Różowa strzalka - Słownik marketingowy

SŁOWNIK MARKETINGOWY

POZNAJ JĘZYK MARKETINGU

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O MARKETINGU, ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER STRATEGICZNEGO MARKETERA

.
słownik marketingowy

A

AMBIENT MARKETING

Wszelkie formy marketingu niestandardowego, które składają się na spójny przekaz marketingowy. Ambient Marketing to forma, która pozwala również na interakcję z użytkownikami, często przybiera formę gry miejskiej lub jest obecna w czasie np. happeningów.

ARTVERTISING

Forma reklamy nawiązująca do sztuki. Kreacje reklamowe są nawiązaniem do powszechnie znanych dzieł.

ARCHETYPY MARKI

wysoko rozwinięte elementy nieświadomości zbiorowej. Pewne uniwersalne, archaiczne wzory i obrazy, które jako ludzkość rozpoznajemy w otaczającym nas świecie. Dzięki archetypom, marki mogą lepiej komunikować swoją unikalną osobowość, odwołując się jednocześnie do wartości, potrzeb i motywacji, które tkwią głęboko w każdym z nas.

ATRYBUTY MARKI

To cechy, które wyróżniają daną markę spośród marek konkurencyjnych.

B

BANNER BLINDNESS (ślepota banerowa)

Zjawisko polegające na odruchowym ignorowaniu przez użytkowników elementów witryn internetowych wyglądających jak reklamy.

BIG DATA

Zbieranie i przetwarzanie dużej ilości danych. Analiza tych danych jest trudna, jednak bardzo wartościowa i prowadząca do zdobycia nowej wiedzy.

BIG IDEA MARKI

W języku marketingowym: trzon pozycjonowania marki, jej DNA, esencja.

BRAND PROMISE

Obietnica marki, to deklaracja tego, co otrzyma / czego może się spodziewać i jaka dokona się transformacja w życiu odbiorcy w kontakcie z naszą marką – produktem lub usługą, np. „Marka X to nowoczesny lek, o kompleksowym składzie, który szybko i skutecznie zwalcza objawy przeziębienia i grypy, a Ty możesz normalnie korzystać z życia.”

BRAND VALUES

Czyli wartości marki. Wartości określają wszystko, co jest pożądane, godne i cenne dla jednostki; to, co stanowi cel dążeń ludzkich, np. „niezawodność, zaufanie, nowoczesność, skuteczność”.
Z poziomu klienta, mogą one być odbierane jako cechy marki. Dzieje się tak, gdy marka traktuje swoje wartości poważnie, a nie jako puste frazesy. Poważne traktowanie wartości marki oznacza, że wszystko, co marka robi, przepuszcza przez ich filtr.
Takie filtrowanie w praktyce oznacza, że jeśli marka chce coś zrobić (na przykład wypuścić na rynek nowy produkt/usługę) to najpierw wychodzi z poziomu reprezentowanych wartości.

BRAND VOICE

Jakie cechy, charakter i stylistykę lingwistyczną marka przyjmuje, jej język komunikacji, definiujący wybór słownictwa, dystansu lub jego braku, częstotliwości kontaktu i relacji między marką a jej grupą docelową.

BRANDING (budowanie świadomości marki)

Technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia marki oraz jej pozytywnego wizerunku. Aby technika była skuteczna, kreowany przekaz musi być spójny oraz kierowany do konkretnej grupy odbiorców.

BUZZ MARKETING (marketing szeptany)

Działania marketingowe, których celem jest dotarcie z komunikatem reklamowym bezpośrednio do odbiorców za pomocą „spontanicznej” rozmowy.

Pod blog ABC strategii marki 22 4 - Słownik marketingowy

C

CALL TO ACTION – CTA (wezwanie do działania)

Komunikat / przycisk na stronie internetowej lub landing page, którego zadaniem jest za pomocą prostego i jasnego przekazu skłonić użytkownika do wykonania pożądanej akcji.

