Content marketing (78%) jest najczęściej wskazywanym elementem w kontekście budowania wiarygodności marki osobistej. Na kolejnych miejscach znalazły się: aktywna komunikacja w social media (65%) i profesjonalna strona internetowa (49%). (Premium Consulting, 2019)
  • 50,2% respondentów deklaruje, że wykorzystuje potencjał marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 80% respondentów poświęca obecnie mniej czasu na budowanie marki osobistej (od 0 do 5h tygodniowo) vs. założenia, które budują skuteczną markę osobistą – od 6h tygodniowo wzwyż. (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 80% respondentów planuje w przeciągu 2 lat zwiększenie ilości czasu przeznaczanego na budowę marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Freelancerzy (84%), właściciele firm usługowych (69%) i artyści (54%), to osoby, które potencjalnie mogą najwięcej skorzystać na budowie marki osobistej. Na drugim biegunie są właściciele firm produkcyjnych. (Premium Consulting, 2019)

CONTENT MARKETING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 43% marketerów stwierdza, że tworzenie treści w ramach działań content marketingowych w ich organizacji wynika z wewnętrznego zapotrzebowania, natomiast 30% tworzy treść z myślą o konkretnej grupie docelowej. (Content Marketing Institute, 2020)
  • Według badania Semrush, 75% marketerów wskazuje SEO jako najbardziej efektywną taktykę content marketingową zaimplementowaną przez ich zespół. Na kolejnych miejscach znalazły się: aktualizacja istniejącej treści (61%) i publikacja większej ilości treści edukacyjnych, w tym tej typu “How to...” (45%). (Semrush, 2021)
  • Do priorytetowych celów kampanii content marketingowych, wskazywanych przez marketerów można zaliczyć: generowanie większej liczby jakościowych leadów (79%), przyciągnięcie większego ruchu na stronę (75%), czy umocnienie reputacji marki (57%). (Semrush, 2021)
  • 37% marketerów deklaruje, że ich organizacja w 2021 roku przeznaczyła na content marketing nie więcej niż $10 tys., natomiast według 19% marketerów kwota ta wynosiła między $10 tys. a $25 tys. (Semrush, 2021)
  • Wśród największych wyzwań z zakresu działań content marketingowych marketerzy wskazują m.in.: tworzenie treści, która przekłada się na jakościowe leady (51%), tworzenie treści, która przyciąga większy ruch na stronę (47%), czy udowodnienie przed zarządem rentowności tworzonych treści (41%). (Semrush, 2021)
  • 30% marketerów deklaruje outsourcing produkcji treści w ramach content marketingu. (Semrush, 2021)
  • Marketerzy, którzy outsourcują content marketing, zlecają zazwyczaj: pisanie tekstów (81%), projektowanie grafik (40%), czy tworzenie materiałów wideo/animacji (40%). (Semrush, 2021)
typowe podejście dla twórców treści
  • 69% marketerów deklaruje tworzenie treści marketingowych z myślą o szczycie lejka sprzedażowego, 43% – o środkowej części lejka, 20% – o dolnej części, natomiast 18% z nich stwierdza, że skupia się na retencji odbiorców. (Semrush, 2021)
  • Ok. 83% marketerów mierzy skuteczność strategii content marketingowej. (Semrush, 2021)
  • Do mierzenia skuteczności strategii content marketingowej marketerzy korzystają zazwyczaj z takich wskaźników jak: ruch organiczny (83%), liczba sesji (70%), liczba leadów (66%), czy poziom konwersji (53%). (Semrush, 2021)
  • Zaledwie 19% marketerów wskazuje liczbę komentarzy jako istotny wskaźnik w mierzeniu skuteczności strategii content marketingowej. (Semrush, 2021)
  • Marketerzy przeznaczają na content marketing średnio ok. 17% budżetu marketingowego w przypadku, gdy ich grupą docelową jest rynek B2C i 16% budżetu w przypadku rynku B2B. (Salesforce, 2021)
