Różowa strzalka - Badania marketingowe

BADANIA MARKETINGOWE

DOWIEDZ SIĘ,
CO MYŚLĄ O TWOJEJ MARCE KLIENCI

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz

  Badania marketingowe to najszybszy i zarazem najbardziej efektywny sposób, by poznać potrzeby i oczekiwania Twoich klientów związane z produktem lub usługą, które oferujesz.

  Jako praktykujący stratedzy posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie marketingowym i  przeprowadzaniu badań marketingowych, które prowadzą do odkrycia potrzeb klientów oraz poznania ich obaw, które niezaadresowane przez markę mogą prowadzić do spadków sprzedaży.

  strategia marketingowa premium consulting

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  KIEDY WARTO

  PRZEPROWADZIĆ BADANIE MARKETINGOWE Z UDZIAŁEM TWOICH KLIENTÓW?

  • Gdy tworzysz lub odświeżasz strategię marketingową dla marki.
  • Gdy chcesz poznać swoich klientów – jakie mają potrzeby, co ich motywuje, dlaczego kupują lub nie kupują Twoich produktów lub usług.
  • Gdy określasz grupę lub grupy docelowe marki z perspektywy demograficznej i psychograficznej.
  • Gdy tworzysz lub zmieniasz strategię komunikacji dla marki.
  • Gdy chcesz ocenić bieżące działania marketingowe marki.
  • Gdy chcesz zbadać wartość postrzeganą twojego produktu bądź świadczonych usług.
  • Gdy wprowadzasz na rynek nowości.
  • Gdy chcesz zmienić ofertę marki i jej strategię cenową.
  • Gdy chcesz przetestować nowe koncepcje kreatywne dla marki.
  • Gdy chcesz zmienić identyfikację wizualną marki.
  • Gdy chcesz na bieżąco monitorować sytuację rynkową marki.

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADAJĄ REALIZOWANE PRZEZ NAS BADANIA MARKETINGOWE?

  • Jaka jest charakterystyka odbiorcy twojej marki/oferty? Co jest dla niego ważne w decyzjach zakupowych, które podejmuje, a co ma mniejsze znaczenie? Dlaczego dokonuje takich decyzji zakupowych, jakie są jego wartości, którymi się kieruje, jaki jest jego profil demograficzny?
  • W jakiej kondycji jest twoja marka i marki twoich konkurentów w oczach odbiorców – obecnych i potencjalnych? Jakie są silne i słabe strony Twojej marki i jej oferty? Co ją wyróżnia i co może ją wyróżnić na tle konkurentów. Jaki jest jej obecny wizerunek, jej wartości, cechy? Jak Twoi obecni i potencjalni odbiorcy postrzegają marki konkurencyjne do Twojej, co widzą w nich wyjątkowego, a co mało atrakcyjnego?
  • Jaki przekaz niesie identyfikacja wizualna twojej marki – nazwa, logo, hasło? Jak odbierają, odkodowują identyfikację wizualną odbiorcy Twojej marki oraz odbiorcy konkurentów, czy pasuje do założonej strategii marketingowej, jakich zmian wymaga?
  • Czy podjęte działania marketingowe spełniają swoje założenia, czy budują markę i jej ofertę zgodnie z założeniami? Jaki wpływ na realizację zadanych celów mają podjęte działania marketingowe – jak wpływają na sprzedaż, wizerunek, czy i jak budują markę i jej ofertę? Czy też ich efekt jest mierny? Jak ewentualnie należy je zmienić, aby lepiej realizowały zadane cele w przyszłości?
  • Czy idea kreatywna, koncept komunikacji jest dla twojego odbiorcy perswazyjny – skuteczny? Jak przygotowany koncept komunikacyjny, ideę kreatywną na komunikację oceniają Twoi odbiorcy, grupa docelowa? Czy jest ona dla nich atrakcyjna, zauważalna, co mówi o Twojej marce, ofercie – jaki buduje jej wizerunek, co należałoby w niej zmienić, aby była bardziej skuteczna?
  • Jak oceniana jest przygotowana strategia komunikacji dla twojej marki – dobrane kanały dotarcia do odbiorcy? W których kanałach warto się komunikować z Twoimi odbiorcami, aby osiągnąć założone cele w najbardziej efektywny sposób?
  • Jak powinna wyglądać oferta twojej marki z poziomu propozycji na produkty, usługi, ale też z poziomu założeń cenowych? Jak przyjęte założenia są oceniane przez potencjalnych odbiorców? Czego brakuje w ofercie, a co jest oceniane wysoko? Jak potencjalni odbiorcy oceniają zaproponowane poziomy cen, czy są akceptowalne, czy w takim ujęciu oferta marki jest nadal atrakcyjna czy też należy dokonać zmian w propozycjach oferty pod kątem produktowo–usługowym oraz cenowym włącznie z wyznaczeniem założeń promocyjnych?
  • Czy warto wprowadzić na rynek przygotowywaną nowość? Jak zadany koncept na nowość w Twojej ofercie, nową markę zostanie odebrany i oceniony przez jej potencjalnych odbiorców? Czy ma szansę na sukces rynkowy, co należy zmienić z poziomu strategii marketingowej, aby jego szanse wzrosły?

