Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

STATYSTYKI MARKETINGOWE

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O MARKETINGU, ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER STRATEGICZNEGO MARKETERA

.

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI MARKETINGOWE

W naszych podcastach, czy na blogu często powtarzamy, że status quo w marketingu nie istnieje. Oznacza to mniej więcej tyle, że aby pozostać na czasie każdy właściciel biznesu powinien nieustannie obserwować trendy, analizować dane statystyczne, czy też przeprowadzać regularne badania rynku.

Działania te pomogą nam nie tylko w budowaniu komunikacji, która skutecznie dociera do naszych odbiorców, ale także sprawi, że pozostaniemy o krok przed konkurencją.

Aby ułatwić wam to zadanie, zebraliśmy dla was listę najważniejszych statystyk marketingowych, które pozwolą wam zrealizować to zadanie i tym samym wejść na Wyższy Poziom Marketingu.

Poniższa lista jest stale aktualizowana w wyniku prowadzonego przez nasz team researchu, zatem warto tutaj regularnie wracać.

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

STRATEGIA MARKETINGOWA

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • W badaniu Edelmana respondenci wskazali: cenę i jej przystępność (64%), zaufanie do organizacji, do której należy marka (53%), a także reputację marki (48%), jako 3 kluczowe atrybuty, które wpływają na ich decyzję przy pierwszym zakupie produktu marki. (Edelman, 2020)
  • Jak zauważają konsumenci marka, która dąży do rozwiązywania ich indywidualnych problemów, powinna przede wszystkim: być niezawodnym dostawcą (69%), być wiarygodnym źródłem informacji (64%), być opiekunem (63%) i innowatorem (63%). (Edelman, 2020)
  • Zdolność do wizjonerstwa (61%) jest najbardziej pożądanym przez konsumentów atrybutem marki w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. Na kolejnych miejscach znalazły się: bycie problem solverem (60%), czy posiadanie pozytywnego wpływu na kształtowanie kultury otoczenia (58%). (Edelman, 2020)
  • Według konsumentów marka, która wzbogaca ich życie to taka, która jest: źródłem radości (58%), osobistą inspiracją (53%), czy środkiem autoekspresji (48%). (Edelman, 2020)
  • W efekcie pandemii 33% konsumentów uważa za ważniejsze to, czy produkt został wyprodukowany w ich kraju. (Edelman, 2020)
  • 28% konsumentów, w efekcie pandemii uważa za mniej ważne to, czy marka komunikuje swój sukces, natomiast 27% stwierdza, że na znaczeniu straciło także to, czy marka pozycjonuje się jako twórca trendów. (Edelman, 2020)
  • Marki odnotowują średnio 16% spadek sprzedaży po roku bez prowadzenia działań reklamowych, 25% spadek po dwóch latach oraz 36% po trzech latach. (Ehrenberg-Bass, 2021)
  • Po 4 latach bez reklamy żadna z marek biorących udział w badaniu instytutu Ehrenberg-Bass, nie odnotowała przychodu wyższego niż w roku poprzednim, niezależnie od jej rozmiaru. (Ehrenberg-Bass, 2021)
  • Z badania wynika, że marketerzy badając i rozwijając skuteczność ścieżki zakupowej klienta, najczęściej korzystają z takich technik jak: testy A/B (56%), persony (54%), czy mapowanie treści (51%). (Smart Insights, 2021)
  • Zgodnie z badaniem Salesforce, klienci są czynnikiem mającym najistotniejszy wpływ na kierunek strategii organizacji. Aż 63% marketerów wskazało ten czynnik jako istotny w budowaniu strategii. Do innych wskazywanych czynników można zaliczyć technologię (59%), transformacje modelu biznesowego (57%), czy presję kreowania konkurencyjności (55%). (Salesforce, 2021)
  • Innowacyjność i zaangażowanie w relację z klientami w czasie rzeczywistym są aktualnie wskazywane przez marketerów jako ich główne priorytety. (Salesforce, 2021)
  • 84% marketerów stwierdza, że oczekiwania klientów wpływają na ich strategię w świecie cyfrowym. (Salesforce, 2021)
Statystyki Marketingowe – średnia zmiana w wielkości sprzedaży a lata bez reklamy
  • 34% marketerów dostrzega problem z innowacyjnością strategii i taktyki marketingowej w swojej organizacji. (Salesforce, 2021)
  • Obecnie 68% marketerów określa swoją koordynację wielokanałową jako dynamiczną, co oznacza wzrost ich liczby o 15 p.p. względem roku poprzedniego. (Salesforce, 2021)
  • Marketerzy korzystają obecnie średnio z 9 źródeł danych działając na rynku B2C i 12 na rynku B2B. (Salesforce, 2021)
  • Badanie Salesforce wykazało, że wskaźnik satysfakcji klienta jest uważany wśród marketerów za najbardziej miarodajny spośród wskaźników marketingowych. Na drugim miejscu zestawienia znalazł przychód, natomiast na trzecim efektywność lejka sprzedażowego. (Salesforce, 2021)
  • Zgodnie z badaniem Nielsena kreatywność ma największy udział (47%) w finalnej sprzedaży spośród wszystkich badanych elementów reklamy. (Nielsen, 2017)
  • 75% respondentów biorących udział w badaniu Lightscape i Visibly stwierdza, że nie jest pewna czy narzędzia marketingowe, z których korzystają, dostarczają im odpowiednich danych, aby móc ocenić ich skuteczność działania. (Lightscape, Visibly, 2021)
  • 91% marketerów stwierdza, że w efekcie pandemii zmieniły się wyzwania, z którymi aktualnie musi mierzyć się ich organizacja. (Salesforce, 2021)
  • 80% marketerów twierdzi, że ich organizacja korzysta z badań marketingowych podczas podejmowania decyzji biznesowych. (Hubspot, 2021)
  • Zaledwie 24% respondentów przeprowadzonego przez nas badania posiada strategię marketingową w formie udokumentowanej. (Premium Consulting, 2019)
  • W większości przypadków – 64% brak strategii to efekt braku zasobów/odpowiednich kompetencji lub pomysłu na nią. (Premium Consulting, 2019)
  • Jedynie 3,6% respondentów deklaruje rozumienie strategii jako pozycję firmy/marki wobec konkurencji. (Premium Consulting, 2019)
  • W większości firm (95%) zasoby wewnętrzne odpowiadają za przygotowanie strategii marketingowej. (Premium Consulting, 2019)
  • Jedynie 5,5% respondentów deklaruje, że poziom realizacji działań marketingowych w ich firmie sięga 90% wzwyż. (Premium Consulting, 2019)
  • 90% marketerów zauważa, że sytuacja pandemiczna wymusiła konieczność zmiany strategii budowania zaangażowania klienta w świecie cyfrowym. (Salesforce, 2021)
  • Ponad połowa polskiego społeczeństwa (58%) deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca spotkała się z reklamą czy promocją produktu / usługi, która wykorzystywała elementy ekologiczne. (SW Research, 2021)