  • W roku 2021, 73% organizacji marketingowych deklarowało, że ma w zwyczaju mierzyć zaangażowanie odbiorców w kampaniach content marketingowych. Oznacza to wzrost ich liczby o 23% w stosunku do roku poprzedniego. (Salesforce, 2021)
  • 88% marketerów wskazuje, że w czasie pandemii zmieniła się strategia content marketingowa w ich organizacji. (Salesforce, 2021)
  • Około 19% marketerów stwierdza, że content marketing jest obszarem, który w ich organizacji wymaga większego niż aktualnie nakładu inwestycji. Jest to zarazem drugi najczęściej wskazywany w tej kwestii obszar, zaraz po marketingu wzrostu (ok. 23%). (Hubspot, 2021)
  • 54% marketerów wskazuje wysycenie rynku contentem i treściami marketingowymi jako największy problem w budowaniu widoczności marki online. (Lightscape, Visibly, 2021)
  • Z badania Hubspot wynika, że najczęściej (35% marek) marki kierują swoje działania content marketingowe do dokładnie 3 segmentów odbiorców. (Hubspot, 2021)
  • Ruch na stronie (wg. 19% marketerów) i zaangażowanie w mediach społecznościowych (18%) są najczęściej śledzonymi przez marketerów wskaźnikami w ramach content marketingu. (Hubspot, 2021)
  • Rankingi wyszukiwań (wg. 7% marketerów) są najmniej popularnym wskaźnikiem śledzonym przez marketerów w ramach content marketingu. (Hubspot, 2021)
  • Im więcej słów, tym lepsze wyniki odnotowuje wpis na blogu. 36% marketerów deklarowało silne rezultaty w przypadku wpisów powyżej 3000 słów, 33% – dla wpisów od 2000-3000 słów, 30% – dla wpisów od 1500-2000 słów. W przypadku krótszych wpisów, silne rezultaty były deklarowane przez mniej niż 20% marketerów. (Orbitmedia, 2021)

SOCIAL MEDIA MARKETING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 89% marketerów uważa, że ROI dla ich działań związanych z influencer marketingiem jest porównywalnie wysokie lub wyższe w stosunku do innych kanałów marketingowych. (MediaKix, 2020)
  • 34% marketerów przeznacza średnio do 10% budżetu marketingowego na influencer marketing, natomiast około 17% przeznacza na ten kanał ponad połowę swojego budżetu. (MediaKix, 2020)
  • Wśród korzyści z prowadzenia działań marketingowych w social media marketerzy najczęściej wymieniają: zwiększoną widoczność 88%, zwiększony ruch (79%), generowanie leadów (69%) i rozwijanie relacji z lojalnymi klientami (61%). (Social Media Examiner, 2021)
  • 69% marketerów, wykorzystujących social media w swoich kampaniach marketingowych przez okres krótszy niż jeden rok stwierdza, że działania na platformach społecznościowych wpłynęły na zwiększoną widoczność ich marki w internecie. Marketerzy, którzy korzystają z tego kanału przez dłuższy okres czasu deklarują wzrost w tym zakresie już w ponad 83% przypadków. (Social Media Examiner, 2021)
  • Facebook (93% marketerów) i Instagram (78%) pozostają platformami, z których korzysta największa liczba marketerów. (Social Media Examiner, 2021)
  • Badanie Social Media Examiner wykazało, że początkujący marketerzy (mniej niż rok doświadczenia) w swoich działaniach koncentrują się przede wszystkim na Facebooku (86%) i Instagramie (68%). Bardziej doświadczeni natomiast (więcej niż 5 lat w branży) posiadają w większości strategię wielokanałową, co oznacza, że ich działania są bardziej zdywersyfikowane. (Social Media Examiner, 2021)
  • Marketerzy coraz rzadziej wskazują Facebooka jako najważniejszą platformę społecznościową (spadek z 59% w 2019 roku do 54% w 2020 roku) z perspektywy działań marketingowych, a coraz częściej Instagrama (wzrost z 17% w 2019 roku do 22% w 2020 roku). (Social Media Examiner, 2021)