CONSUMER INSIGHT

To wyjątkowe, wnikliwe spostrzeżenie – wgląd w ukryte potrzeby, prawdziwe motywacje i problemy klienta. To głębokie zrozumienie tego, jak zachowuje się grupa docelowa. np. „Gdy jestem przeziębiony/a potrzebuję działać szybko, chcę takiego leku, który będzie skuteczny i szybko pozwoli mi stanąć na nogi, żyć normalnie.”

CONTENT MARKETING (marketing treści)

Forma marketingu skupiająca się na prezentowaniu użytkownikom przekazów marketingowych w postaci treści. Obiegowa opinia głosi, że content, to tylko słowo pisane. Content marketing jednak opiera się na szeroko rozumianych treściach, w skład których wchodzą m.in. teksty blogowe, podcasty, filmy wideo czy infografiki.

COPYWRITING SPRZEDAŻOWY

Technika copywritingu, której zadaniem jest zachęcić odbiorcę komunikatu do zakupu produktu bądź usługi.

CROWDFUNDING

Forma finansowania projektów i biznesów. Polega ona na tym, że użytkownicy internetu mogą sfinansować dowolny projekt, nawet symboliczną złotówką, stając się tym samym jego fundatorem. Pierwszą polską firmą, której udało się odnieść sukces na najpopularniejszej platformie crowdfundingowej na świecie był producent drukarek 3D Zortrax, który w ten sposób uzyskał prawie 180 tys. USD na rozwój swojego urządzenia.

CROWDSOURCING

Proces, w ramach którego organizacja przeprowadza delegację zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników wewnętrznych do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie otwartej oferty.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja, której przedstawiciele przekonują, że biznes posiada wobec społeczeństwa w którym funkcjonuje długi czy zobowiązania. CSR przejawia się np. przez sponsorowanie drużyn sportowych czy dofinansowywanie lokalnych społeczności.

CTR – CLICK THROUGH RATE

Współczynnik klikalności, czy inaczej wskaźnik kliknięć. Wskaźnik, który określa, ile osób kliknęło np. w link w mailingu czy w daną reklamę w internecie. CTR wylicza się wzorem: kliknięcia ÷ wyświetlenia = CTR

CZTERY ELEMENTY MARKETINGU (MARKETING MIX) – PRODUKT, CENA, PROMOCJA I DYSTRYBUCJA.

Produkt – Każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Podstawową funkcją produktu jest zaspokojenie potrzeb nabywcy.

Cena – Zespół decyzji cenowych mających na celu ustalenie wartości produktu na poziomie akceptowalnym przez nabywcę, a także przynoszącym zysk sprzedawcy.

Promocja – Ogół technik aktywizujących sprzedaż. Promocja to zbiór metod mających za zadanie zaprezentować produkt na rynku.

Dystrybucja – Sposób rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży.

E

EDGE RANK

Algorytm Facebooka określający, jaka treść może być dla użytkownika atrakcyjna i wyświetlanie na jego tablicy wyłącznie wartościowych informacji. Edge rank na podstawie aktywności na Facebooku „uczy się” zachowań użytkownika, dzięki czemu dostarczane treści są coraz lepsze.

E-MAIL MARKETING

Forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji.

ESP (emotional selling proposition)

To emocjonalne korzyści jakie daje marka.

F

FILARY MARKI

To jej składowe, które umożliwiają zbudowanie pozycjonowania marki, czyli osadzenia jej w otoczeniu konkurencyjnym, tak aby była ona unikalna, wyróżnialna, autentyczna, konkretna.
Filary i pozycjonowanie marki to niezbędne elementy dla osoby, która zajmuje się marką, aby wiedzieć jak się komunikować z grupą docelową, co podkreślać w komunikacji, jaki powinna mieć ona charakter, tonalność, wydźwięk.

G

Google Analytics

Internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych udostępnione przez firmę Google.