Pod blog ABC strategii marki 22 4 - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

  • W większości przypadków brak realizacji przyjętych działań marketingowych to efekt ich zmienności – aż 28%. (Premium Consulting, 2019)
  • 12% firm w ogóle nie planuje z wyprzedzeniem wydatków marketingowych z poziomu budżetu, a aż 28% robi to doraźnie. (Premium Consulting, 2019)
  • Aż 84% respondentów błędnie uważa, że strategia marketingowa powinna być aktualizowana w okresie pół roku lub co rok. (Premium Consulting, 2019)
  • Dla większości respondentów główne zalety posiadania strategii marketingowej to: ukierunkowanie działań marketingowych (61%), spójność marki (48%), efektywność w realizacji celów (44%) i w pozyskiwaniu nowych Klientów (26%), a także unikanie błędnych decyzji (22%). (Premium Consulting, 2019)
  • Największa bariera w podjęciu decyzji o opracowaniu/posiadaniu strategii marketingowej to postrzegany zbyt długi czas potrzebny do jej opracowania (52,7%). (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 1/3 respondentów deklaruje, że byłaby zainteresowana przygotowaniem strategii marketingowej gdyby tylko miała do tego odpowiednie zasoby – w większości czas i kompetencje / zespół. (Premium Consulting, 2019)
  • 68,2% respondentów do tej pory nigdy nie analizowało dotychczasowych działań z perspektywy strategicznej. (Premium Consulting, 2019)
  • Zaledwie 36% marketerów próbuje integrować aktywności w zakresie marketingu tradycyjnego i cyfrowego. (Smart Insights, Terminus, 2022)
  • Aż dla 41,8% respondentów jednym z 3 kluczowych działań podczas projektowania strategii marketingowej jest jej wdrożenie, które zwykle następuje po, a nie w trakcie tego procesu. (Premium Consulting, 2019)
  • Niespełna 40% marketerów jest przeciętnie zadowolonych lub niezadowolonych ze zdolności agencji, z którą współpracują, do prowadzenia strategii marketingowej. (S2 Research, 2021)
  • Ok. 72% marketerów stwierdza, że jest zadowolona ze zdolności agencji, z którą współpracują do rozwijania strategii marketingowej. (S2 Research, 2021)
  • Największy wpływ na reputację marki mają kolejno: jakość produktu lub usługi (63%), jakość pracowników firmy (63%) oraz jakość obsługi klienta (61%). (Weber Shandwick, 2020)
  • Zgodnie z badaniem eMarketer sprzedaż internetowa za pośrednictwem modelu subskrypcyjnego w latach 2019-2020 wzrosła o ok. 41%. Przewiduje się, że w najbliższych latach dynamika wzrostu będzie oscylować między 17-19%. (eMarketer, 2021)
  • Do 2025 – 1 na 5 biznesów B2B wdroży programy wykorzystujące sztuczną inteligencję i machine learning, których celem jest wydłużenie ścieżki zakupowej klienta. (Gartner, 2022)
  • 81,9% marketerów planuje zwiększyć swoje inwestycje w lojalność klientów w ciągu najbliższych trzech lat. (Antavo, 2022)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

BUDŻET MARKETINGOWY

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • Według badania Hubspot marketerzy przeznaczają na płatne reklamy głównie od 5 do 15% swojego budżetu marketingowego (wg. 23% respondentów) lub od 15 – 25% (również 23%). (Hubspot, 2021)
  • Żaden z marketerów biorących udział w badaniu Hubspot nie stwierdził, że jego organizacja nie przeznacza żadnych środków na płatne reklamy. (Hubspot, 2021)
  • W ciągu ostatnich 8 lat wysokość budżetu marketingowego wynosiła średnio ok. 10,1% przychodu firm. (Gartner, 2023)
  • W roku 2021 marketerzy przeznaczali średnio 72,2% budżetu marketingowego na kanały cyfrowe. (Gartner, 2021)
  • Największą część budżetu marketingowego w roku 2021 pochłaniały kanały własne, w tym: strona internetowa (10,1%), e-mail marketing (9,7%) i kanał mobilny (9,7%). (Gartner, 2021)
  • W 2021 roku, spośród wszystkich kanałów marketingowych marketerzy najwięcej przeznaczyli na media społecznościowe (11,3% budżetu marketingowego), które zaliczają się do kanałów pozyskanych. (Gartner, 2021)
  • Spośród wszystkich kanałów marketingowych marketerzy w roku 2021 najmniejszą część budżetu marketingowego przeznaczyli na wydarzenia offline (8,4% budżetu). (Gartner, 2021)
  • Najpopularniejszym programem marketingowym w roku 2021 pod względem alokacji budżetu był handel cyfrowy (12,3% budżetu). (Gartner, 2021)
  • Strategia marki znalazła się na trzecim miejscu zestawienia programów marketingowych pod względem alokacji budżetu (11,3% całego budżetu marketingowego). (Gartner, 2021)
  • Nie licząc niewielkich programów marketingowych, których udział w budżecie był znikomy, marketerzy w 2021 roku najmniejszą część budżetu spośród wszystkich obszarów marketingu przeznaczyli na programy lojalnościowe (8,3%) i tworzenie popytu (8,0%). (Gartner, 2021)
  • Zgodnie z badaniem Gartnera, średni budżet marketingowy wyniósł w roku 2023 – 9,1% całkowitego przychodu organizacji, co oznacza spadek o 0,4% w stosunku do roku 2022 (9,5%). (Gartner, 2023)
budżety marketingowe jako % całkowitego przychodu
  • Z badania przeprowadzonego przez 3Q Digital wynika, że w roku 2021 marketerzy przeznaczyli na marketing cyfrowy średnio o 3% przychodu więcej niż w roku 2020. (3Q Digital, 2021)
  • Według prognoz w roku 2022 marketerzy wydadzą na marketing cyfrowy ok. 12,5% przychodu. (3Q Digital, 2021)
  • W badaniu 3Q Digital 61% respondentów wskazało, że w roku 2021 podjęło inwestycje w analitykę. (3Q Digital, 2021)
  • Przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat popularność inwestowania w analitykę utrzyma się na stałym poziomie, co oznacza, że będzie inwestowało w nią średnio ok. 61% marketerów (3Q Digital, 2021)
  • 75% przedsiębiorców uważa, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy zainwestuje więcej w hybrydowe doświadczenia klienta, łączące aspekty fizyczne i cyfrowe. (Deloitte, 2022)
  • W roku 2022 przewiduje się wzrost liczby marketerów inwestujących w strategię i planowanie o 6% w stosunku do roku 2021, co oznacza, że w obszar ten będzie inwestowało już ok. 54% marketerów. (3Q Digital, 2021)
  • Do roku 2023 przewiduje się spadek liczby marketerów inwestujących w SEO z poziomu 43% w roku 2021 do 41% w 2023. (3Q Digital, 2021)
  • Strategia i planowanie (48%) było drugim najczęściej wskazywanym obszarem inwestycji w badaniu 3Q Digital w roku 2021. Spośród wszystkich obszarów, najczęściej wskazywana była Analityka (61%). (3Q Digital, 2021)
  • Do roku 2023 popularność inwestycji w materiały kreatywne będzie nieustannie rosła. Przewiduje się, że liczba marketerów inwestujących w ten obszar wzrośnie z 40% w roku 2021 do 42% w roku 2023. (3Q Digital, 2021)
  • W 2026 roku markaterzy będą przeznaczać na wirtualnych influencerów średnio 30% budżetu skierowanego do celebrytów i influencerów. (Gartner, 2022)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

