SŁOWNIK MARKETINGOWY

Poznaj język marketingu

MARKA

To nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja
stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.
Biorąc pod uwagę aspekt korzyści dla nabywców marka to zbiór elementów funkcjonalnych i symbolicznych, które pomagają w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwiają osiągnięcie posiadaczowi marki wiodącej pozycji na rynku. W dzisiejszych czasach elementy funkcjonalne marki są łatwe do skopiowania, przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę głównie na elementach symbolicznych i emocjonalnych, takich jak: skojarzenia z marką, poglądy, postawy, wartości psychologiczne i społeczne.
Marka może składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Komponując werbalną część marki, można używać słów, które mają na celu wywołanie skojarzeń, nazwy miast, krajów i regionów, nazwy zwierząt, symbolizujące przyrodę. Nazwy mogą pochodzić z historii, z dzieł literackich i muzycznych. Marka może się składać z kombinacji literowych lub cyfrowo-literowych. Marka lub część marki objęta ochroną prawną staje się znakiem towarowym.

Tagline marki

Jest krótkim hasłem stale występującym z nazwą i logotypem. Jego głównym zadaniem jest informowanie, jaka jest domena działalności marki – jaką niszę zajmuje, co oferuje. Tagline nie musi być wymyślny – ważne, aby pełnił funkcję informacyjną, co jest ważne szczególnie w przypadku młodych marek, wchodzących dopiero na rynek.

Marki-dopalacze (drivery)

To marki, które podnoszą wartość postrzeganą głównej marki i są dodatkowym powodem do skorzystania z jej usług lub produktów; przykład: sklep obuwniczy posiadający w swojej ofercie buty unikalnego i pożądanego producenta – wtedy marka producenta jest dopalaczem dla marki sklepu.

Marki energetyzujące (energizery)

Mają na celu tworzyć szum i zainteresowanie marką główną. Przykład: projekt Stratos (Felix Baumgartner skakał ze stratosfery) był autorstwa marki Red Bull –przyciągnął przed ekrany miliony widzów.

WROGOWIE MARKI

marka, która wybiera sobie wrogów, zyskuje na wyrazistości. Jednak wrogiem nie jest konkretna firma konkurencyjna, lecz negatywne zjawisko, które zachodzi na rynku, np. masowo produkowana, szkodliwa żywność; wyzysk pracowników; brak ekologii, chaos komunikacyjny itd.

ARTVERTISING

Forma reklamy nawiązująca do sztuki. Kreacje reklamowe są nawiązaniem do powszechnie znanych dzieł.

ARCHETYPY MARKI

wysoko rozwinięte elementy nieświadomości zbiorowej, pewne uniwersalne, archaiczne wzory i obrazy, które jako ludzkość rozpoznajemy w otaczającym nas świecie. Dzięki archetypom, marki mogą lepiej komunikować swoją unikalną osobowość, odwołując się jednocześnie do wartości, potrzeb i motywacji, które tkwią głęboko w każdym z nas.

BRANDING (budowanie świadomości marki)

Technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia marki oraz jej pozytywnego wizerunku. Aby technika była skuteczna, kreowany przekaz musi być spójny oraz kierowany do konkretnej grupy odbiorców.

CONTENT MARKETING (marketing treści)

Forma marketingu skupiająca się na prezentowaniu użytkownikom przekazów marketingowych w postaci treści. Obiegowa opinia głosi, że content, to tylko słowo pisane. Content marketing jednak opiera się na szeroko rozumianych treściach, w skład których wchodzą m.in. teksty blogowe, podcasty, filmy wideo czy infografiki.

Crowdsourcing

Proces, w ramach którego organizacja przeprowadza delegację zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników wewnętrznych do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie otwartej oferty.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja, której przedstawiciele przekonują, że biznes posiada wobec społeczeństwa w którym funkcjonuje długi czy zobowiązania. CSR przejawia się np. przez sponsorowanie drużyn sportowych czy dofinansowywanie lokalnych społeczności.

EDGE RANK

Algorytm Facebooka określający, jaka treść może być dla użytkownika atrakcyjna i wyświetlanie na jego tablicy wyłącznie wartościowych informacji. Edge rank na podstawie aktywności na Facebooku „uczy się” zachowań użytkownika, dzięki czemu dostarczane treści są coraz lepsze.