  • Pod względem istotności w działaniach marketingowych Facebook widocznie dominuje na rynku B2C (wskazywany przez 63% marketerów jako najważniejszy kanał społecznościowy w dotarciu do odbiorców). (Social Media Examiner, 2021)
  • W przypadku rynku B2B marketerzy rzadziej niż w przypadku B2C wskazują Facebooka (40%) jako najważniejszy kanał społecznościowy, a znacznie częściej LinkedIn (35%). (Social Media Examiner, 2021)
najważniejsze platformy społecznościowe dla marketerów
  • Twitter sukcesywnie od roku 2016 (12%) traci na istotności w działaniach marketingowych, w efekcie czego obecnie zaledwie 2% marketerów wskazuje go jako kluczową platformę społecznościową w dotarciu do odbiorców. (Social Media Examiner, 2021)
  • Od 2018 roku (67%) marketerzy z roku na rok coraz rzadziej wskazują Facebooka jako najistotniejszą platformę dla działań marketingowych (obecnie 54%). (Social Media Examiner, 2021)
  • 72% marketerów wskazuje, że chciałoby poszerzyć swoją wiedzę na temat Instagrama. (Social Media Examiner, 2021)
  • Instagram (59%) i Facebook (53%) są najczęściej wykorzystywanymi platformami przez marketerów do publikowania stories lub krótkich wideo. Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się Youtube z 22% udziałem. (Social Media Examiner, 2021)
  • 81% marketerów wskazuje, że w przyszłości nie planuje korzystać ze Snapchata w ramach kampanii wideo marketingowych. Także TikTok jest uważany za przeciętnie atrakcyjny w tej kwestii, gdyż 64% marketerów nie wiąże obecnie żadnych planów z tą platformą. (Social Media Examiner, 2021)
  • Spośród platform społecznościowych marketerzy najchętniej prowadzą płatne kampanie reklamowe na Facebooku (34% – często, 41% – czasami) i Instagramie (25% – często, 30% – czasami). (Social Media Examiner, 2021)
  • 90% marketerów zauważa, że sytuacja pandemiczna wymusiła konieczność zmiany strategii budowania zaangażowania klienta w świecie cyfrowym. (Salesforce, 2021)
  • 91% marketerów stwierdza, że pandemia sprawiła, że zmianie uległy wyzwania, z którymi musi aktualnie mierzyć się ich organizacja. (Salesforce, 2021)
  • W roku 2021 najpopularniejszym typem postów na Facebooku były posty linkowe (43,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się: posty zdjęciowe (38%) i posty wideo (16,9%). (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • Poziom zaangażowania fanów na Facebooku jest wyższy w przypadku mniejszych stron. Dla stron do 10.000 fanów wynosi on średnio – 0,39%, dla stron od 10.000 – 100.000 fanów – 0,22%, natomiast dla stron powyżej 100.000 – 0,08%. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • 48,6% użytkowników social media, korzysta z tego typu platform w celu utrzymania kontaktu ze znajomymi i rodziną. Do innych popularnych powodów należą: wypełnienie wolnego czasu (36,3%), czytanie newsów (35,2%), poszukiwanie zabawnych lub rozrywkowych treści (30,9%). (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • Około 95% postów w mediach społecznościowych pojawia się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. (Influencer Marketing Hub, 2021)
obszary marketingu które uległy zmianie w efekcie pandemii
  • Niespełna 40% marketerów jest przeciętnie zadowolonych lub niezadowolonych ze zdolności agencji, z którą współpracują, do prowadzenia strategii marketingowej. (S2 Research, 2021)
  • Ok. 72% marketerów stwierdza, że jest zadowolona ze zdolności agencji, z którą współpracują do rozwijania strategii marketingowej. (S2 Research, 2021)
  • Około połowa marketerów wskazuje, że spośród wszystkich platform społecznościowych Facebook charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem ROI dla ich organizacji. Na kolejnych miejscach znalazły się: Instagram (ok. 22%), Twitter (ok. 8%) i LinkedIn (ok. 5%). (Hubspot, 2021)