PERSONAL BRANDING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 94,1% respondentów przeprowadzonego przez nas badania stwierdza, że kiedykolwiek słyszało o personal brandingu. (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 50% respondentów deklaruje wyższy poziom zaufania do marek osobistych vs. marek biznesowych. (Premium Consulting, 2019)
  • Wiedza, którą dana osoba dzieli się za darmo w Internecie (66,8%), opinie innych osób/klientów (59,1%) i portfolio projektów (50,7%) mają największe znaczenie dla wiarygodności marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Najmniej istotne dla wiarygodności marki osobistej są tytuły naukowe (10,5%) oraz wygrane w konkursach (7%). (Premium Consulting, 2019)
  • Większe zaufanie (67,6%), zdobywanie nowych Klientów (53%) oraz wyróżnialność na tle konkurencji (44,6%), to najważniejsze plusy posiadania marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Poświęcenie dużej ilości czasu na zbudowanie marki osobistej oraz na stałą jej komunikację (75%), a przez to ograniczenie swojej prywatności (61%), to według respondentów największe wady personal brandingu. (Premium Consulting, 2019)
  • Jedynie 12% respondentów wskazało konieczność inwestycji nakładów finansowych jako minus posiadania marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Marka osobista jest dźwignią służącą do budowy wartości postrzeganej. Aż 67,2% respondentów zapłaciłoby więcej osobie będącej marką. (Premium Consulting, 2019)
  • Marka osobista, która jest inkorporowana pod markę biznesową lub stanowi samodzielny byt, to według respondentów (95,5%) najskuteczniejsze opcje prowadzenia sprzedaży. (Premium Consulting, 2019)
Statystyki Marketingowe – - w jakim stopniu ufasz markom osobistym
  • Wiedza i know how (84,3%),  autentyzm (74,2%) i charyzma (63,8%) są najczęściej wskazywanymi elementami, koniecznymi do zbudowania marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Content marketing (78%) jest najczęściej wskazywanym elementem w kontekście budowania wiarygodności marki osobistej. Na kolejnych miejscach znalazły się: aktywna komunikacja w social media (65%) i profesjonalna strona internetowa (49%). (Premium Consulting, 2019)
  • 50,2% respondentów deklaruje, że wykorzystuje potencjał marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 80% respondentów poświęca obecnie mniej czasu na budowanie marki osobistej (od 0 do 5h tygodniowo) vs. założenia, które budują skuteczną markę osobistą – od 6h tygodniowo wzwyż. (Premium Consulting, 2019)
  • Ponad 80% respondentów planuje w przeciągu 2 lat zwiększenie ilości czasu przeznaczanego na budowę marki osobistej. (Premium Consulting, 2019)
  • Freelancerzy (84%), właściciele firm usługowych (69%) i artyści (54%), to osoby, które potencjalnie mogą najwięcej skorzystać na budowie marki osobistej. Na drugim biegunie są właściciele firm produkcyjnych. (Premium Consulting, 2019)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

CONTENT MARKETING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 97% marketerów stwierdza, że content marketing jest częścią ich strategii marketingowej. (Semrush, 2022)
  • Pomimo, że wiele marek deklaruje posiadanie strategii content marketingowej, to zaledwie 57% z nich ma ją w spisanej formie. (Semrush, 2022)
  • 52% marek na rynku B2B prowadzi i zarządza blogiem. (Content Marketing Institute, 2022)
  • 43% marketerów stwierdza, że tworzenie treści w ramach działań content marketingowych w ich organizacji wynika z wewnętrznego zapotrzebowania, natomiast 30% tworzy treść z myślą o konkretnej grupie docelowej. (Content Marketing Institute, 2020)
  • Według badania Semrush, 75% marketerów wskazuje SEO jako najbardziej efektywną taktykę content marketingową zaimplementowaną przez ich zespół. Na kolejnych miejscach znalazły się: aktualizacja istniejącej treści (61%) i publikacja większej ilości treści edukacyjnych, w tym tej typu “How to...” (45%). (Semrush, 2021)
  • Do priorytetowych celów kampanii content marketingowych, wskazywanych przez marketerów można zaliczyć: generowanie większej liczby jakościowych leadów (79%), przyciągnięcie większego ruchu na stronę (75%), czy umocnienie reputacji marki (57%). (Semrush, 2021)
  • 37% marketerów deklaruje, że ich organizacja w 2021 roku przeznaczyła na content marketing nie więcej niż $10 tys., natomiast według 19% marketerów kwota ta wynosiła między $10 tys. a $25 tys. (Semrush, 2021)
  • Wśród największych wyzwań z zakresu działań content marketingowych marketerzy wskazują m.in.: tworzenie treści, która przekłada się na jakościowe leady (51%), tworzenie treści, która przyciąga większy ruch na stronę (47%), czy udowodnienie przed zarządem rentowności tworzonych treści (41%). (Semrush, 2021)
  • 30% marketerów deklaruje outsourcing produkcji treści w ramach content marketingu. (Semrush, 2021)
  • Marketerzy, którzy outsourcują content marketing, zlecają zazwyczaj: pisanie tekstów (81%), projektowanie grafik (40%), czy tworzenie materiałów wideo/animacji (40%). (Semrush, 2021)
  • Strategia content marketingowa na równi z przykładami content marketingu, były najczęściej wyszukiwanymi frazami w kontekście content marketingu w roku 2021. (Semrush, 2022)
  • Wśród taktyk, które pomogły marketerom w osiągnięciu sukcesu strategii content marketingowej znalazły się: poprawa jakości treści, działania SEO, tworzenie większej ilości treści wizualnych. (Semrush, 2022)
Statystyki Marketingowe – typowe podejście twórców treści
  • 69% marketerów deklaruje tworzenie treści marketingowych z myślą o szczycie lejka sprzedażowego, 43% – o środkowej części lejka, 20% – o dolnej części, natomiast 18% z nich stwierdza, że skupia się na retencji odbiorców. (Semrush, 2021)
  • Ok. 83% marketerów mierzy skuteczność strategii content marketingowej. (Semrush, 2021)
  • Do mierzenia skuteczności strategii content marketingowej marketerzy korzystają zazwyczaj z takich wskaźników jak: ruch organiczny (83%), liczba sesji (70%), liczba leadów (66%), czy poziom konwersji (53%). (Semrush, 2021)
  • Zaledwie 19% marketerów wskazuje liczbę komentarzy jako istotny wskaźnik w mierzeniu skuteczności strategii content marketingowej. (Semrush, 2021)
  • Marketerzy przeznaczają na content marketing średnio ok. 17% budżetu marketingowego w przypadku, gdy ich grupą docelową jest rynek B2C i 16% budżetu w przypadku rynku B2B. (Salesforce, 2021)
  • W roku 2021, 73% organizacji marketingowych deklarowało, że ma w zwyczaju mierzyć zaangażowanie odbiorców w kampaniach content marketingowych. Oznacza to wzrost ich liczby o 23% w stosunku do roku poprzedniego. (Salesforce, 2021)
  • 88% marketerów wskazuje, że w czasie pandemii zmieniła się strategia content marketingowa w ich organizacji. (Salesforce, 2021)
  • 65% marketerów twierdzi, że infografiki są najskuteczniejszym formatem content marketingowym spośród stosowanych w ich organizacji. (Hubspot, 2022)
  • 83% marketerów uważa, że rzadsze publikowanie treści, zachowując przy tym ich wysoką jakość, jest bardziej skutecznym rozwiązaniem, niż częste publikowanie niskojakościowego contentu. (Rock Content, 2022)
  • Około 19% marketerów stwierdza, że content marketing jest obszarem, który w ich organizacji wymaga większego niż aktualnie nakładu inwestycji. Jest to zarazem drugi najczęściej wskazywany w tej kwestii obszar, zaraz po marketingu wzrostu (ok. 23%). (Hubspot, 2021)
  • 54% marketerów wskazuje wysycenie rynku contentem i treściami marketingowymi jako największy problem w budowaniu widoczności marki online. (Lightscape, Visibly, 2021)
  • Z badania Hubspot wynika, że najczęściej (35% marek) marki kierują swoje działania content marketingowe do dokładnie 3 segmentów odbiorców. (Hubspot, 2021)
  • Ruch na stronie (wg. 19% marketerów) i zaangażowanie w mediach społecznościowych (18%) są najczęściej śledzonymi przez marketerów wskaźnikami w ramach content marketingu. (Hubspot, 2021)
  • Rankingi wyszukiwań (wg. 7% marketerów) są najmniej popularnym wskaźnikiem śledzonym przez marketerów w ramach content marketingu. (Hubspot, 2021)
  • Im więcej słów, tym lepsze wyniki odnotowuje wpis na blogu. 36% marketerów deklarowało silne rezultaty w przypadku wpisów powyżej 3000 słów, 33% – dla wpisów od 2000-3000 słów, 30% – dla wpisów od 1500-2000 słów. W przypadku krótszych wpisów, silne rezultaty były deklarowane przez mniej niż 20% marketerów. (Orbitmedia, 2021)
  • 46% marketerów wykorzystujących format krótkich nagrań wideo, uważa, że jest to skuteczna forma docierania do odbiorców. (Hubspot, 2022)
  • 89% marketerów wyda w roku 2022 tyle samo lub więcej na rozwój formatu krótkich nagrań wideo. (Hubspot, 2022)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