Google Ad Planner

Narzędzie do planowania kampanii reklamowych i działań marketingowych w Internecie udostępnione przez firmę Google.

GOOGLE ADWORDS

System reklamowy Google wyświetlający reklamy tekstowe w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych partnerów biorących udział w programie Google AdSense.

GRYWALIZACJA

Technika zaangażowania ludzi w podejmowane działania bazująca na mechanizmach występujących np. w grach komputerowych. Elementami grywalizacji są między innymi: stawianie wyzwań użytkownikom, przyznawanie punktów za poszczególne działania czy danie możliwości zdobywania kolejnych poziomów „wtajemniczenia”.

(GUERRILLA MARKETING) MARKETING PARTYZANCKI

Forma zbliżona do marketingu wirusowego polegająca na promowaniu marki i produktów za pomocą niekonwencjonalnych technik. W zależności od grupy docelowej marketing partyzancki przejawia się np. malowaniem napisów sprayem na murach, noszeniem ubrań zawierających elementy związane z marką czy przyczepianiem wlepek na przystankach komunikacji miejskiej.

I

INBOUND MARKETING (MARKETING PRZYCHODZĄCY/AKTYWNY)

Marketing przychodzący, to podejmowanie takich działań marketingowych, by ułatwić użytkownikowi odnalezienie marki i samodzielnego kontaktu z nią. W marketingu przychodzącym podstawą działań jest tworzenie licznego contentu, który odpowiada na pytania, wątpliwości, problemy i potrzeby odbiorców.

K

KEY MESSAGE

Główny przekaz marki do odbiorców, grupy docelowej. np. „Marka X to kompleksowy lek, który szybko i skutecznie zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy”.

KONTEKSTY UŻYCIA MARKI

Konteksty użycia marki to określone sytuacje, podczas których marka ma się przypominać potencjalnemu klientowi. Np. „Boli Cię głowa? Weź APAP.”

KONWERSJA

Moment, w którym odbiorca komunikacji marketingowej wykonuje oczekiwanego (przez markę) działania. Najbardziej pożądanymi przez markę konwersjami, są konwersje zakupowe, czyli momenty, w których odbiorcy marki w odpowiedzi na kampanię reklamową dokonują zakupu.

Konwersją mogą być również inne działania, np. zapis do newslettera, wysłanie zapytania ofertowego, itp.

L

LEJEK MARKETINGOWY

To graficzna reprezentacja drogi klienta do zakupu. Dobrze zaprojektowany lejek pozwala utrzymać zainteresowanie odbiorców i pomaga w kontynuowaniu narracji o marce w kolejnych punktach styku (kanałach marketingowych).

LANDING PAGE

Czyli dosłownie tłumacząc, strona lądowania. To pierwsza strona, na którą trafiają odbiorcy kampanii marketingowych. Landing Page może być zarówno jedną z podstron witryny internetowej, jak i oddzielna strona zbudowana wyłącznie na potrzeby kampanii marketingowej.

M

MANIFEST MARKI

To rodzaj autodefinicji marki wypowiedzianej w spersonifikowanej formie – skondensowana opowieść marki o sobie samej bazująca na filarach marki.

MAPA PERCEPCJI

To układ dwóch osi współrzędnych, gdzie każda z nich ma opozycyjne do siebie wartości. Mapy percepcji przedstawiają sposób, w jaki odbiorcy postrzegają marki. Obrazują wzajemną pozycję marek konkurencyjnych w ich umysłach.