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  CO ZYSKASZ DZIĘKI BADANIU MARKETINGOWEMU?

  WIEDZĘ

  na temat kondycji Twojej marki i jej oferty z perspektywy marketingowej (odbiorcy, wizerunek, cena, zmiany w portfolio, silne i słabe strony, konkurencja itd.).

  CZAS

  na podjęcie odpowiednich kroków naprawczych, w szczególności kiedy marka jest w gorszej kondycji – spada sprzedaż, brakuje nowych klientów, przychodzi spowolnienie gospodarcze.

  PEWNOŚĆ

  że Twoje działania marketingowe są zasadne lub dowiesz się, co należy zmienić, aby tak było.

  EFEKTYWNOŚĆ

  czasu, środków, zasobów dedykowanych do działań marketingowych dla Twojej marki.

  PRZEWAGĘ

  względem Twoich konkurentów.

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  JAK REALIZUJEMY BADANIE MARKETINGOWE? – 4 ETAPY NASZEJ WSPÓŁPRACY

  Przeprowadzane przez nas badania marketingowe mają charakter ilościowo-jakościowy i prowadzone są w formie anonimowych ankiet online – metodologią CAWI (Computer Assisted Web Interview).

  spojny

  1. BRIEF I OFERTA

  Wypełniasz brief i opisujesz w nim Twoje oczekiwania względem badania, a my na jego podstawie przygotowujemy dla Ciebie ofertę.

  wazne

  2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU BADAWCZEGO

  Otrzymujesz od nas propozycję ankiety dla Twoich klientów, którą możemy w razie potrzeby zmodyfikować.

  klient

  3. PRZEPROWADZENIE BADANIA

  Udostępniasz link do badania, a Twoi klienci – obecni i/lub potencjalni wypełniają kwestionariusze badawcze.

  analiza_konkurencji

  4. RAPORTOWANIE WYNIKÓW

  Analizujemy odpowiedzi i przedstawiamy wnioski w postaci raportu.

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  POROZMAWIAJMY

  O BADANIACH MARKETINGOWYCH DLA TWOJEJ MARKI

  Wypełnij formularz kontaktowy i pozwól nam się z Tobą skontaktować, byśmy mogli omówić najlepszy dla Twojej marki model doradztwa marketingowego.

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  FAQ

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O BADANIA MARKETINGOWE

  Najczęściej dla naszych Klientów przeprowadzamy badania ilościowo-jakościowe w formie internetowego kwestionariusza badawczego – anonimowego badania ankietowego online (CAWI).

  W procesie współpracy z Klientem określamy cele badania, analizujemy grupę badawczą, opracowujemy strukturę badania, przygotowujemy pytania ankietowe oraz wdrażamy je w narzędzie do przeprowadzania badań online.

  Po stronie Klienta leży dystrybucja ankiety do swoich odbiorców. Po zebraniu wyników zajmujemy się ich analizą i przygotowaniem raportu dla Klienta z kluczowymi wnioskami z badania.

  Istnieje możliwość przeprowadzenia również badań jakościowych w formie indywidualnych wywiadów (telefonicznych) z Klientami naszego Klienta.
  Proces opracowania badania przebiega prawie identycznie, jak w przypadku badań ilościowo-jakościowych. Różnicą jest forma zbierania odpowiedzi respondentów, a także dotarcie do nich, po uprzednim zapowiedzeniu przez naszego Klienta kontaktu z naszej strony.