  • Pinterest (ok. 2%), Snapchat (ok. 1%), Tumblr (blisko 0%) to platformy, które marketerzy wskazywali najrzadziej jako te, z których wskaźnik ROI dla ich organizacji jest najwyższy w zestawieniu z innymi platformami społecznościowymi. (Hubspot, 2021)
  • Fanpage, według ok. 45% marketerów nadal pozostaje najbardziej użyteczną funkcją Facebooka w kontekście osiągania celów marketingowych. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się: płatne reklamy (ok. 20%) i grupy (ok. 18%). (Hubspot, 2021)
  • 47% użytkowników internetu wskazuje media społecznościowe jako kanał, w którym dowiaduje się o nowych markach. (GWI, 2020)
  • Użytkownicy platform społecznościowych wskazują, że o nowych markach najczęściej dowiadują się: z reklam, które zobaczyli na platformie (28%), z rekomendacji w social media (24%), z postów publikowanych na fanpage’ach marek (17%). (GWI, 2020)
  • Użytkownicy poszczególnych platform społecznościowych odpowiadając na pytanie jaka cecha marki jest dla nich najważniejsza w danym medium społecznościowym wskazywali: błyskotliwość (Facebook)(52%), bycie modnym (Instagram)(38%), ekskluzywność (Twitter)(31%), młodość (TikTok)(32%). (GWI, 2020)
  • Według badania GWI konsumenci poszukując informacji na temat konkretnej marki korzystają przede wszystkim z sieci społecznościowych (45%) oraz opinii obecnych klientów (39%). (GWI, 2020)
  • 51,4% marketerów zwiększyć swoje wydatki na płatne reklamy w social media w 2022 roku. (Hootsuite, 2021)
  • 65% marketerów w swoich działaniach w social media łączy działania organiczne z płatnymi. (Hootsuite, 2021)

EMAIL MARKETING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • Jako cele kampanii email marketingowych marketerzy najczęściej wskazują komunikację z klientami (71%) i budowanie świadomości marki (69%). (Validity, 2021)
  • Budowanie świadomości marki w roku 2020 (69%) jest częściej wskazywane przez marketerów jako cel kampanii email marketingowej niż w roku 2019 (64%). (Validity, 2021)
  • Do największych wyzwań związanych z prowadzeniem kampanii email marketingowych, wskazywanych przez marketerów można zaliczyć: rywalizację o uwagę w skrzynce mailowej (42%), niskie zaangażowanie odbiorców (35%) i ograniczone zasoby, także kadrowe (33%). (Validity, 2021)
  • Personalizacja wiadomości email (69%), zarządzanie bazami email marketingowymi (56%) i optymalizacja tytułów (47%) są wskazywane przez marketerów jako najczęściej stosowane taktyki w ramach kampanii email marketingowych. (Validity, 2021)
  • Według badania Validity średni Open Rate dla wiadomości email wynosi zazwyczaj między 11 a 15%. (Validity, 2021)
  • 74% marketerów wskazuje personalizację jako skuteczną taktykę email marketingową w przypadku wiadomości, które uzyskały Open Rate na poziomie 16% lub wyższym. Na drugim miejscu znalazło się zarządzanie bazami email marketingowymi, które wskazało 62% marketerów. (Validity, 2021)

ZAUFANIE DO MARKI

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 79% konsumentów uważa, że ufa opiniom w internecie przynajmniej w tak samo dużym stopniu jak opiniom rodziny, czy znajomych. (Edelman, 2020)
  • 81% marketerów dostrzega rosnącą rolę zaufania w procesie pozyskiwania klientów. (Lightscape, Visibly, 2021)
  • 36% konsumentów stwierdza, że w efekcie pandemii zaczęła zwracać większą uwagę na to, czy korzystanie z produktu danej marki sprawia, że czują się bezpiecznie. (Edelman, 2020)
  • Blisko połowa klientów, których można określić jako lojalnych wobec danej marki – w pełni ufa jej komunikatom. (Edelman, 2020)