MARKA

To nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja
stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.
Biorąc pod uwagę aspekt korzyści dla nabywców marka to zbiór elementów funkcjonalnych i symbolicznych, które pomagają w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwiają osiągnięcie posiadaczowi marki wiodącej pozycji na rynku. W dzisiejszych czasach elementy funkcjonalne marki są łatwe do skopiowania, przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę głównie na elementach symbolicznych i emocjonalnych, takich jak: skojarzenia z marką, poglądy, postawy, wartości psychologiczne i społeczne.
Marka może składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Komponując werbalną część marki, można używać słów, które mają na celu wywołanie skojarzeń, nazwy miast, krajów i regionów, nazwy zwierząt, symbolizujące przyrodę. Nazwy mogą pochodzić z historii, z dzieł literackich i muzycznych. Marka może się składać z kombinacji literowych lub cyfrowo-literowych. Marka lub część marki objęta ochroną prawną staje się znakiem towarowym.

MARKETING AUTOMATION

Zautomatyzowanie działań marketingowych i wykluczanie z procesu komunikacji udziału człowieka. Stosuje się np. w mailingach, które są ustawione do wysyłania automatycznych powiadomień, gdy użytkownik wykona pożądaną akcję na stronie internetowej.

MARKETING DOŚWIADCZEŃ (TRYVERTISING)

Celem marketingu doświadczeń jest umożliwienie konsumentowi bezpośrednich doświadczeń z marką. Tryvertising polega na wkomponowaniu marki w świat konsumenta poprzez pojawienie się w jego otoczeniu i zapewnienie mu szansy na osobiste przetestowanie (“try”) produktów lub usług. Np. poprzez starter packi, degustacje, próbki, triale.

MARKETING EVANGELIST

Strategia marketingu polegająca na tak silnym przekonaniu użytkownika do produktu, że staje się jego ambasadorem i zachęca swój krąg znajomych do jego zakupu.

MARKETING INTERNETOWY

Forma marketingu, która służy do przekazywania komunikatów marketingowych za pomocą internetu. Najpopularniejszą formą marketingu internetowego jest reklama w wyszukiwarce, bannerowa, e-mail marketing, social media marketing, influencer marketing.

MARKETING PPC (Pay per click)

Rodzaj reklamy internetowej, w której płatność jest naliczana za każde kliknięcie w banner albo odnośnik, a nie za samo jej wyświetlenie.

MARKETING WIRUSOWY (VIRAL MARKETING)

Rodzaj działań marketingowych polegający na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci sami będą między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, jej produktów czy usług.

MARKI-DOPALACZE (DRIVERY)

To marki, które podnoszą wartość postrzeganą głównej marki i są dodatkowym powodem do skorzystania z jej usług lub produktów; przykład: sklep obuwniczy posiadający w swojej ofercie buty unikalnego i pożądanego producenta – wtedy marka producenta jest dopalaczem dla marki sklepu.

MARKI ENERGETYZUJĄCE (ENERGIZERY)

Mają na celu tworzyć szum i zainteresowanie marką główną. Przykład: projekt Stratos (Felix Baumgartner skakał ze stratosfery) był autorstwa marki Red Bull –przyciągnął przed ekrany miliony widzów.

MARKI FUNKCJONALNE

To marki satelity, które krążą wokół głównej marki i oferują jej dodatkową moc i funkcje. Aby spełniały swoją funkcję, powinny być eksponowane już na początkowych etapach komunikacji – np. na stronie głównej czy na stanowisku w sklepie w wyraźnym miejscu – wraz z dodatkowym objaśnieniem, co oznaczają.

MARKI RÓŻNICUJĄCE (DIFFERENTIATORY)

Mają na celu wyróżnienie marki głównej i ułatwienie zapamiętania jej przez klientów. Dodatkową ich funkcją jest podnoszenie barier wejścia na rynek – im więcej wyróżników, tym trudniej konkurencji skopiować markę i ofertę. Przykład: proszek do prania z systemem TAED (gdzie TEAD jest marką różnicującą).

MARKI UWIARYGODNIAJĄCE (ENDORSERY)

Te mają na celu podnoszenie wiarygodności marki głównej w oczach klientów; przykład: marki stowarzyszenia, które rekomenduje produkt jako sprawdzony (pasta Blend-a-Med rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne).