SOCIAL MEDIA MARKETING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 89% marketerów uważa, że ROI dla ich działań związanych z influencer marketingiem jest porównywalnie wysokie lub wyższe w stosunku do innych kanałów marketingowych. (MediaKix, 2020)
  • 34% marketerów przeznacza średnio do 10% budżetu marketingowego na influencer marketing, natomiast około 17% przeznacza na ten kanał ponad połowę swojego budżetu. (MediaKix, 2020)
  • Wśród korzyści z prowadzenia działań marketingowych w social media marketerzy najczęściej wymieniają: zwiększoną widoczność 85%, zwiększony ruch (75%), generowanie leadów (66%) i rozwijanie relacji z lojalnymi klientami (58%). (Social Media Examiner, 2022)
  • 49% marketerów, wykorzystujących social media w swoich kampaniach marketingowych przez okres krótszy niż jeden rok stwierdza, że działania na platformach społecznościowych wpłynęły na zwiększoną widoczność ich marki w internecie. Marketerzy, którzy korzystają z tego kanału przez dłuższy okres czasu deklarują wzrost w tym zakresie już w ponad 83% przypadków. (Social Media Examiner, 2022)
  • Facebook (90% marketerów) i Instagram (79%) pozostają platformami, z których korzysta największa liczba marketerów. (Social Media Examiner, 2022)
  • 38% marketerów deklaruje, że w 2022 ograniczy swoją obecność na platformie Snapchat, na drugim miejscu znalazł się Facebook z wynikiem na poziomie 37%. (Aspire, 2022)
  • Według badania Aspire 75% marketerów rozważa wzmożenie swojej obecności na Instagramie w roku 2022, 74% – na TikToku. (Aspire, 2022)
  • Badanie Social Media Examiner wykazało, że początkujący marketerzy (mniej niż rok doświadczenia) w swoich działaniach koncentrują się przede wszystkim na Facebooku (86%) i Instagramie (68%). Bardziej doświadczeni natomiast (więcej niż 5 lat w branży) posiadają w większości strategię wielokanałową, co oznacza, że ich działania są bardziej zdywersyfikowane. (Social Media Examiner, 2021)
  • Marketerzy coraz rzadziej wskazują Facebooka jako najważniejszą platformę społecznościową (spadek z 54% w 2021 roku do 47% w 2022 roku) z perspektywy działań marketingowych, a coraz częściej Instagrama (wzrost z 22% w 2021 roku do 24% w 2022 roku). (Social Media Examiner, 2022)
  • Pod względem istotności w działaniach marketingowych Facebook widocznie dominuje na rynku B2C (wskazywany przez 55% marketerów jako najważniejszy kanał społecznościowy w dotarciu do odbiorców). (Social Media Examiner, 2022)
  • W przypadku rynku B2B LinkedIn (40%) po raz pierwszy w historii social media jest według marketerów ważniejszym kanałem niż Facebook (32%) i w efekcie znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia kluczowych platform social media na tym rynku. (Social Media Examiner, 2022)
  • 44% marketerów planuje zwiększyć wydatki na trwałe treści w social media, natomiast 37%  – zmniejszyć wydatki na treści efemeryczne. (IM News, 2022)
Statystyki Marketingowe – kluczowe platformy social media
  • Twitter sukcesywnie od roku 2016 (12%) traci na istotności w działaniach marketingowych, w efekcie czego obecnie zaledwie 2% marketerów wskazuje go jako kluczową platformę społecznościową w dotarciu do odbiorców. (Social Media Examiner, 2022)
  • Od 2018 roku (67%) marketerzy z roku na rok coraz rzadziej wskazują Facebooka jako najistotniejszą platformę dla działań marketingowych (obecnie 47%). (Social Media Examiner, 2021)
  • 71% marketerów wskazuje, że chciałoby poszerzyć swoją wiedzę na temat Instagrama. (Social Media Examiner, 2022)
  • Facebook (58%) i Instagram (49%) są najczęściej wykorzystywanymi platformami przez marketerów do regularnego publikowania materiałów wideo. Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się Youtube z 47 proc. udziałem. (Social Media Examiner, 2022)
  • 81% marketerów wskazuje, że w przyszłości nie planuje korzystać ze Snapchata w ramach kampanii wideo marketingowych. Także TikTok jest uważany za przeciętnie atrakcyjny w tej kwestii, gdyż 48% marketerów nie wiąże obecnie żadnych planów z tą platformą, jeśli chodzi o wideomarketing. (Social Media Examiner, 2022)
  • Spośród platform społecznościowych marketerzy najchętniej prowadzą płatne kampanie reklamowe na Facebooku (31% – często, 39% – czasami) i Instagramie (23% – często, 31% – czasami). (Social Media Examiner, 2022)
  • Budowanie świadomości marki i wzrost sprzedaży są wskazywane przez marketerów jako główne cele kampanii influencer marketingowych. (Influencer Marketing Hub, 2022)
  • 3,69% to średni wskaźnik zaangażowania obserwatorów w social media dla nanoinfluencerów (5.000 – 20.000 obserwujących). Wraz ze wzrostem liczby obserwujących wskaźnik maleje, a dla średnich influencerów (60.000 – 200.000 obserwujących) wynosi już tylko 1,62%. (Aspire, 2022)
  • W roku 2021 najpopularniejszym typem postów na Facebooku były posty linkowe (43,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się: posty zdjęciowe (38%) i posty wideo (16,9%). (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • Poziom zaangażowania fanów na Facebooku jest wyższy w przypadku mniejszych stron. Dla stron do 10.000 fanów wynosi on średnio – 0,39%, dla stron od 10.000 – 100.000 fanów – 0,22%, natomiast dla stron powyżej 100.000 – 0,08%. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • Około 95% postów w mediach społecznościowych pojawia się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • TikTok charakteryzuje się najwyższym poziomem zaangażowania obserwatorów profili spośród platform społecznościowych. Wskaźnik zaangażowania wynosi na tej platformie średnio ok. 13% na post. (Influencer Marketing Hub, 2022)
  • 90% marketerów uważa, że influencer marketing jest skuteczną formą marketingu. (Influencer Marketing Hub, 2022)
  • 31% konsumentów doświadczyło oszustwa ze strony influencera w roku 2021. Oznacza to spadek o 7 p.p. względem roku poprzedniego. (Influencer Marketing Hub, 2022)
  • 43% influencerów jest skłonnych współpracować z marką w zamian za jeden z jej produktów, tylko wtedy, gdy lubi tę markę. 32% uważa natomiast, że może pracować wyłącznie z marką, która zaoferuje im produkt wysokiej jakości. (Aspire, 2022) 
  • 48,6% użytkowników social media, korzysta z tego typu platform w celu utrzymania kontaktu ze znajomymi i rodziną. Do innych popularnych powodów należą: wypełnienie wolnego czasu (36,3%), czytanie newsów (35,2%), poszukiwanie zabawnych lub rozrywkowych treści (30,9%). (Influencer Marketing Hub, 2021)
Statystyki Marketingowe – powody korzystania z social media
  • Około połowa marketerów wskazuje, że spośród wszystkich platform społecznościowych Facebook charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem ROI dla ich organizacji. Na kolejnych miejscach znalazły się: Instagram (ok. 22%), Twitter (ok. 8%) i LinkedIn (ok. 5%). (Hubspot, 2021)
  • Pinterest (ok. 2%), Snapchat (ok. 1%), Tumblr (blisko 0%) to platformy, które marketerzy wskazywali najrzadziej jako te, z których wskaźnik ROI dla ich organizacji jest najwyższy w zestawieniu z innymi platformami społecznościowymi. (Hubspot, 2021)
  • Fanpage, według ok. 45% marketerów nadal pozostaje najbardziej użyteczną funkcją Facebooka w kontekście osiągania celów marketingowych. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się: płatne reklamy (ok. 20%) i grupy (ok. 18%). (Hubspot, 2021)
  • 47% użytkowników internetu wskazuje media społecznościowe jako kanał, w którym dowiaduje się o nowych markach. (GWI, 2020)
  • Użytkownicy platform społecznościowych wskazują, że o nowych markach najczęściej dowiadują się: z reklam, które zobaczyli na platformie (28%), z rekomendacji w social media (24%), z postów publikowanych na fanpage’ach marek (17%). (GWI, 2020)
  • 58% konsumentów twierdzi, że zainteresowało się marką lub produktem po obejrzeniu ich w stories. (Hootsuite, 2021)
  • Linki polecające są najpopularniejszym sposobem na śledzenie skuteczności kampanii influencer marketingowych. Aż 45,5% marek korzysta z tej formy pomiaru. (Influencer Marketing Hub, 2022)
  • Użytkownicy poszczególnych platform społecznościowych odpowiadając na pytanie jaka cecha marki jest dla nich najważniejsza w danym medium społecznościowym wskazywali: błyskotliwość (Facebook)(52%), bycie modnym (Instagram)(38%), ekskluzywność (Twitter)(31%), młodość (TikTok)(32%). (GWI, 2020)
  • Według badania GWI konsumenci poszukując informacji na temat konkretnej marki korzystają przede wszystkim z sieci społecznościowych (45%) oraz opinii obecnych klientów (39%). (GWI, 2020)
  • 51,4% marketerów zwiększyć swoje wydatki na płatne reklamy w social media w 2022 roku. (Hootsuite, 2021)
  • 65% marketerów w swoich działaniach w social media łączy działania organiczne z płatnymi. (Hootsuite, 2021)
  • Ok. 3,7 mln Polaków korzysta z LinkedIn. Prawie 60% z nich to osoby w wieku 25-34. (NapoleonCat, 2020)
  • W latach 2020-2021 liczba marketerów, którzy wskazują TikToka jako kluczową platformę do osiągania celów biznesowych wzrosła o 700%. (Hootsuite, 2021)
  • Niska jakość produktu (49%) lub obsługi (49%) są najczęstszymi powodami, dla których klienci rezygnują z obserwowania marek w social media. (Sprout Social, 2021)
  • 34,4% marek płaci influencerom za promocję produktów. Dokładnie ten sam procent preferuje dostarczanie im swoich produktów za darmo w zamian za promocję. (Influencer Marketing Hub, 2022)
  • 77% konsumentów woli robić zakupy u marek, które śledzą w mediach społecznościowych. (SproutSocial, 2023)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

EMAIL MARKETING

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 40% marek na rynku B2B prowadzi kampanie newsletterowe. (Content Marketing Institute, 2022)
  • Jako cele kampanii email marketingowych marketerzy najczęściej wskazują komunikację z klientami (71%) i budowanie świadomości marki (69%). (Validity, 2021)
  • Budowanie świadomości marki w roku 2020 (69%) jest częściej wskazywane przez marketerów jako cel kampanii email marketingowej niż w roku 2019 (64%). (Validity, 2021)
  • Do największych wyzwań związanych z prowadzeniem kampanii email marketingowych, wskazywanych przez marketerów można zaliczyć: rywalizację o uwagę w skrzynce mailowej (42%), niskie zaangażowanie odbiorców (35%) i ograniczone zasoby, także kadrowe (33%). (Validity, 2021)
  • Personalizacja wiadomości email (69%), zarządzanie bazami email marketingowymi (56%) i optymalizacja tytułów (47%) są wskazywane przez marketerów jako najczęściej stosowane taktyki w ramach kampanii email marketingowych. (Validity, 2021)
  • Według badania Validity średni Open Rate dla wiadomości email wynosi zazwyczaj między 11 a 15%. (Validity, 2021)
  • 74% marketerów wskazuje personalizację jako skuteczną taktykę email marketingową w przypadku wiadomości, które uzyskały Open Rate na poziomie 16% lub wyższym. Na drugim miejscu znalazło się zarządzanie bazami email marketingowymi, które wskazało 62% marketerów. (Validity, 2021)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

ZAUFANIE DO MARKI

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 81% marketerów dostrzega rosnącą rolę zaufania w procesie pozyskiwania klientów. (Lightscape, Visibly, 2021)
  • 36% konsumentów stwierdza, że w efekcie pandemii zaczęła zwracać większą uwagę na to, czy korzystanie z produktu danej marki sprawia, że czują się bezpiecznie. (Edelman, 2020)
  • Blisko połowa klientów, których można określić jako lojalnych wobec danej marki – w pełni ufa jej komunikatom. (Edelman, 2020)
  • Najwyższym poziomem zaufania charakteryzują się marki z branży technologicznej (76% konsumentów deklaruje, że ufa markom z tego sektora), produkcji żywności (74%) i przemysłu farmaceutycznego (74%). (Edelman, 2020)
  • W badaniu przeprowadzonym przez agencję Edelman, 53% respondentów wskazało zaufanie do organizacji zarządzającej daną marką, jako kluczowy atrybut przy decyzji o zakupie produktu marki po raz pierwszy. (Edelman, 2020)
  • Kwestia zaufania do marki jest dla konsumentów ważniejsza przy pierwszym zakupie jej produktu (49%), niż przy decyzji o zostaniu jej stałym klientem (53%). (Edelman, 2020)
  • Aby zyskać lub utrzymać zaufanie swoich klientów, marka według konsumentów powinna: rozwiązywać ich indywidualne problemy (85%), rozwiązywać problemy społeczeństwa (80%), wzbogacać życie (73%). (Edelman, 2020)
  • 81% konsumentów deklaruje, że marka powinna wzbudzać ich zaufanie, aby w ogóle rozważyli zakup jej produktu. (Edelman, 2023)
  • Tylko 31% konsumentów uważa, że ufa większości marek, z których korzysta. (Edelman, 2023)
  • Social media w efekcie pandemii odnotowały największy spośród wszystkich kanałów spadek zaufania (o 8%) w stosunku do roku 2021. Spadek był widoczny także w przypadku wyszukiwarek internetowych (o 3%) i mediów tradycyjnych (o 5%). (Edelman, 2022)
  • Społeczeństwo obecnie jeszcze bardziej ufa ludziom z najbliższego otoczenia, niż obcym. Poziom zaufania do osób spoza kraju zamieszkania jest aktualnie o 8% niższy niż rok temu, przy jednoczesnym wzroście zaufania do współpracowników (+12%) i sąsiadów (+7%) (Edelman, 2022)
  • 58% konsumentów poleca marki w oparciu o swoje wierzenia na jej temat i wyznawane wartości. (Edelman, 2022)
  • Konsumenci w największym stopniu ufają organizacjom rodzinnym (67%). Na kolejnych miejscach znalazły się organizacje prywatne (58%) i publiczne (56%). (Edelman, 2022)
  • Konsumenci czytają średnio 10 recenzji online, zanim poczują, że mogą zaufać lokalnej firmie. (BrightLocal, 2020)
  • Przeciętny konsument musi przeczytać średnio 40 recenzji online, zanim zacznie wierzyć w trafność oceny firmy. (BrightLocal, 2020)
  • 65% kupujących bardziej ufa produktom, gdy recenzje zawierają tzw. user-generated content, w postaci np. zdjęć, czy filmów. (PowerReviews, 2019)
  • 91% konsumentów w grupie wiekowej od 18 do 34 lat ufa recenzjom internetowym w takim samym stopniu jak rekomendacjom od rodziny, przyjaciół i innych znajomych. (BrightLocal, 2020)
  • 93% konsumentów ufa rekomendacjom od osób, które zna. Na drugim miejscu znalazły się strony z opiniami, którym ufa 91% z nas. (Kantar, 2020)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • 34% konsumentów deklaruje, że szuka informacji na temat lokalnego biznesu każdego dnia. (Brightlocal, 2020)
  • 34% konsumentów stwierdza, że zawsze czyta opinie o lokalnym biznesie, natomiast 26% z nich robi to regularnie. (Brightlocal, 2020)
  • Konsumenci wśród największych zmartwień związanych z zakupem produktów danej marki najczęściej wskazują: złą obsługę klienta (60%), negatywne newsy związane z marką (48%), słaba dbałość o losy środowiska (39%), czy warunki pracownicze poniżej standardów (31%). (GWI, 2021)
  • Darmowa dostawa/zwroty (60%), łatwy proces zamawiania (43%), wsparcie marki dla działań związanych ze zwalczaniem pandemii (29%) są czynnikami najczęściej wskazywanymi przez konsumentów jako kluczowe w procesie rozważania zakupu produktu online. (GWI, 2021)
  • 64% konsumentów stwierdza, że w celu kontaktu z marką woli wysłać wiadomość tekstową, niż zadzwonić na numer telefonu. (Nielsen, 2021)
  • Aż 60% konsumentów deklaruje otwartość na otrzymywanie od marek personalizowanych wiadomości. (Nielsen, 2021)
  • Pomimo rozwoju technologii, klienci cenią sobie interakcje z człowiekiem i aż 74% z nich oczekuje, że w przyszłości będzie ona pojawiała się w kontaktach z markami częściej. (PwC, 2021)
  • 47% konsumentów uważa, że jest w stanie zapłacić więcej za produkt/usługę marki z wyższymi ocenami. (Podium, 2021)
  • Ponad 44% konsumentów wchodząc w relację z marką odwiedzi jej stronę www. Jednocześnie jest to najpopularniejsza aktywność konsumenta w ramach interakcji z marką. (Hootsuit, 2022)
  • 87% konsumentów deklaruje, że wzięło udział w wydarzeniach branżowych i konferencjach, aby poznać sprzedawców i zakres produktów. (LinkedIn, 2021)
  • 48% konsumentów deklaruje, że nie kupuje od sprzedawców, którzy wprowadzili ich w błąd. (LinkedIn, 2021)
  • 94% sprzedawców deklaruje, że dzięki narzędziom internetowym zwiększają swoje szanse na domknięcie procesu sprzedażowego. (LinkedIn, 2021)
  • 60% sprzedawców uważa, że zawsze stawia klienta na pierwszym miejscu, z czym zgadza się zaledwie 24% konsumentów. (LinkedIn, 2021)
  • 73% konsumentów zwraca uwagę wyłącznie na opinie napisane w przeciągu ostatniego miesiąca. (Brightlocal, 2020)
  • 22% użytkowników internetu zauważa, że przycisk “buy” odgrywa kluczową rolę w ich zakupach podczas społecznościowych i gamingowych streamów na żywo. Oznacza to, że przycisk ten posiada w tej kategorii stosunkowo najwyższy udział w wielkości sprzedaży w porównaniu do innych mediów (np. treści influencerów) stosujących tę formę konwersji. (GWI, 2020)
  • Jako główne przyczyny korzystania z internetu konsumenci wskazują kolejno: poszukiwanie informacji (62,2%), utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i rodziną (55,5%), pozostawanie na bieżąco z newsami (54,3%). (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • Ponad 45% użytkowników internetu korzysta z opcji wyszukiwania głosowego, natomiast co 3 używa aplikacji rozpoznających przedmioty. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • 53% czasu spędzanego przez konsumentów dziennie w internecie ma miejsce za pośrednictwem urządzeń mobilnych. (Influencer Marketing Hub, 2021)
  • W 2021 roku 84% konsumentów zrobiło zakupy w internecie. (Hootsuite, 2021)
  • 74% konsumentów ma pozytywny stosunek do reklam odwołujących się do ekologii (wzrost o 19 p.p. rok do roku). (SW Research, 2021)
  • 58% konsumentów stwierdza, że jest w stanie przebyć dłuższą drogę, żeby dotrzeć do firmy z wyższymi ocenami. (Podium, 2021)
  • 72% konsumentów nie podejmie żadnych akcji prowadzących do zakupu przed przeczytaniem przynajmniej jednej recenzji. (TestimonialEngine, 2020)
Statystyki Marketingowe – czynniki, które negatywnie wpływają na decyzję o zakupie produktu online
  • 42% konsumentów uważa, że znacznie chętniej kupuje od marek, które odpowiadają na kwestię nierówności społecznej. (Deloitte, 2022).
  • 63% konsumentów stwierdza, że jest w stanie dostarczyć więcej prywatnych informacji markom, które gwarantują im świetne doświadczenia. (PwC, 2021)
  • Według 32% konsumentów pojedynczy incydent przekładający się na złe doświadczenie, w zupełności wystarczy, aby zrezygnować marki na stałe, nawet jeśli jest to marka, którą uwielbiają. (PwC, 2021)
  • Dla 40% konsumentów kluczowe są wyłącznie opinie nie starsze niż dwa tygodnie. (BrightLocal, 2021)
  • W kwestii wpływu reklam odwołujących się do ekologii na środowisko, konsumenci najczęściej wskazują, że przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów ze środowiskiem (50%). (SW Research, 2021)
  • Zdrowie (81%) i rodzina (80%) są najczęściej wymienianymi wartościami ważnymi w życiu Polaków. (SW Research, 2021)
  • 93% konsumentów stwierdza, że opinie w internecie mają wpływ na ich decyzje zakupowe. (Podium, 2021)
  • Minimalna ocena, jaką musi posiadać marka wśród aktualnych klientów, aby konsument w ogóle rozważył wejście z nią w relację, to 3,4 w skali do 5. (Podium, 2021)
  • Według badania BrightLocal 85% konsumentów w ogóle nie bierze pod uwagę opinii starszych niż 3 miesiące. (BrightLocal, 2021)
  • Prawie 1 na 3 konsumentów deklaruje, że zdarzyło im się sprawdzać oceny marki, stojąc przed wejściem do jej placówki, aby mieć pewność, że jest ona warta ich uwagi. (Podium, 2021)
  • 68% konsumentów nie ufa ocenom marki, jeżeli liczba opinii o niej jest według nich niewielka. (Podium, 2021)
  • Podejście do pracowników (85%), jakość oferty (63%), szybkość obsługi (40%) to czynniki, które mają największy wpływ na decyzję o wystawieniu marce oceny 5/5. (Podium, 2021)
  • Pierwsze 5 opinii, które zyska produkt zwiększa prawdopodobieństwo jego zakupu przez klienta o 270%. (Spiegel, 2020)
  • Według konsumentów 10-30% opinii, na które trafiają jest fałszywych. (BrightLocal, 2021)
  • 68% konsumentów twierdzi, że pozytywne opinie mogą przekonać ich do wejścia w interakcję z marką. Jednocześnie 40% stwierdza, że negatywne opinie mogą skutecznie zniechęcić ich do tej interakcji. (BrightLocal, 2021)
  • 56% konsumentów uważa, że odpowiedź marki na zamieszczoną opinię może zmienić ich zdanie na jej temat. (Podium, 2020)
  • W przypadku, gdy ocena marki wynosi blisko 5/5, aż 82% konsumentów ma tendencję do pogłębionego poszukiwania negatywnych opinii na jej temat, gdyż ocena ta wydaje się im mało wiarygodna. (PowerReviews)
  • 87% słuchaczy podcastów preferuje ten format treści, ponieważ w czasie słuchania może jednocześnie podejmować inne aktywności. Innym powodem jest możliwość słuchania ich w dowolnym miejscu i czasie (80%). (The Infinite Dial, 2019)
  • Przeciętna długość słuchania pojedynczych odcinków podcastów wynosi 30 min. (26,4%). Nieco mniej słuchaczy słucha ok. 60 min. (23,3%). (Futuri Media, 2019)
  • Przewiduje się, że liczba słuchaczy podcastów w roku 2023 podwoi się w stosunku do roku 2019. (Nielsen, 2020)
  • Około 9 mln Polaków deklaruje słuchanie podcastów. (Tandem Media, 2020)
  • 81% konsumentów deklaruje, że podcastów słucha w domu. (Tandem Media, 2020)
  • Prawie 65% wszystkich wyszukiwań w Google, to wyszukiwania typu zero-click. (SimilarWeb, 2020)
  • Według Gartnera do roku 2026 – 60% konsumentów z grupy generacji Z i millenialsów, będzie preferowało zakupy w mediach społecznościowych, zamiast w tradycyjnych kanałach digitalowych. (Gartner, 2022)
  • Najistotniejszymi czynnikami pod kątem wpływu na lojalność klientów są: wysoka jakość produktu (27%), silne poczucie przynależności do społeczności (22%), konkurencyjne ceny (17%). (Clarus Commerce, 2022)
  • Konsumenci deklarują, że są w stanie zrezygnować z danej marki, jeśli: pogorszy się jakość jej produktów (65%), wzrosną ceny jej produktów (47%), obiera ona stanowisko w pewnej kwestii społecznej, niezgodne z wartościami konsumenta. (Clarus Commerce, 2022)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