  • Najwyższym poziomem zaufania charakteryzują się marki z branży technologicznej (76% konsumentów deklaruje, że ufa markom z tego sektora), produkcji żywności (74%) i przemysłu farmaceutycznego (74%). (Edelman, 2020)
  • W badaniu przeprowadzonym przez Edelman, 53% respondentów wskazało zaufanie do organizacji zarządzającej daną marką, jako kluczowy atrybut przy decyzji o zakupie produktu marki po raz pierwszy. (Edelman, 2020)
  • W kwestii kluczowych atrybutów wpływających na decyzję o zostaniu stałym klientem danej marki, konsumenci wskazują zaufanie rzadziej (49%) niż w przypadku decyzji o zakupie produktu marki po raz pierwszy (53%). (Edelman, 2020)
  • 44% konsumentów wskazało, że aby zyskać lub utrzymać ich zaufanie, marka w czasie pandemii powinna przenieść swoje zasoby i środki na produkcję dóbr, które pomogą w zwalczaniu jej skutków. (Edelman, 2020)
  • Aby zyskać lub utrzymać zaufanie swoich klientów, marka według konsumentów powinna: rozwiązywać ich indywidualne problemy (85%), rozwiązywać problemy społeczeństwa (80%), wzbogacać życie (73%). (Edelman, 2020)

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 73% konsumentów zwraca uwagę wyłącznie na opinie napisane w przeciągu ostatniego miesiąca. (Brightlocal, 2020)
  • 34% konsumentów deklaruje, że szuka informacji na temat lokalnego biznesu każdego dnia. (Brightlocal, 2020)
  • 34% konsumentów stwierdza, że zawsze czyta opinie o lokalnym biznesie, natomiast 26% z nich robi to regularnie. (Brightlocal, 2020)
  • Konsumenci wśród największych zmartwień związanych z zakupem produktów danej marki najczęściej wskazują: złą obsługę klienta (60%), negatywne newsy związane z marką (48%), słaba dbałość o losy środowiska (39%), czy warunki pracownicze poniżej standardów (31%). (GWI, 2021)
  • Darmowa dostawa/zwroty (60%), łatwy proces zamawiania (43%), wsparcie marki dla działań związanych ze zwalczaniem pandemii (29%) są czynnikami najczęściej wskazywanymi przez konsumentów jako kluczowe w procesie rozważania zakupu produktu online. (GWI, 2021)
  • 64% konsumentów stwierdza, że w celu kontaktu z marką woli wysłać wiadomość tekstową, niż zadzwonić na numer telefonu. (Nielsen, 2021)
  • Aż 60% konsumentów deklaruje otwartość na otrzymywanie od marek personalizowanych wiadomości. (Nielsen, 2021)
  • Pomimo rozwoju technologii, klienci cenią sobie interakcje z człowiekiem i aż 74% z nich oczekuje, że w przyszłości będzie ona pojawiała się w kontaktach z markami częściej. (PwC, 2021)
  • 22% użytkowników internetu zauważa, że przycisk “buy” odgrywa kluczową rolę w ich zakupach podczas społecznościowych i gamingowych streamów na żywo. Oznacza to, że przycisk ten posiada w tej kategorii stosunkowo najwyższy udział w wielkości sprzedaży w porównaniu do innych mediów (np. treści influencerów) stosujących tę formę konwersji. (GWI, 2020)
  • Jako główne przyczyny korzystania z internetu konsumenci wskazują kolejno: poszukiwanie informacji (62,2%), utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i rodziną (55,5%), pozostawanie na bieżąco z newsami (54,3%). (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • Ponad 45% użytkowników internetu korzysta z opcji wyszukiwania głosowego, natomiast co 3 używa aplikacji rozpoznających przedmioty. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • 53% czasu spędzanego przez konsumentów dziennie w internecie ma miejsce za pośrednictwem urządzeń mobilnych. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • W 2021 roku 84% konsumentów zrobiło zakupy w internecie. (Hootsuite, 2021)
  • 42% konsumentów uważa, że znacznie chętniej kupuje od marek, które odpowiadają na kwestię nierówności społecznej. (Deloitte, 2022).