MISJA FIRMY

To nic innego, jak główny powód istnienia danego przedsiębiorstwa.

MOBILE TAGGING

Jedna z form marketingu mobilnego wykorzystująca w komunikacji dwuwymiarowe kody QR umieszczane np. na plakatach czy witrynach sklepowych. Użytkownik po zeskanowaniu kodu zostaje przeniesiony na stronę internetową firmy lub uzyskuje dodatkowe informacje na temat oferty.

MOMENTY PRAWDY

„Momenty prawdy są to wszystkie, nawet te najbardziej przelotne, kontakty klienta z marką, kiedy klient ma możliwość powziąć przekonanie o danym biznesie. Mogą występować jedynie dwa rodzaje momentów prawdy: albo momenty magii, albo momenty nędzy”. – Jan Carlzon, CEO SAS.

Przeczytaj więcej o momentach prawdy w artykule.

N

NAMING

Element brandingu poświęcony kreowaniu nazwy – marki, produktu czy usługi.

NETWORKING

Proces wymiany informacji, zasobów i możliwości prowadzony dzięki sieci kontaktów. Networking to nieodłączna część konferencji i spotkań biznesowych, której celem jest nawiązanie i zacieśnienie wzajemnych kontaktów.

NETWORKING SPOŁECZNOŚCIOWY

Proces wymiany informacji, zasobów i możliwości prowadzony z wykorzystaniem sieci społecznościowych. Networking społecznościowy, to proces budowania relacji w mediach społecznościowych bez konieczności stawania twarzą w twarz ze swoimi rozmówcami.

NEUROMARKETING

Wykorzystanie narzędzi pomiarowych stosowanych w naukowych nadaniach psychofizycznych oraz o zachowaniach człowieka w procesie optymalizacji bodźców marketingowych. Zadaniem neuromarketingu jest: rozwijanie klasycznych badań marketingowych, wspieranie procesu przekazu komunikacyjnego zgodnie z wiedzą neuronaukową, wykorzystywanie techniki neuro do wsparcia procesu sprzedaży.

NEWSLETTER

Regularnie wysyłana do zapisanych subskrybentów wiadomość e-mail zawierająca najważniejsze informacje z danego okresu działania firmy. Newsletter poza ofertą powinien też nieść dla czytelników jakąś wartość, np. dostęp do unikalnych treści czy promocje tylko dla subskrybentów.

O

OUTBAND MARKETING (MARKETING WYCHODZĄCY – METODA MARKETINGOWA)

Strategia marketingowa koncentrująca się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję. Główne narzędzia wykorzystywane w tej metodzie to reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, e-mail oraz szeroko rozumiany internet. Outbound Marketing stoi w opozycji do Inbound Marketingu.

OUTSOURCING

Proces, w ramach którego organizacja przeprowadza delegację zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników wewnętrznych do podwykonawców. Outsourcing pozwala z jednej strony na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa, a z drugiej na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji.

P

PAGERANK

10-cio stopniowa wartość liczbowa strony internetowej, która w kontekście pozycjonowania w wyszukiwarce Google oznacza jej jakość. Im wyższy PageRank, tym strona internetowa w rozumieniu algorytmów wyszukiwarki jest lepsza.

PARALLAX DESIGN (efekt paralaksy)

Oparcie warstwy graficznej strony internetowej na tzw. Paralaksie. Parallax Design lub inaczej Parallax Scrolling to zastosowanie efektu płynnego przewijania strony internetowej, któremu tworzy wrażenie przestrzeni oraz „głębi”. W czasie przewijania strony użytkownik ma wrażenie, że jej elementy „pływają” po ekranie.

PERSONY

To personifikacja (ożywienie) informacji i wniosków z badań.  To szczegółowo opisane profile Twoich potencjalnych klientów.

PLATFORMA KOMUNIKACYJNA

To idea komunikacji marki, jej motyw przewodni, który może być stosowany w różnych kanałach, z wykorzystaniem różnych narzędzi z lejka. Może być werbalna i/lub graficzna.

PODRÓŻ KLIENTA

To ścieżka komunikacyjna, jaką klient przebywa od momentu, w którym nie zna marki, przez zainteresowanie, zakup i obsługę posprzedażową produktu marki. Wyodrębnienie momentów, w których potencjalny klient korzysta z marki, pozwala na lepsze dopasowanie metod marketingowych i zabiegów, które podniosą wartość postrzeganą marki.

POZYCJONOWANIE MARKI

Określenie marki w umyśle odbiorców, w zdefiniowanym otoczeniu konkurencyjnym na bazie filarów marki.

Więcej o pozycjonowaniu marki.

PRODUCT PLACEMENT

Forma reklamy polegająca na umieszczaniu produktów konkretnej marki w produkcji medialnej. Product placement najczęściej jest stosowany w filmach, serialach oraz programach TV.

PRODUCT SEEDING

Narzędzie marketingu rekomendacji polegające na przekazaniu “bez zobowiązań” liderom opinii, influencerom lub celebrytom produktów w celu ich wypróbowania/przetestowania. Definicja opisuje dwa rodzaje product seedingu. Przekazanie „bez zobowiązań“, inaczej określane mianem „Darów Losu” lub przekazanie do testów w ramach badań marketingowych.

Jako “staromodny” product seeding można też określić promocje / degustacje produktów w miejscu sprzedaży lub umieszczanie próbek np. w prasie.

PRZYMIOTNIKI POZYCJONUJĄCE

Przymioty, jakie powinna posiadać marka, aby wyróżnić się na tle konkurencji i stworzyć swój unikalny wizerunek. Np. kobieca, delikatna, efemeryczna, optymistyczna.

R

REAL-TIME MARKETING (MARKETING CZASU RZECZYWISTEGO)

Forma marketingu wykorzystująca aktualne wydarzenia ze świata sportu, kultury czy polityki, które marka jest w stanie szybko przekuć w komunikat reklamowy. Stosując tę formę trzeba nie tylko szybko reagować na wydarzenia, ale robić to w sposób kreatywny, żeby marka została zauważona i komunikat mógł stać się viralem.

REASON TO BELIEVE (RTB)

To powody do wiary, które marka posiada, aby odbiorca uwierzył w deklarowane obietnice, np. kompleksowy, nowoczesny skład, który zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy, marka numer 1, marka najczęściej rekomendowana przez farmaceutów, opinie osób, które przekonały się o skuteczności marki”.

REBRANDING

Proces zmiany strategicznych elementów należących do marki – dla klientów najczęściej widoczny w formie zmiany np. nazwy, logo czy używanej kolorystyki.
Rebranding może być przeprowadzany na różnych poziomach zaangażowania w zależności od zmian w strategicznych założeniach marki.

REKLAMA NATYWNA

Upodobnienie komunikatu reklamowego do layoutu oraz charakterystyki medium, w którym się znajduje. Reklama natywna często przypomina treści redakcyjne medium, ukrywając swój komercyjny przekaz. Przykładem są artykuły eksperckie, w których w rolę eksperta wciela się reklamodawca.

REKLAMA PODPROGOWA

Nazywana inaczej sugestią podprogową polega na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania do piosenek ukrytego przesłania. Przekaz podprogowy jest niemożliwy do uchwycenia przez naszą świadomość. Zgodnie z zapisami podpisanej przez Polskę Konwencji o Telewizji Transgranicznej reklama podprogowa jest w naszym kraju zakazana.

REKLAMA SEMANTYCZNA

Forma reklamy polegająca na szczegółowej analizie strony internetowej pod kątem jej tematyki oraz umieszczenie tam reklam pasujących do jej zawartości. Reklamy semantyczne szczególnie chętnie stosowane są w serwisach branżowych, które skupiają wokół siebie grupę odbiorców żywo zainteresowanych danym tematem.

REMARKETING

Forma reklamy polegająca na powtórzeniu przekazu reklamowego użytkownikom, którzy odwiedzili stronę internetową firmy / sklep internetowy.

RSS

Pełna nazwa to: formalnie – RDF Site Summary lub mniej formalnie Really Simple Syndication. Jest to język znaczników oparty na XML służący do przesyłania nagłówków wiadomości oraz aktualności ze stron internetowych bezpośrednio do czytników osób, które subskrybują treści z danej witryny.

RYTUAŁY MARKI

Antropolodzy, w toku obserwacji ludzi, wyróżnili kilka wspólnych dla wszystkich kultur rytuałów. Marketingowcy zauważyli, że można wykorzystać te rytuały w celu podnoszenia sprzedaży i budowania odpowiedniego wizerunku marki. Należy w takim przypadku nauczyć korzystać konsumentów z danej marki w konkretnych czynnościach/rytaułach.

S

SEO/POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARCE

Szereg działań mających na celu podniesienie pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

SOCIAL MEDIA (media społecznościowe)

Grupa mediów internetowych oraz aplikacji mobilnych, których zadaniem jest przekształcenie komunikacji w interaktywny dialog. Media społecznościowe to nie tylko Facebook i Twitter, ale także fora internetowe i grupy dyskusyjne oraz narzędzia mobilne – jak Snapchat – nieposiadające wersji „na komputery”.

SPAM

Niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najpopularniejsza forma spamu to wiadomości wysyłane za pomocą poczty elektronicznej.

STARTUP

Przedsiębiorstwo w pierwszej fazie rozwoju stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego oraz finansowania, które zagwarantowałby jego rozwój. Startupy mogą powstawać w dowolnej branży, jednak najczęściej są kojarzone z internetem i nowymi technologiami.

STEALTH MARKETING (MARKETING SZEMRANY / MARKETING NIEWIDZIALNY)

Forma marketingu polegająca na takim oddziaływaniu na klientów, że ci nie zdają sobie sprawy, iż są odbiorcami komunikatu reklamowego. Jedną z najczęściej stosowanych technik jest podszywanie się pod konsumentów. Stealth marketing jest wykorzystywany zarówno w świecie online jak i offline.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI

Część strategii marketingowej. Strategia komunikacji marki określa sposób komunikowania się marki z rynkiem. Strategia obejmuje zarówno wymiar słowny (kod językowy) jak i graficzny. Elementy zawarte w strategii muszą być ze sobą spójne i wynikać z tożsamości marki, aby komunikaty wypuszczane świat stanowiły o jej wartości i skupiały wokół niej lojalnych klientów.

STRATEGIA MARKETINGOWA

To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept kreatywny marki – jej filarów i wynikającego z nich pozycjonowania, charakteru, wyglądu, cech, wartości wraz z określeniem działań zmierzających do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacją kanałów, narzędzi i języka komunikacji.

Więcej o strategii marketingowej w następujących artykułach:

Strategia Marketingowa

Strategia marketingowa – co to? Elementy i przykłady

Dlaczego Twoja firma potrzebuje strategii marketingowej

STRATEGIA MARKI

Część strategii marketingowej. Strategia marki określa koncept kreatywny marki – jej filary i wynikające z nich pozycjonowanie marki

SWOT

Podstawowe narzędzie analityczne w marketingu, którego zadaniem jest wskazać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Analiza SWOT jest nieodłącznym elementem strategii oraz biznes planu.

T

TARGET

Określona przez reklamodawcę grupa ludzi, do których chce on dotrzeć ze swoim komunikatem.

TELEMARKETING

Forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca kontakt telefoniczny w celu pozyskania nowych lub utrzymania obecnych klientów. Telemarketing poza sprzedażą może pełnić również funkcję informacyjną, badawczą oraz zajmować się obsługą klienta.

TGI (Target Group Index MILLWARD BROWN)

Badanie wykorzystywane do pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów. Umożliwia tworzenie charakterystyki wybranej grupy celowej konsumentów na licznych wymiarach: profil demograficzny, psychograficzny i life-stylowy, profil mediagraficzny, profil konsumencki. Jeżeli indeks jest 100 lub powyżej, oznacza to, że dany wskaźnik w grupie docelowej jest istotnie większy vs. populacja Polski.

TOŻSAMOŚĆ MARKI

To zbiór elementów widzialnych (identyfikacja wizualna, wygląd biur, strój pracowników, koncepcja graficzna, opakowania i produkty) i niewidzialnych (kultura organizacyjna, sposób obsługi klienta, sponsoring i CSR, doświadczenie użytkownika), tworzonych przez markę, by oddać jej strategię, zidentyfikować ją i odróżnić od konkurencji.

TWITCH.TV

Platforma medialna udostępniająca strumieniowanie wideo (na żywo). Serwis jest dostępny w wersji na komputery, platformy Android i iOS oraz konsole Xbox 360, Xbox One i PlayStation 4.

U

USP (unique selling proposition)

To racjonalne korzyści, jakie daje marka np. „szybkie i skuteczne pozbycie się objawów, możliwość normalnego życia, poczucie sprawczości i kontroli”.

W

WEB ANALYTICS

Proces obejmujący gromadzenie danych na temat odwiedzin użytkowników na stronie www oraz ich analizę. Wnioski płynące z analizy mają za zadanie usprawnić działanie serwisu internetowego firmy oraz pozwolić podjąć decyzje dotyczące prowadzenia skuteczniejszych działań w sieci.

WEBWRITING

Pisanie treści przeznaczonych do Internetu. Teksty takie powinny być krótkie, rzeczowe, atrakcyjne i czytelne. Z racji otwartego charakteru internetu teksty w sieci powinny też zawierać linki oraz pozwalać na dyskusję i swobodną wymianę myśli z czytelnikami.

WIZERUNEK MARKI

To sposób postrzegania marki przez jej odbiorców.
To zestaw skojarzeń i przekonań, które są powiązane z daną marką i powstają w umysłach odbiorców.

WIZJA FIRMY

Wyobrażenie na temat przedsiębiorstwa w przyszłości.

WROGOWIE MARKI

Marka, która wybiera sobie wrogów, zyskuje na wyrazistości. Wrogiem marki nie jest konkretna firma konkurencyjna, lecz negatywne zjawisko, które zachodzi na rynku, np. masowo produkowana, szkodliwa żywność; wyzysk pracowników; brak ekologii, chaos komunikacyjny itd.

Z

ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE

Organizacje kierujące się nurtem zarządzania humanistycznego traktują człowieka podmiotowo, a nie przedmiotowo. Kładą nacisk na rozwój pracowników, ich samorealizację, wykorzystują ich potencjał i zapewniają współpracę oraz gwarantują poczucie wspólnoty. Organizacje te stawiają na piedestale istotę uczenia się, ciągłego rozwoju i samorealizacji, by promować zasoby intelektualne każdego z pracowników, a nie zmuszać ich do bezmyślnego powielania schematów.

ZASOBY DYSTYNKTYWNE MARKI

To charakterystyczne, spójne wskazówki dla odbiorcy (wizualne, językowe, semantyczne, itp.), które ułatwiają mu identyfikację marki i przywołują odpowiednie skojarzenia z nią.
Mogą również bardzo silnie markę wyróżniać.

ZEROWY MOMENT PRAWDY

To moment, w którym klient szuka informacji na temat produktu lub usługi w Internecie.
W zerowym momencie prawdy klienta pyta o zdanie w social media, interesuje się wrażeniami innych użytkowników, porównuje oferty, czyta treści pozwalające mu na wyrobienie sobie zdania.

abc strategii marki