BADANIA MARKETINGOWE

Dowiedz się, co klienci myślą o Twojej marce

Kiedy warto przeprowadzić badanie marketingowe z udziałem Twoich klientów?

gdy określasz grupę lub grupy docelowe marki z perspektywy demograficznej i psychograficznej

gdy tworzysz lub odświeżasz strategię marketingową dla marki

gdy tworzysz lub zmieniasz strategię komunikacji dla marki

gdy chcesz ocenić bieżące działania marketingowe marki

gdy chcesz zbadać wartość postrzeganą twojego produktu bądź świadczonych usług

gdy wprowadzasz na rynek nowości

gdy chcesz zmienić ofertę marki i jej strategię cenową

gdy chcesz przetestować nowe koncepcje kreatywne dla marki

gdy chcesz zmienić identyfikację wizualną marki

gdy chcesz na bieżąco monitorować sytuację rynkową marki

Co zyskasz dzięki badaniom marketingowym?

Wiedzę

na temat kondycji Twojej marki, jej oferty z zakresu marketingowego (wizerunek, odbiorcy, konkurencja, cena, zmiany w portfolio, itd.).

Pewność

że Twoje działania marketingowe są zasadne lub dowiesz się, co należy poprawić, zmienić aby tak było.

Czas

na podjęcie odpowiednich kroków naprawczych, w szczególności kiedy marka jest w gorszej kondycji – spada sprzedaż, brakuje nowych klientów, przychodzi spowolnienie gospodarcze.

Efektywność

czasu, środków, zasobów dedykowanych do działań marketingowych dla Twojej marki.

Przewagę

względem Twoich konkurentów.

Na jakie pytania odpowiadają kluczowe badania marketingowe oferowane przez nas?

Jaka jest charakterystyka obecnego i potencjalnego odbiorcy Twojej marki/oferty


Co jest dla niego ważne w decyzjach zakupowych, które podejmuje, a co ma mniejsze znaczenie. Dlaczego dokonuje takich decyzji zakupowych, jakie są jego wartości, którymi się kieruje, jaki jest jego profil demograficzny.

W jakiej kondycji jest Twoja marka i marki Twoich konkurentów w oczach odbiorców – obecnych i potencjalnych


Jakie są silne i słabe strony Twojej marki, oferty, co ją wyróżnia i co może ją wyróżnić na tle konkurentów. Jaki jest jej obecny wizerunek, jej wartości, cechy, jak Twoi obecni i potencjalni odbiorcy postrzegają marki konkurencyjne do Twojej, co widzą w nich wyjątkowego, a co mało atrakcyjnego, jaki jest ich wizerunek, wartości, cechy.

Czy podjęte działania marketingowe spełniają swoje założenia, czy budują markę i jej ofertę zgodnie z założeniami


Jaki wpływ na realizację zadanych celów mają podjęte działania marketingowe – jak wpływają na sprzedaż, wizerunek, czy i jak budują markę i jej ofertę czy też ich efekt jest mierny, jak ewentualnie należy je zmienić aby lepiej realizowały zadane cele w przyszłości.

Czy idea kreatywna, koncept komunikacji jest dla Twojego odbiorcy perswazyjny – skuteczny


Jak przygotowany koncept komunikacyjny, ideę kreatywną na komunikację oceniają Twoi odbiorcy, grupa docelowa – czy jest ona dla nich atrakcyjna, zauważalna, co mówi o Twojej marce, ofercie – jaki buduje jej wizerunek, co należałoby w niej zmienić aby była bardziej skuteczna.

Jak powinna wyglądać oferta Twojej marki z poziomu propozycji na produkty, usługi ale też z poziomu założeń cenowych


Jak przyjęte założenia są oceniane przez potencjalnych odbiorców, czego brakuje w ofercie, a co jest oceniane wysoko. Jak potencjalni odbiorcy oceniają zaproponowane poziomy cen, czy są akceptowalne, czy w takim ujęciu oferta marki jest nadal atrakcyjna czy też należy dokonać zmian w propozycjach oferty pod kątem produktowo – usługowym oraz cenowym włącznie z wyznaczeniem założeń promocyjnych.

Czy warto wprowadzić na rynek przygotowywaną nowość


Jak zadany koncept na nowość w Twojej ofercie, nową markę zostanie odebrany i oceniony przez jej potencjalnych odbiorców, czy ma szansę na sukces rynkowy, co należy zmienić z poziomu strategii marketingowej, aby jego szanse wzrosły.

Jaki przekaz niesie identyfikacja wizualna Twojej marki – nazwa, logo, hasło


Jak odbierają, odkodowują identyfikację wizualną odbiorcy Twojej marki oraz odbiorcy konkurentów, czy pasuje do założonej strategii marketingowej, jakich zmian wymaga.

Jak oceniana jest przygotowana strategia komunikacji dla Twojej marki – dobrane kanały dotarcia do odbiorcy


W których kanałach warto się komunikować z Twoimi odbiorcami aby osiągnąć założone cele w najbardziej efektywny sposób.

Przeprowadzane przez nas badania marketingowe mają charakter ilościowo-jakościowy i prowadzone są w formie anonimowych ankiet online – metodologią CAWI (Computer Assisted Web Interview) lub jako badania jakościowe w formie indywidualnych wywiadów z klientami.

4 etapy naszej współpracy:

1. Brief i oferta


Wypełniasz brief i opisujesz w nim Twoje oczekiwania względem badania, a my na jego podstawie przygotowujemy dla Ciebie ofertę.

2. Przygotowanie materiału badawczego


Otrzymujesz od nas propozycję ankiety dla Twoich klientów.

3. Przeprowadzenie badania


Twoi klienci – obecni i/lub potencjalni wypełniają kwestionariusze badawcze.

4. Raportowanie wyników


Analizujemy odpowiedzi i przedstawiamy wnioski w postaci raportu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o badania marketingowe

Jakie badania oferujecie i jak dokładnie przebiega proces badania marketingowego?

Standardowo dla naszych Klientów przeprowadzamy dwa rodzaje badań, a ich proces wygląda następująco:

  • ilościowo-jakościowe – to anonimowe badania ankietowe online.
    W procesie współpracy z Klientem określamy cele badania, analizujemy grupę badawczą, opracowujemy jego strukturę, przygotowujemy pytania ankietowe oraz wdrażamy je w narzędzie do przeprowadzania badań online.
    Po stronie Klienta leży dystrybucja ankiety do swoich odbiorców. Po zebraniu wyników zajmujemy się ich analizą i przygotowaniem raportu dla Klienta z kluczowymi wnioskami z badania.
  • jakościowe – najczęściej przybierają one formę indywidualnych wywiadów (telefonicznych) z Klientami naszego Klienta.
    Proces opracowania badania przebiega prawie identycznie, jak w przypadku badań ilościowo-jakościowych. Różnicą jest forma zbierania odpowiedzi respondentów, a także dotarcie do nich, po uprzednim zapowiedzeniu przez naszego Klienta kontaktu z naszej strony.

W zależności od potrzeb badawczych posiadamy również kompetencje związane z koordynacją badania jakościowego lub ilościowego przy współpracy z zewnętrzną agencją badawczą.

W szczególności tego typu badania mają zastosowanie w przypadku braku jakiejkolwiek bazy własnych użytkowników ze strony marki oraz wtedy, kiedy grupa badawcza ma objąć użytkowników marek konkurencyjnych.

Rodzaj badań możliwych do przeprowadzenia przy współpracy z agencją badawczą zewnętrzną:

  • jakościowe – FGI (Focus Group Interviev), IDI (Individual In-depth Interview),
  • Ilościowe – wykorzystujące metodologię CAWI (Computer Assisted Web Interview) , CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Każdorazowo decyzja o rekomendacji badania podejmowana jest na podstawie briefu i potrzeb Klienta.

Badania marketingowe kojarzą się z długim czasem i wysoką ceną. Czy mnie na to stać?

Badania marketingowe oferowane przez Premium Consulting są różnorodne. Zawsze dobieramy ich zakres, metodologię oraz cenę uwzględniając potrzeby Klienta i jego możliwości, w tym również finansowe. Każdorazowo podchodzimy do tematu badań indywidualnie, tak aby jak najbardziej efektywnie pomóc Klientowi i jego marce.

Kiedy najlepiej przeprowadzić badania dla marki?

Standardowo badania marketingowe powinny być przeprowadzane w kluczowych momentach dla marki, czyli kiedy: bardzo dobrze radzi sobie na rynku, notuje spadki, planowane są duże zmiany np. wprowadzenie nowości, odświeżenie, zmiana identyfikacji wizualnej, strategii cenowej, stworzenie nowej reklamy, itd.

Oczywiście wskazane jest przeprowadzenie podstawowych badań marketingowych z poziomu wizerunku, charakterystyki grupy docelowej, świadomości i użytkowania marki, jej oferty przynajmniej raz na 3 lata. Warto też rozważyć przeprowadzenie badań w momencie kiedy chcemy poznać wpływ naszych działań na markę – jej wizerunek, świadomość, podejście odbiorcy do jej użytkowania, wpływu na sprzedaż.

Nie mam szczegółowej wiedzy na temat specyfiki i możliwości badań marketingowych, skąd będę wiedzieć, że dane badanie jest najlepsze dla mojej marki?

Każdorazowo przed przygotowaniem oferty badawczej, prosimy naszego Klienta o wypełnienie krótkiego briefu – dokumentu z kilkoma pytaniami, który jest podstawą do przygotowania oferty. Ofertę przygotowujemy w sposób zrozumiały, krok po kroku wyjaśniając założenia, etapy, zakres i metodologię proponowanych badań/badania. Jesteśmy również otwarci na rozmowę indywidualną w celu przedstawienia naszych założeń i wyjaśnienia wątpliwości.

Co mam zrobić z wynikami badań marketingowych?

Badania marketingowe prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone z zasady pełnią rolę przede wszystkim ewaluacyjną, informacyjną, stanowią rzetelne źródło wiedzy, która jest użyteczna.

Zatem odpowiednio odczytane są podstawą do podejmowania decyzji biznesowych z zakresu marketingowego, ale bardzo często również sprzedażowego, rozwojowego. W ramach oferty badawczej Premium Consulting oferujemy usługi powiązane w tym podsumowanie głównych wniosków z badania i kluczowe rekomendacje do dalszego użycia pozyskanych danych.

Skontaktuj się z nami:

Ty decydujesz:

Zadaj nam pytania, które pojawiły się w Twojej głowie, lub zapytaj nas o wycenę – to nic nie kosztuje.

Karolina Bajon

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną
Razem dobierzemy optymalny plan działań dla Twoich potrzeb

Tel. +48 663 066 336