PRZYWÓDZTWO

STATYSTYKI MARKETINGOWE

  • Obecnie 73% CMO koncentruje się raczej na aktualnych klientach, niż na rozwijaniu nowych rynków. (Gartner, 2021)
  • Kluczowymi elementami strategii rozwoju firmy dla CMO są obecnie: wzrost sprzedaży obecnych produktów do obecnych klientów (39%) oraz zaoferowanie nowych produktów obecnym klientom (34%). (Gartner, 2021)
  • Ponad 50% CMO planowało w 2021 roku przeskalować lub wymyślić na nowo aż 6 z 11 posiadanych strategii w związku z efektami pandemii COVID-19. (Gartner, 2021)
  • W rozwijaniu swoich umiejętności CMO koncentrują się głównie na działaniach operacyjnych i egzekucji (47%) oraz na zmyśle strategicznym i biznesowym (45%). Najmniej ważny dla CMO są natomiast zmysł finansowy (28%) i cyfrowe know-how (38%). (Gartner, 2021)
  • 95% CMO uważa, że marki powinny przewodzić w poszukiwaniu rozwiązań głównych problemów społecznych i kulturowych. (Gartner, 2021)
  • CMO są głównymi decydentami w organizacjach w kwestiach związanych z problemami społecznymi. (Gartner, 2021)
  • 67% CMO wskazuje, że pandemia miała wpływ na produktywność ich zespołu. (Hubspot, 2021)
  • 45% CMO deklaruje wzrost ruchu na ich stronie www w związku z pojawieniem się pandemii. (Hubspot, 2021)
  • 72% liderów marketingu zgadza się, że obecnie proces planowania jest bardziej skomplikowany. (Hubspot, 2021)
  • Niewystarczające zasoby ludzkie (19%) i nadmierne obciążenie pracą/wypalenie zespołu (17%) są obecnie największymi wyzwaniami dla CMO z perspektywy produktywności ich zespołu. (Hubspot, 2021)
  • 50% CMO uważa, że proces kreatywny jest obecnie bardziej skomplikowany niż wcześniej. (Hubspot, 2021)
  • Mężczyźni stanowią ok. 75% wszystkich dyrektorów marketingu w Polsce. (Pracuj.pl, 2022)
  • Mniej niż 5% osób pracujących na stanowisku dyrektora marketingu otrzymuje premię co miesiąc. (Pracuj.pl, 2022)
Statystyki Marketingowe – CMO - rosnąca presja raportowania
  • 80% osób zatrudnionych na stanowisku dyrektora marketingu pracuje na podstawie umowy o pracę. (Pracuj.pl, 2022)
  • Przeciętne zarobki dyrektora marketingu w Polsce wynoszą 20 tys. zł brutto. (Pracuj.pl, 2022)
  • Generowanie wyników biznesowych (39%) i kształtowanie komunikacji marketingowej. (27%) są dla CMO priorytetami w działaniach w zakresie marketingu cyfrowego. (The CMO Survey, 2021)
  • CMO oceniają wiedzę i umiejętności swojej organizacji na temat zagadnień z marketingu cyfrowego na średnio 6,2 w skali do 10. (The CMO Survey, 2021)
  • 86% dyrektorów marketingu uważa, że członkom ich zespołu towarzyszy stres związany z nadmiarem pracy, którą muszą wykonać. (Airtable, 2022)
  • 75% menedżerów sprzedaży uważa, że zdolność do radzenia sobie ze zmianami jest obecnie ważniejsza niż 5 lat temu. (LinkedIn, 2021)
  •  41% dyrektorów marketingu wskazuje, że w ich firmie budżet marketingowy jest ustalany raz do roku, biorąc pod uwagę wcześniejsze roczne wydatki i dostosowywany w ciągu roku jeśli pojawi się taka potrzeba. Jednocześnie około 30% CMO stwierdza, że w ich przypadku budżet ten jest ustalany każdego roku na bazie nowych potrzeb i celów. (The CMO Survey, 2021)
  • Około 60% szefów marketingu odczuwa rosnącą presję w kwestii raportowania osiąganych wyników do CEO. (The CMO Survey, 2021)
  • 74% zespołów marketingowych zgłasza, że działa w silosie organizacyjnym, a procesy, które realizują są często odseparowane od procesów organizacji. (Airtable, 2022)
  • Według badania Airtable przeciętny zespół marketingowy korzysta z 20 narzędzi pośredniczących w wykonywaniu codziennych obowiązków. (Airtable, 2022)
  • 82% dyrektorów marketingu uważa, że liczba narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez ich zespół wzrośnie w ciąg najbliższego roku. (Airtable, 2022)

Różowa strzalka - Statystyki marketingowe - ponad 250 marketingowych insightów

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

.