  • 63% konsumentów stwierdza, że jest w stanie dostarczyć więcej prywatnych informacji markom, które gwarantują im świetne doświadczenia. (PwC, 2021)
  • Według 32% konsumentów pojedynczy incydent przekładający się na złe doświadczenie, w zupełności wystarczy, aby zrezygnować marki na stałe, nawet jeśli jest to marka, którą uwielbiają. (PwC, 2021)

PRZYWÓDZTWO

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • Obecnie 73% CMO koncentruje się raczej na aktualnych klientach, niż na rozwijaniu nowych rynków. (Gartner, 2021)
  • Kluczowymi elementami strategii rozwoju firmy dla CMO są obecnie: wzrost sprzedaży obecnych produktów do obecnych klientów (39%) oraz zaoferowanie nowych produktów obecnym klientom (34%). (Gartner, 2021)
  • Ponad 50% CMO planowało w 2021 roku przeskalować lub wymyślić na nowo aż 6 z 11 posiadanych strategii w związku z efektami pandemii COVID-19. (Gartner, 2021)
  • W rozwijaniu swoich umiejętności CMO koncentrują się głównie na działaniach operacyjnych i egzekucji (47%) oraz na zmyśle strategicznym i biznesowym (45%). Najmniej ważny dla CMO są natomiast zmysł finansowy (28%) i cyfrowe know-how (38%). (Gartner, 2021)
  • 95% CMO uważa, że marki powinny przewodzić w poszukiwaniu rozwiązań głównych problemów społecznych i kulturowych. (Gartner, 2021)
  • CMO są głównymi decydentami w organizacjach w kwestiach związanych z problemami społecznymi. (Gartner, 2021)
  • 67% CMO wskazuje, że pandemia miała wpływ na produktywność ich zespołu. (Hubspot, 2021)
  • 45% CMO deklaruje wzrost ruchu na ich stronie www w związku z pojawieniem się pandemii. (Hubspot, 2021)
  • 72% liderów marketingu zgadza się, że obecnie proces planowania jest bardziej skomplikowany. (Hubspot, 2021)
  • Niewystarczające zasoby ludzkie (19%) i nadmierne obciążenie pracą/wypalenie zespołu (17%) są obecnie największymi wyzwaniami dla CMO z perspektywy produktywności ich zespołu. (Hubspot, 2021)
  • 50% CMO uważa, że proces kreatywny jest obecnie bardziej skomplikowany niż wcześniej. (Hubspot, 2021)
  • Mężczyźni stanowią ok. 75% wszystkich dyrektorów marketingu w Polsce. (Pracuj.pl, 2022)
  • Mniej niż 5% osób pracujących na stanowisku dyrektora marketingu otrzymuje premię co miesiąc. (Pracuj.pl, 2022)
CMO - rosnąca presja raportowania - statystyki marketingowe
  • 80% osób zatrudnionych na stanowisku dyrektora marketingu pracuje na podstawie umowy o pracę. (Pracuj.pl, 2022)
  • Przeciętne zarobki dyrektora marketingu w Polsce wynoszą 20 tys. zł brutto. (Pracuj.pl, 2022)
  • Generowanie wyników biznesowych (39%) i kształtowanie komunikacji marketingowej. (27%) są dla CMO priorytetami w działaniach w zakresie marketingu cyfrowego. (The CMO Survey, 2021)
  • CMO oceniają wiedzę i umiejętności swojej organizacji na temat zagadnień z marketingu cyfrowego na średnio 6,2 w skali do 10. (The CMO Survey, 2021)
  •  41% dyrektorów marketingu wskazuje, że w ich firmie budżet marketingowy jest ustalany raz do roku, biorąc pod uwagę wcześniejsze roczne wydatki i dostosowywany w ciągu roku jeśli pojawi się taka potrzeba. Jednocześnie około 30% CMO stwierdza, że w ich przypadku budżet ten jest ustalany każdego roku na bazie nowych potrzeb i celów. (The CMO Survey, 2021)
  • Około 60% szefów marketingu odczuwa rosnącą presję w kwestii raportowania osiąganych wyników do CEO. (The CMO Survey, 2021)

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA