Różowa strzalka - Strategia marketingowa

strategie marketingowe dla marek b2c i b2b

ZDOBĘDZIESZ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ I ZWIĘKSZYSZ PRZYCHODY, NAWET O 600%

Wypełnij formularz, by poznać szczegóły

  W dobie rosnącej konkurencji i coraz większego znaczenia mediów społecznościowych, tradycyjne formy reklamy nie wystarczają, aby osiągnąć sukces na rynku.

  Właściciele przedsiębiorstw coraz częściej zdają sobie sprawę z potrzeby wykorzystania nowoczesnych narzędzi promocji, takich jak content marketing, influencer marketing czy social media marketing, aby zbudować silną markę i zwiększyć sprzedaż. 

  W Premium Consulting specjalizujemy się w opracowywaniu strategii marketingowych, które pomagają wykorzystać pełen potencjał marek naszych klientów, dostosowując ofertę oraz komunikację do oczekiwań współczesnych konsumentów.

  Niezależnie od branży, w której działa marka B2B czy B2C , nasz zespół ekspertów pomaga osiągnąć sukces na rynku i zdobyć przewagę konkurencyjną.

  Poznaj naszą strategiczną ofertę i wprowadź swoją markę na Wyższy Poziom Marketingu.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  CZYM JEST STRATEGIA MARKETINGOWA?

  To kluczowy dokument, który definiuje koncept marki, jej filary, pozycjonowanie oraz kreatywne działania komunikacyjne mające na celu wypozycjonowanie marki w umysłach grupy docelowej. W dobrze opracowanej dokumentacji strategicznej znajdują się także rekomendacje dotyczące odpowiednich kanałów i narzędzi komunikacji.

  W strategii marketingowej określa się przymioty, jakie powinna posiadać marka, aby wyróżnić się na rynku i by mogła być zapamiętana, jednocześnie osiągając założone cele, takie jak budowanie wizerunku, wartości postrzeganej, przyciąganie potencjalnych klientów, zwiększenie sprzedaży czy budowanie lojalności.

  Jest to pierwszy i fundamentalny dokument, który pozwala na precyzyjne zdefiniowanie, jakie kroki należy podjąć, aby kreowana marka osiągnęła sukces na rynku, wyróżniając się wśród konkurencji i spełniając oczekiwania grupy docelowej.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  POROZMAWIAJMY

  Wypełnij formularz kontaktowy i pozwól nam się z Tobą skontaktować, byśmy mogli omówić kolejne kroki w opracowaniu strategii marketingowej dla Twojej marki.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  JAKI JEST CEL STRATEGII MARKETINGOWEJ?

  Cel opracowania dokumentu strategicznego polega na wyznaczeniu długoterminowego kierunku działań marketingowych, które wspierają w realizacji celów biznesowych firmy, np:

   • poprawa wizerunku firmy,
   • wzrost udziałów rynkowych,
   • wzrost marży uzyskiwanej na sprzedaży produktu lub usługi,
   • wzrost przychodów.

  Istotą jest zidentyfikowanie kluczowych odbiorców, odpowiednie pozycjonowanie marki w umysłach odbiorców oraz skuteczną komunikację z klientami. Przemyślana strategia przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności i wartości marki, wzrostu sprzedaży oraz zbudowania lojalności klientów, a także pomaga osiągnąć przewagę nad konkurentami.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  CO POWINNA ZAWIERAĆ STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY?

  Strategiczna analiza i diagnoza:

  Na tym etapie dokonujemy analizy sytuacji firmy oraz rynku, na którym marka działa. Badamy profil klientów, konkurencję, trendy, a także mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Kluczową rolę na etapie analizowania i diagnozowania odgrywa zrozumienie potrzeb i oczekiwań konsumentów oraz określenie pozycji firmy na rynku i przedstawienie możliwych kierunków rozwojowych dla marki, a także wytycznych strategicznych dla działów marketingu odpowiadających za komunikację.

  Elementy etapu analitycznego:

   • Analiza rynku i konkurencji
   • Przygotowanie scenariusza badania marketingowe
   • Przeprowadzenie badania marketingowego
   • Ocena profilu klientów
   • Ocena segmentacji rynku
   • Identyfikacja trendów
   • Ocena mocnych i słabych stron firmy
   • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań konsumentów
   • Stworzenie map percepcyjnych dla opracowywanej strategii.

  Formułowanie strategii marki:

  Na podstawie przeprowadzonej analizy i postawionej diagnozy, możemy stworzyć strategię marki, która obejmuje takie elementy jak pozycjonowanie oraz obietnicę marki, wartości, głos marki czy jej kluczowy przekaz. To także misja, wizja i manifest marki. Ważnym aspektem jest także opracowanie jednolitej i spójnej tożsamości marki, która będzie prezentowana w sposób konsekwentny we wszystkich działaniach marketingowych.

  Elementy strategii marki:

   • Określenie grupy docelowej marki (kim jest idealny nabywca)
   • Utworzenie architektury marki i jej filarów
   • Tworzenie propozycji wyróżników marki (USP/ESP)
   • Opracowanie pozycjonowania marki
   • Opracowanie osobowości marki
   • Opracowanie misji, wizji oraz manifestu/filozofii marki

  Formułowanie strategii komunikacji marki:

  Na tym etapie definiujemy kluczowe przekazy i kanały komunikacji, które pozwolą na skuteczne dotarcie do odbiorców i promowanie marki. Obejmuje ona dobór odpowiednich kanałów i narzędzi marketingowych (np. reklama, public relations, content marketing, social media, influencer marketing, digital marketing). Na tym etapie wytyczany jest również kierunek na rekomendacje lingwistyczne i wizualne (styl komunikacji) wraz z przykładami tekstowymi i graficznymi. Ważne jest także ustalenie budżetu oraz metod pomiaru efektywności działań marketingowych.

  Elementy strategii komunikacji marki:

   • Definiowanie platformy komunikacji
   • Rekomendacje lingwistyczne
   • Rekomendacje wizualne
   • Dobór kanałów komunikacji
   • Wybór odpowiednich formatów marketingowych
   • Opracowanie wytycznych pod kierunki komunikacyjne
   • Ustalenie strategicznych celów marketingowych
   • Określenie metod pomiaru efektywności działań marketingowych.

  Opracowywanie skutecznych strategii marketingowych opartych na powyższych etapach analizy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, a także na dostosowanie działań marketingowych do oczekiwań rynku. W rezultacie, firmy naszych klientów zyskuje większą rozpoznawalność, lojalność klientów i wzrost sprzedaży (niektórzy z naszych klientów wdrażając nasze rekomendacje osiągają wzrost o kilkaset procent mierząc w okresie: rok do roku).

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  JAKIE KORZYŚCI DLA BIZNESU NIESIE ZE SOBĄ DOBRZE OPRACOWANA STRATEGIA:

  • Wyróżniająca się marka:
   dzięki przeprowadzonej analizie określimy optymalne pozycjonowanie marki, które pozwoli jej skutecznie wyróżniać się na tle konkurencji oraz osiągnąć przewagę nad konkurencją. Pozwoli to na zbudowanie marki zauważalnej, zapamiętywanej, kupowanej i polecanej przez klientów.
  • Spójna komunikacja:
   czyli jednolitość przekazu. We wszystkich kanałach komunikacyjnych i na przestrzeni czasu, niezależnie od tego, jakie podmioty (pracownicy, agencje, podwykonawcy itp.) są zaangażowane w działania komunikacyjne i wdrażanie naszych rekomendacji. Dzięki temu wszyscy będą mówić jednym głosem, a klienci będą znać markę jak dobrego znajomego.
  • Wysoka wartość postrzegana:
   dobrze zaprojektowana marka ze spójną komunikacją budującą jej wyróżniki i odpowiadającą na potrzeby grup docelowych, będzie postrzegana jako atrakcyjna dla klientów.
  • Redukcja chaosu w zarządzaniu marką:
   dokumentacja strategiczna dostarcza jasnych wytycznych, które umożliwią zespołowi marketingowemu na efektywne zarządzanie zadaniami, delegowanie obowiązków oraz nadzorowanie pracy współpracujących specjalistów, eliminując chaos w procesie zarządzania marką. Opracowana przez nas dokumentacja pozwala szybciej i efektywniej podejmować strategiczne decyzje.
  • Pozytywne efekty finansowe dla biznesu:
   Właściwie opracowane i wdrożone rekomendacje przyczyniają się do wzrostu sprzedaży produktów i usług oraz zwiększenia udziału w rynku. Skuteczne pozycjonowanie marki, spójna komunikacja i zrozumienie potrzeb klientów prowadzą do zbudowania lojalności wśród odbiorców, co z kolei przekłada się na większą rentowność i stabilność finansową, co dotyczy całej organizacji. Inwestycja w dobrą strategię marketingową zwraca się w długoterminowych korzyściach, przyczyniając się do wzrostu wartości firmy, wzrostu rentowności firmy oraz wzrostu przychodów (nasz rekordowy wynik do tej pory to wzrost przychodów o 600% w ciągu 16 miesięcy od rozpoczęcia procesu wdrożenia opracowanych przez nasz zespół rekomendacji).
  • Lepsze wyniki:
   Przygotowanie strategii marketingowej pozwala na osiągnięcie lepszych wyników biznesowych dzięki skoncentrowaniu działań marketingowych na osiąganiu konkretnych celów i określeniu jakimi środkami marka będzie dysponować, by te cele osiągnąć. Korzyścią jest również lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostosowanie oferty i komunikacji do ich preferencji. Efektem tego jest wzrost sprzedaży, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przekłada się na stabilność i sukces firmy.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  JAK DZIĘKI STRATEGII MARKETINGOWEJ ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ W BIZNESIE?

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  JAKIE KORZYŚCI DLA DZIAŁU MARKETINGU WYNIKAJĄ Z DOBRZE OPRACOWANEJ I WŁAŚCIWIE WDRAŻANEJ DOKUMENTACJI STRATEGICZNEJ?

  • Większa efektywność komunikacji:
   Wszystkie działania marketingowe są konsekwentne i zgodne z wyznaczonymi celami, co wzmacnia rozpoznawalność marki.
  • Większa wydajność działań marketingowych:
   Bardziej precyzyjne kierowanie zasobami i budżetem pozwala na osiąganie lepszych wyników przy mniejszym nakładzie środków.
  • Zrozumienie potrzeb odbiorców:
   Lepsza znajomość potrzeb i oczekiwań klientów ułatwia dostosowanie oferty i komunikacji do ich preferencji.
  • Mierzalność wyników:
   Możliwość określenia KPIs i monitorowania efektywności działań pozwala na szybsze reagowanie i optymalizację działań.
  • Szybsze podejmowanie decyzji:
   Jasne wytyczne i cele ułatwiają decyzje dotyczące działań marketingowych oraz współpracy z innymi działami firmy.
  • Lepsza koordynacja działań marketingowych:
   Ułatwia zarządzanie zadaniami i harmonogramami, co pozwala na sprawną realizację projektów i lepszą współpracę między członkami zespołu.
  • Łatwość zlecenia zadań:
   mając opracowaną strategię marketingową dla swojej marki delegowanie zadań zarówno wewnętrznym pracownikom, jak i zewnętrznym partnerom staje się łatwiejsze. Dokumentacja ta przyczynia się do sprawniejszego zarządzania projektami i efektywnego wykorzystania zasobów. Tworząc briefy na bazie dobrze opracowanych wytycznych jesteś pewien, że zadanie zostanie dobrze przyjęte, właściwie zinterpretowane oraz właściwie zrealizowane.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  Z CZEGO SKŁADA SIĘ DOKUMENTACJA STRATEGICZNA, KTÓRĄ DOSTARCZAMY KLIENTOM?

  Proces jej tworzenia jest złożonym zadaniem i nie da się go zamknąć w jednym prostym elemencie.

  Poniżej prezentujemy przykład elementów tworzących zawartość strategii marketingowej:

  Etap / DziałaniePodetapDokumentacja
  (co otrzymuje klient)
  1. Etap analityczny1 a. Analiza desk research pozycjonowania marki Klienta i otoczenia konkurencyjnego
  – określenie jak obecnie postrzegana jest marka Klienta oraz zdefiniowane główne marki konkurencyjne, ustalenie silnych, słabych stron, określenie przewag, wyróżników.
  Gruntowną analizę marketingowo-brandingową marek konkurencyjnych oraz marki Klienta, która zawiera informacje:

  • jak obecnie są postrzegane wybrane marki konkurencyjne do marki Klienta oraz marki Klienta pod kątem ich wyróżników, przewag rynkowych,
  • jaka jest tożsamość konkurentów,
  • w jakich obszarach, terytoriach emocjonalnych i racjonalnych funkcjonują analizowane marki – mapping percepcyjny marek,
  • jakie są silne, słabe strony analizowanych marek konkurencyjnych i marki Klienta.
  1 b. Przygotowanie własnego badania wewnętrznego, realizacja badania
  – opracowanie szczegółów dotyczących badania odbiorców marki (na bazie obecnych Klientów) – ich motywacji, postaw, charakterystyki demo i psychograficznej, przeprowadzenie badania online.
  Elementy badania:

  • propozycja na odpowiednie pytania badawcze zgodnie z celem badania,
  • przygotowane treści potrzebnych do komunikacji badania w formie mailingu / postu w mediach społecznościowych do obecnych odbiorców marki Klienta (dystrybucja ankiety po stronie Klienta),
  • forma digital badania w narzędziu online,
  • po zakończeniu badania – pełen raport w formacie pdf.
  2. Etap strategiczny2 a. Konsument/odbiorca
  – ustalenie kluczowych informacji dotyczących potrzeb, zachowań, profilu odbiorców dla marki Klienta.
  Analiza dotycząca konsumenta/odbiorcy:

  • szczegółowe określenie profilu odbiorców marki (demograficznie, geograficznie, psychograficznie i behawioralnie),
  • szczegółowe określenie profilu odbiorców marki pod kątem potrzeb, mechanizmów decyzyjnych, stworzenie person.
  2 b. Pozycjonowanie marki
  – określenie docelowego pozycjonowania marki w odniesieniu do wybranych/ wskazanych wcześniej głównych konkurentów, ustalenie jej wyróżników, przewag, analiza SWOT.
  Pozycjonowanie marki:

  • propozycję na kierunek pozycjonowania, opracowanie filarów dla marki według schematu: consumer insight, brand promise, reason to believe, brand values, USP (unique selling proposal), ESP (emotional selling proposal), brand voice, key message,
  • propozycję archetypu dla marki oraz jej manifestu (skondensowana, bardziej użyteczna forma wizji i misji marki).
  3. Etap komunikacyjny3 a. Strategia komunikacji (styl, charakter komunikacji – lingwistyczny i wizualny)
  – przygotowanie wytycznych komunikacyjnych pod kątem wizualnym oraz lingwistycznym – język marki, styl i charakter komunikacji; przedstawienie propozycji na platformę komunikacyjną (koncept/ideę komunikacji, myśl przewodnią).
  Wytyczne komunikacyjne dla marki określające:

  • kierunki na charakter przekazu komunikacyjnego dla marki pod kątem stylu i lingwistyki, zasad komunikacji wizualnej dla marki,
  • wytyczne pod platformę komunikacyjną dla marki,
  • etap ten, w zależności od sytuacji/potrzeb marki, może zawierać opracowanie nowej nazwy lub sloganu marki.
  3 b. Strategia komunikacji (strategiczny lejek marketingowy, przykłady aktywności–  przygotowanie strategicznego lejka marketingowego dla marki wraz z przykładami na komunikaty, przygotowanie przykładów na aktywności, bloki komunikacyjne w zależności od lejka, priorytetów komunikacyjnych oraz budżetu wsparcia, określenie momentów prawdy – rytuałów marki.Szczegółowo opisany strategiczny lejek marketingowy zawierający:

  • rekomendację poszczególnych kanałów komunikacji oraz narzędzi/form w nich wykorzystywanych dla marki – do komunikacji z określonymi grupami/grupą odbiorców,
  • określenie KPI, które powinny być realizowane w ujęciu każdego z elementów strategicznego lejka marketingowego
  • przygotowanie przykładów komunikatów pod każdy z elementów strategicznego lejka marketingowego,
  • przedstawienie przykładów na bloki tematyczne/aktywności komunikacyjne do wybranych kanałów z lejka na bazie ich wagi oraz budżetu Klienta w kontekście wsparcia marketingowego,
  • opis rytuałów marki, opartych na momentach prawdy.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  KLUCZOWE WNIOSKI

  Etap analityczny obejmuje gruntowną analizę marketingowo-brandingową marki oraz konkurencji, identyfikując sposób postrzegania tych marek, ich tożsamość, obszary funkcjonowania oraz silne i słabe strony.

  Następnie przeprowadzane jest własne badanie wewnętrzne, mające na celu lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i charakterystyki obecnych klientów marki.

  W etapie strategicznym ustalane są kluczowe informacje dotyczące konsumentów i odbiorców marki, a także opracowywane jest docelowe pozycjonowanie marki, wyróżniki, przewagi oraz analiza SWOT.

  W etapie komunikacyjnym opracowywane są wytyczne komunikacyjne, obejmujące styl, charakter, język marki oraz wizualne aspekty komunikacji, a także propozycja platformy komunikacyjnej, konceptu lub idei przewodniej dla marki.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  POZNAJ SWOICH STRATEGÓW

  karolina - Strategia marketingowa

  KAROLINA ŁODYGA


  STRATEŻKA MARKETINGOWA

  Współwłaścicielka marki Premium Consulting. Specjalizuje się w digital marketingu i e-commerce. Zajmuje się realizacją badań marketingowych, opracowaniem oraz implementacją strategii marketingowej i dba o to, aby wszystkie projekty strategiczne naszych klientów przebiegały zgodnie z założeniami.
  Dzięki doświadczeniu i wiedzy Karoliny dowiesz się między innymi, jak korzystać z narzędzi marketingowych w celu egzekucji strategii marketingowej i jak sprawdzać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).
  mariusz - Strategia marketingowa

  MARIUSZ ŁODYGA

  STRATEG MARKETINGOWY

  Założyciel i współwłaściciel marki Premium Consulting. Specjalizuje się w strategicznym marketingu – personal & business branding. W biznesie od 18 lat. Przeprowadził ponad 300 projektów szkoleniowo-doradczych. Pracuje na zlecenie firm prywatnych, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych, takich jak: Allegro, Santander Bank, BGŻ BNP Paribas, Ministerstwo Rozwoju, Miasto Kalisz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz setek firm z sektora MŚP. Wprowadza klientów na Wyższy Poziom Marketingu.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  CHCESZ OPRACOWAĆ Z NAMI STRATEGIĘ DLA TWOJEJ MARKI?

  Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej oferty, możemy zapewnić Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu współpracy z Twoją marką. Nasze zaangażowanie obejmuje również:

  Indywidualne podejście:

  Współpracując z nami, otrzymasz wytyczne dostosowane do specyfiki Twojego biznesu, oczekiwań oraz celów. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby poznać Twój biznes i dostarczyć rozwiązania, które przyniosą realne korzyści.

   • Dogłębne zrozumienie Twojej branży i konkurencji.
   • Analiza potrzeb i oczekiwań Twoich klientów.
   • Opracowanie spersonalizowanej strategii, która najlepiej spełni Twoje cele.

  Wsparcie w implementacji założeń strategicznych: 

  Po opracowaniu strategii, nasz zespół pomoże Ci w jej wdrożeniu, aby zagwarantować maksymalną skuteczność działań.

   • Szkolenie Twojego zespołu marketingowego.
   • Monitorowanie efektywności marketingu.
   • Konsultacje i wsparcie w trakcie realizacji działań marketingowych.

  Elastyczność i skalowalność:

  Jesteśmy świadomi, że rynek i potrzeby Twojego biznesu mogą się zmieniać, dlatego dostarczamy elastycznych rozwiązań, które pozwolą Ci na szybką adaptację do zmieniających się warunków.

   • Elastyczne podejście do zmieniających się celów biznesowych.
   • Skalowalne rozwiązania marketingowe, które rosną razem z Twoim biznesem.
   • Możliwość dostosowania strategii do aktualnych potrzeb.

  Zaufaj naszemu doświadczeniu w doradztwie marketingowym i wiedzy, aby przyspieszyć rozwój swojej marki i osiągnąć sukces na rynku. Jesteśmy przekonani, że nasi eksperci pomogą Ci w realizacji Twojej wizji i spełnieniu oczekiwań. Niezależnie od wyzwań, które stoją przed Twoim biznesem, jesteśmy gotowi, aby wspólnie osiągnąć sukces. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej oferty oraz wskażemy dalsze kroki.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  JAK PRZYGOTOWUJEMY OFERTĘ?

  W Premium Consulting stawiamy na personalizację naszej oferty, ponieważ każdy nasz Klient ma inne wymagania, inne potrzeby, inne możliwości a także znajduje się w odmiennej sytuacji.

  W procesie ofertowania kładziemy nacisk na dogłębne poznanie potrzeb naszych klientów. Na tym etapie niezbędnym jest wypełnienie naszego briefu, który zawiera szczegółowe pytania. Dzięki odpowiedziom na nasze pytania będziemy mogli przygotować zakres pracy, harmonogram oraz dokładny kosztorys.

  Sam proces ofertowania może zająć kilka dni, ale jest on niezbędny w celu jak najlepszego dopasowania proponowanej oferty do potrzeb, możliwości i zasobów przedsiębiorstwa.

  Aby można było dokładnie zrozumieć szczegóły proponowanych rozwiązań, każda nasza oferta jest wzbogacona o dokumenty, w których przedstawiamy naszą metodę oraz konkretny case study naszego klienta, wraz z opisem zrealizowanych wyników biznesowych.

  Jeśli chcesz wprowadzić swoją markę na Wyższy Poziom Marketingu, to zapytaj nas o brief, otrzymaj ofertę i dołącz do grona naszych klientów: biuro@premium-consulting.pl lub skorzystaj z poniższego formularza.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  POROZMAWIAJMY

  Wypełnij formularz kontaktowy i pozwól nam się z Tobą skontaktować, byśmy mogli omówić kolejne kroki w opracowaniu strategii marketingowej dla Twojej marki.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  CZYM NIE JEST STRATEGIA MARKETINGOWA?

  Harmonogramem działań – strategia nie sprowadza się tylko do harmonogramu lub planu działań czy też kalendarza kampanii reklamowych. Jest to szeroko pojęty kierunek działania, mający na celu osiągnięcie założonych celów marketingowych.

  Prostym planem działań – strategia nie jest listą zadań do wykonania, nie jest to też plan marketingowy. Jest to kompleksowy dokument, obejmujący analizę sytuacji (w tym znajduje się analiza konkurentów i analiza grupy docelowej), określenie celów, pozycjonowania marki oraz stylu i miejsc komunikacji z odbiorcami.

  Pomysłem na reklamę – strategia nie ogranicza się do stworzenia pomysłu na kampanię reklamową. Część dokumentacji strategicznej dotycząca  komunikacji marki obejmuje różne aspekty promocji, m.in. public relations, content marketing, social media, czy influencer marketing. A wszystko to dopasowane do możliwości i zasobów marki, dla której jest opracowana.

  Stałym i niezmiennym dokumentem – strategia powinna być elastyczna i dostosowywana do zmieniających się warunków rynkowych, potrzeb konsumentów oraz sytuacji wewnętrznej firmy.

  Wyłącznie o sprzedaży – chociaż jednym z głównych celów dokumentacji strategicznej jest zwiększenie sprzedaży, to jednak nie ogranicza się ona tylko do tego aspektu. Obejmuje ona również budowanie marki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz budowanie lojalności klientów.

  Krótkoterminowym podejściem – strategia powinna być rozumiana jako długoterminowe podejście, które pozwala na systematyczne budowanie wartości marki i osiąganie założonych celów marketingowych.

  .

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  SPRAWDŹ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

  pyrkon logo

  cytat 4 - Strategia marketingowaJako marka skupiona na fantastyce chcielibyśmy serdecznie polecić fantastyczny zespół strategów marketingowych, który wprowadził Festiwal Fantastyki Pyrkon na zupełnie nowy poziom!

  Premium Consulting opracowało kompleksową strategię marketingową zakładającą nowe pozycjonowanie marki oraz uporządkowanie jej dotychczasowego potencjału.

  Dzięki analizie dotychczasowych działań i optymalizacji wykorzystania narzędzi marketingowych powstała strategia komunikacji marki. Premium Consulting uwzględniło w swojej pracy możliwości kadrowe i finansowe Festiwalu.

  Dzięki tak profesjonalnemu podejściu do tematu, wewnętrzny dział marketingu Festiwalu jest w stanie skutecznie realizować założenia strategiczne, znacznie poprawiając dotychczasowe wyniki.

  Piotr Derkacz
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Fantastyki Druga Era”

  www.pyrkon.pl

  Przemysław Bazanowski

  cytat 4 - Strategia marketingowaDla agencji reklamowej własny marketing powinien wydawać się prościzną. Niestety nie. Po wielu miesiącach działań i poszukiwaniu odpowiednich kanałów marketingowych postanowiliśmy – “dość błądzenia”.

  Firmie Premium Consulting powierzyliśmy opracowanie strategii marketingowej dla naszej agencji reklamowej.

  Przeprowadzone badania, konsultacje oraz szereg wytycznych zaowocowały rozbudowaną strategią działań. Otrzymaliśmy kompleksowe wytyczne na wielu płaszczyznach marketingowych. Wiemy jak działać przez kolejnych kilka lat.

  Z pełną odpowiedzialnością tego słowa „polecamy” Premium Consulting jako zespół zaangażowanych ludzi mających ogromną wiedzę i pomysły na marketing. Od teraz marketing naszej agencji = skuteczność.

  Przemysław Bazanowski
  CEO Studio Kreacja

  www.studiokreacja.pl

  Pawel Freiske - Strategia marketingowa

  cytat 4 - Strategia marketingowaWspółpraca pomiędzy PREMIUM CONSULTING, a REFLECT GROUP w zakresie opracowania, a następnie wdrożenia strategii marketingowej dla marki OpenGift.pl rozpoczęła się na początku 2021 roku. Przez pierwszy kwartał trwało opracowywanie strategii marketingowej, która została wykonana z niesamowitą sumiennością, precyzją, profesjonalizmem, a także dużymi pokładami kreatywności.

  Po tym okresie rozpoczął się okres wdrożeniowy, który trwał 4 miesiące, podczas których zanotowaliśmy absolutnie rekordowe przychody. Mogę zdradzić , że zaledwie po pierwszym miesiącu mieliśmy już 200% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego, doświadczyliśmy absolutnej rewolucji w przychodzie naszej działalności! Takie wzrosty towarzyszyły też w kolejnych miesiącach z niewielkim odchyleniem.  Nadmienię, iż celem KPI był wzrost o +20% i to dopiero po kwartale wdrożeniowym. Te niesamowite wyniki okala jeszcze jedna metryka, która przyprawia o zdumienie, a mianowicie budżet marketingowy, który był ustalony na poziom ok. 13% obrotu, a zamykał się w ok. 5%!

  Paweł Frieske
  Współwłaściciel Reflect Group

  www.opengift.pl

  Piotr Chmielewski

  cytat 4 - Strategia marketingowaZ Karoliną i Mariuszem współpracujemy od dłuższego czasu. Najpierw poprosiliśmy o przeprowadzenie badania marketingowego, później zdecydowaliśmy się na doradztwo strategiczne, które doprowadziło do opracowania nowej strategii Social Media Now.

  Braliśmy też udział w warsztatach strategicznych i korzystaliśmy z kursu online. Na wszystkich etapach współpraca przebiegała (i nadal przebiega) wzorcowo: profesjonalnie, inspirująco i w świetnej atmosferze.

  W związku z tym z pełnym przekonaniem polecam Premium Consulting i jestem pewien, że sami będziemy współpracować jeszcze nie raz.

  Piotr Chmielewski
  Współwłaściciel Social Media Now

  www.socialmedianow.pl
  agnieszka i dawid glowaccy

  cytat 4 - Strategia marketingowaOd dłuższego czasu obserwowaliśmy programy live Karoliny i Mariusza „Wyższy Poziom Marketingu” i już wtedy przekonaliśmy się o ich wysokich kompetencjach jeśli chodzi o marketing w biznesie.

  Natomiast już podczas pierwszej sesji strategicznej z Mariuszem uświadomiliśmy sobie jak wiele elementów w naszej firmie wymaga usystematyzowania. Decyzja o strategii marketingowej była przez nas dobrze przemyślana i dzisiaj już wiemy, że był to strzał w dziesiątkę.

  Polecamy Premium Consulting każdemu, kto w wielu aspektach działa intuicyjnie, bez sprecyzowanego planu, a chciałby rozwinąć siebie i swoją markę. Strategia jasno wytyczyła nam kierunek działania i rozwoju, natomiast każda sesja z Karoliną i Mariuszem, to niesamowita dawka wiedzy, motywacji i chęci do pracy

  Agnieszka i Dawid Głowaccy
  Właściciele agencji nieruchomości Advestor Premium House

  www.advestor.pl

  Daniel Siwiec

  cytat 4 - Strategia marketingowaZdecydowałem się na współpracę z Premium Consulting, ponieważ miałem świadomość, że wszystkie moje działania marketingowe są wykonywane intuicyjnie, bez badania ich skuteczności, a także bez wytyczonego kierunku.

  Przed podjęciem współpracy nie byłem przekonany czy rzeczywiście potrzebuję strategii marketingowej. Teraz jestem pewien, że to była bardzo dobra decyzja. Wiem, co ważne jest dla moich klientów i dzięki temu łatwiej mogę do nich dotrzeć.

  Współpraca przebiegała bezproblemowo, a każda z sesji strategicznych była cenną lekcją dla mnie i mojego zespołu. Polecam każdemu, kto chce świadomie kreować wizerunek swojej marki.

  Daniel Siwiec
  Nowoczesny Inwestor

  www.danielsiwiec.pl

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  WYBRANE MARKI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWALIŚMY

  fotc logo - Strategia marketingowa
  smn logo - Strategia marketingowa
  logit logo - Strategia marketingowa
  OG logo - Strategia marketingowa
  hp logo - Strategia marketingowa
  hev logo - Strategia marketingowa
  tgrs logo - Strategia marketingowa
  click logo - Strategia marketingowa
  key logo - Strategia marketingowa
  aquaforest logo - Strategia marketingowa
  themad logo - Strategia marketingowa
  janser logo - Strategia marketingowa

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  POROZMAWIAJMY

  Wypełnij formularz kontaktowy i pozwól nam się z Tobą skontaktować, byśmy mogli omówić kolejne kroki w opracowaniu strategii marketingowej dla Twojej marki.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  FAQ:

  Jakie informacje muszę dostarczyć, aby rozpocząć etap analityczny?

  Aby rozpocząć etap analityczny, prosimy o dostarczenie informacji na temat profilu działalności, grupy docelowej, konkurencji oraz wszelkich istotnych danych dotyczących Twojego biznesu. Im więcej szczegółów otrzymamy, tym lepiej dostosujemy nasze działania do Twoich potrzeb. Dodatkowo, przyda się:

   • Informacja o dotychczasowych działaniach marketingowych i ich efektach.
   • Opis Twojej wizji oraz celów biznesowych na najbliższy okres.
   • Dane dotyczące sprzedaży, produktów/usług i kanałów dystrybucji.

  Czy przy opracowywaniu strategii uwzględniane są indywidualne potrzeby mojego biznesu?

  Tak, zawsze bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby Twojego biznesu. Współpracujemy z Tobą na każdym etapie, aby opracować spersonalizowane rozwiązania, które przyniosą najlepsze rezultaty. Współpraca obejmuje:

   • Regularne sesje strategiczne, aby omówić postępy i potrzeby.
   • Dostosowywanie rekomendacji w oparciu o Twoją sytuację rynkową i finansową.
   • Współpracę z innymi działami Twojej firmy, aby osiągnąć spójność działań.

  Jak długo trwa opracowanie pełnego dokumentu strategicznego dla mojej marki?

  Czas zależy od wielu czynników, takich jak specyfika branży, wielkość rynku czy stopień skomplikowania Twojego biznesu. Na ogół jednak proces ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

  Czas opracowania może się różnić ze względu na:

   • Ilość danych i informacji do analizy.
   • Potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań rynkowych.
   • Złożoność procesu decyzyjnego w Twojej firmie.

  Czy strategia komunikacji obejmuje również działania w mediach społecznościowych?

  Uważamy, że media społecznościowe stanowią ważne narzędzie w komunikacji z klientami, dlatego włączamy je w opracowane rekomendacje. Dobór poszczególnych kanałów następuję natomiast na podstawie ich konsumpcji przez odbiorców marki, czyli dobierane są tak, by jak najefektywniej dotrzeć do grupy docelowej.

  W jaki sposób mogę zmierzyć efektywność marketingu?

  Stosujemy różne metody pomiaru efektywności działań, takie jak analiza KPI (wskaźników kluczowych), analiza konwersji czy analiza zwrotu z inwestycji (ROI). Oczywiście, zawsze dostosowujemy się do Twoich potrzeb i sugerujemy najlepsze metody pomiaru efektywności dla Twojego biznesu. Dodatkowe metody pomiaru efektywności to:

   • Śledzenie ruchu na stronie internetowej oraz analiza danych z Google Analytics.
   • Analiza współczynnika zaangażowania w mediach społecznościowych.
   • Przeprowadzenie badań satysfakcji klientów, aby ocenić wpływ działań marketingowych na postrzeganie marki.
   • Przeprowadzenie dedykowanych badań marketingowych mierzących wpływ marki na jej konsumenta/odbiorcę.

  Czy mogę wprowadzać zmiany w opracowanej strategii w trakcie jej wdrażania?

  Oczywiście, jeśli w trakcie realizacji zauważysz potrzebę wprowadzenia zmian, to możesz ją modyfikować.

  W trakcie opracowywania wskażemy Ci jakie elementy strategii trzeba modyfikować z upływem czasu, a które są trwałe i nie wymagają korekt. Trzeba jednak zaznaczyć, że dokumenty strategiczne nie powinny być modyfikowane zbyt często. Należy też pamiętać o tym by modyfikacje były wprowadzane w sposób kompetentny, aby nie zatracić przyjętych założeń, np: na wizerunek marki, wybór grupy docelowej, przekazu marki.

  Ile kosztuje opracowanie strategii marketingowej dla biznesu?

  Koszty związane z tą usługą  mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość projektu, doświadczenie doradcy czy zakres świadczonych usług. Przed rozpoczęciem współpracy warto omówić z doradcą marketingowym oczekiwane koszty oraz ustalić, czy są jakieś dodatkowe opłaty. Zwykle koszty są ustalane indywidualnie dla każdego klienta.

  Czym różni się strategia marketingowa marek B2C od B2B?

  Strategia marek B2C (business-to-consumer) i B2B (business-to-business) różni się w kilku kluczowych aspektach, które wynikają z odmiennych potrzeb i specyfiki tych dwóch grup odbiorców.

   • Grupa docelowa: W przypadku marek B2C, głównymi odbiorcami są indywidualni konsumenci, podczas gdy w B2B koncentrujemy się na innych przedsiębiorstwach. W związku z tym, podejście do segmentacji rynku, analizy potrzeb klientów i komunikacji będzie się różnić.
   • Proces decyzyjny: W B2B proces zakupowy jest zwykle dłuższy i bardziej skomplikowany, z udziałem większej liczby osób, które mają wpływ na decyzje. Dlatego strategie marek B2B muszą uwzględniać różne etapy procesu decyzyjnego i dostosowywać komunikację do potrzeb poszczególnych osób.
   • Relacje z klientami: W przypadku B2B nacisk kładziony jest na budowanie długotrwałych relacji z klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i wsparciu technicznym. W B2C relacje są często krótsze i opierają się na emocjonalnym zaangażowaniu oraz lojalności wobec marki.
   • Komunikacja: B2C skupia się na masowej komunikacji, często wykorzystując emocje i storytelling, aby przyciągnąć uwagę klientów. W B2B komunikacja jest bardziej oparta na faktach, informacjach technicznych i korzyściach biznesowych, które przedsiębiorstwo może osiągnąć dzięki oferowanym produktom czy usługom, choć nie wyklucza to stosowania komunikatów emocjonalnych.
   • Kanały dystrybucji: W B2C sprzedaż często odbywa się przez kanały detaliczne, sklepy online, a także poprzez różne platformy e-commerce. W B2B bardziej typowe są kanały dystrybucji oparte na relacjach partnerskich, hurtowniach, a także bezpośredniej sprzedaży między przedsiębiorstwami.
   • Cele marketingowe: Cele marketingowe w B2C często koncentrują się na budowaniu świadomości marki, generowaniu popytu i sprzedaży. W B2B, cele marketingowe mogą obejmować pozyskiwanie leadów, budowanie relacji z klientami i partnerami, a także wsparcie sprzedaży przez profesjonalne usługi i wsparcie techniczne.

  Koszty związane z tą usługą  mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość projektu, doświadczenie doradcy czy zakres świadczonych usług. Przed rozpoczęciem współpracy warto omówić z doradcą marketingowym oczekiwane koszty oraz ustalić, czy są jakieś dodatkowe opłaty. Zwykle koszty są ustalane indywidualnie dla każdego klienta.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  POROZMAWIAJMY

  Wypełnij formularz kontaktowy i pozwól nam się z Tobą skontaktować, byśmy mogli omówić kolejne kroki w opracowaniu strategii marketingowej dla Twojej marki.

  Różowa strzalka - Strategia marketingowa

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI W CELU OKREŚLENIA SZCZEGÓŁÓW WSPÓŁPRACY LUB ROZWIANIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE NASZEJ OFERTY

  Zadaj nam pytania, które pojawiły się w Twojej głowie.

  Tel. +48 508 395 374
  Mail: biuro@premium-consulting.pl