  W zależności od potrzeb badawczych posiadamy również kompetencje związane z koordynacją badania jakościowego lub ilościowego przy współpracy z zewnętrzną agencją badawczą.

  W szczególności tego typu badania mają zastosowanie w przypadku braku jakiejkolwiek bazy własnych użytkowników ze strony marki oraz wtedy, kiedy grupa badawcza ma objąć użytkowników marek konkurencyjnych.

  Rodzaj badań możliwych do przeprowadzenia przy współpracy z agencją badawczą zewnętrzną:

  • jakościowe – FGI (Focus Group Interviev), IDI (Individual In-depth Interview),
  • Ilościowe – wykorzystujące metodologię CAWI (Computer Assisted Web Interview) , CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

  Każdorazowo decyzja o rekomendacji badania podejmowana jest na podstawie briefu i potrzeb Klienta.

  Badania marketingowe oferowane przez Premium Consulting są różnorodne. Zawsze dobieramy ich zakres i metodologię uwzględniając potrzeby Klienta oraz jego możliwości, w tym również finansowe.

  Każdorazowo podchodzimy do tematu badań indywidualnie, tak aby jak najefektywniej pomóc Klientowi i jego marce.

  Standardowo badania marketingowe powinny być przeprowadzane w kluczowych momentach dla marki, czyli kiedy: bardzo dobrze radzi sobie na rynku, notuje spadki, planowane są duże zmiany np. wprowadzenie nowości, odświeżenie, zmiana identyfikacji wizualnej, strategii cenowej, stworzenie nowej reklamy, itd.

  Oczywiście wskazane jest przeprowadzenie podstawowych badań marketingowych z poziomu wizerunku, charakterystyki grupy docelowej, świadomości i użytkowania marki, jej oferty przynajmniej raz na 3 lata. Warto też rozważyć przeprowadzenie badań w momencie kiedy chcemy poznać wpływ naszych działań na markę – jej wizerunek, świadomość, podejście odbiorcy do jej użytkowania, wpływu na sprzedaż.

  Każdorazowo przed przygotowaniem oferty badawczej, prosimy naszego Klienta o wypełnienie krótkiego briefu – dokumentu z kilkoma pytaniami, który jest podstawą do przygotowania oferty.

  Ofertę przygotowujemy w sposób zrozumiały, krok po kroku wyjaśniając założenia, etapy, zakres i metodologię proponowanych badań/badania. Jesteśmy również otwarci na rozmowę indywidualną w celu przedstawienia naszych założeń i wyjaśnienia wątpliwości.

  Badania marketingowe prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone z zasady pełnią rolę przede wszystkim ewaluacyjną, informacyjną. Stanowią rzetelne źródło wiedzy, która jest użyteczna.

  Zatem odpowiednio odczytane są podstawą do podejmowania decyzji biznesowych z zakresu marketingowego, ale bardzo często również sprzedażowego i rozwojowego. W ramach oferty badawczej oferujemy usługi powiązane, w tym podsumowanie głównych wniosków z badania i kluczowe rekomendacje do dalszego użycia pozyskanych danych.

  Najczęściej, od momentu sformalizowania współpracy do zakończenia projektu, gdy klient otrzymuje raport z wynikami badania mija 6 tygodni.

  Pierwsze 1-2 tygodnie zajmuje ustalenie scenariusza badawczego, dopracowanie wszystkich pytań oraz wdrożenie kwestionariusza do badawczego narzędzia online. 

  Następne 1-2 tygodnie to czas, w którym respondenci wypełniają ankietę online.

  Ostatnie 1-2 tygodnie to czas na opracowanie raportu z badania.

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  BADANIA MARKETINGOWE, TO PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZY SPOSÓB, BY PODJĄĆ TRAFNĄ BIZNESOWĄ DECYZJĘ

  Różowa strzalka - Badania marketingowe

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI W CELU OKREŚLENIA SZCZEGÓŁÓW WSPÓŁPRACY LUB ROZWIANIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE NASZEJ OFERTY

  Zadaj nam pytania, które pojawiły się w Twojej głowie.

  Tel. +48 663 066 336
  Mail: biuro@premium-consulting.pl