GRYWALIZACJA

Technika zaangażowania ludzi w podejmowane działania bazująca na mechanizmach występujących np. w grach komputerowych. Elementami grywalizacji są między innymi: stawianie wyzwań użytkownikom, przyznawanie punktów za poszczególne działania czy danie możliwości zdobywania kolejnych poziomów „wtajemniczenia”.

Google Analytics

Internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych udostępnione przez firmę Google.

KONWERSJA

Moment, w którym odbiorca komunikacji marketingowej wykonuje oczekiwanego (przez markę) działania. Najbardziej pożądanymi przez markę konwersjami, są konwersje zakupowe, czyli momenty, w których odbiorcy marki w odpowiedzi na kampanię reklamową dokonują zakupu.

Konwersją mogą być również inne działania, np. zapis do newslettera, wysłanie zapytania ofertowego, itp.

MARKETING AUTOMATION

Zautomatyzowanie działań marketingowych i wykluczanie z procesu komunikacji udziału człowieka. Stosuje się np. w mailingach, które są ustawione do wysyłania automatycznych powiadomień, gdy użytkownik wykona pożądaną akcję na stronie internetowej.

Marketing internetowy

Forma marketingu, która służy do przekazywania komunikatów marketingowych za pomocą internetu. Najpopularniejszą formą marketingu internetowego jest reklama bannerowa, e-mail marketing i social media marketing. Komunikaty w internecie nie podlegają ograniczeniom czasowym i terytorialnym.

MARKETING PPC (Pay per click)

Rodzaj reklamy internetowej, w której płatność jest naliczana za każde kliknięcie w banner albo odnośnik, a nie za samo jej wyświetlenie.

MISJA FIRMY

to nic innego, jak główny powód istnienia danego przedsiębiorstwa.

NETWORKING

Proces wymiany informacji, zasobów i możliwości prowadzony dzięki sieci kontaktów. Networking to nieodłączna część konferencji i spotkań biznesowych, której celem jest nawiązanie i zacieśnienie wzajemnych kontaktów.

NEWSLETTER

Regularnie wysyłana do zapisanych subskrybentów wiadomość e-mail zawierająca najważniejsze informacje z danego okresu działania firmy. Newsletter poza ofertą powinien też nieść dla czytelników jakąś wartość, np. dostęp do unikalnych treści czy promocje tylko dla subskrybentów.

PageRank

10-cio stopniowa wartość liczbowa strony internetowej, która w kontekście pozycjonowania w wyszukiwarce Google oznacza jej jakość. Im wyższy PageRank, tym strona internetowa w rozumieniu algorytmów wyszukiwarki jest lepsza.

PLATFORMA KOMUNIKACJI

to idea komunikacji marki, która może być stosowana w różnych kanałach, z wykorzystaniem różnych narzędzi z lejka. Może być werbalna i/lub graficzna.

Precle

Teksty silnie nasycone słowami kluczowymi, których jedynym zadaniem jest podbijanie pozycji linkowanej strony w wynikach wyszukiwania.

Real-time marketing (marketing czasu rzeczywistego)

Forma marketingu wykorzystująca aktualne wydarzenia ze świata sportu, kultury czy polityki, które marka jest w stanie szybko przekuć w komunikat reklamowy. Stosując tę formę trzeba nie tylko szybko reagować na wydarzenia, ale robić to w sposób kreatywny, żeby marka została zauważona i komunikat mógł stać się viralem.

Reklama podprogowa

Nazywana inaczej sugestią podprogową polega na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania do piosenek ukrytego przesłania. Przekaz podprogowy jest niemożliwy do uchwycenia przez naszą świadomość. Zgodnie z zapisami podpisanej przez Polskę Konwencji o Telewizji Transgranicznej reklama podprogowa jest w naszym kraju zakazana.

RSS

Pełna nazwa to: formalnie – RDF Site Summary lub mniej formalnie Really Simple Syndication. Jest to język znaczników oparty na XML służący do przesyłania nagłówków wiadomości oraz aktualności ze stron internetowych bezpośrednio do czytników osób, które subskrybują treści z danej witryny.

SOCIAL MEDIA (media społecznościowe)

Grupa mediów internetowych oraz aplikacji mobilnych, których zadaniem jest przekształcenie komunikacji w interaktywny dialog. Media społecznościowe to nie tylko Facebook i Twitter, ale także fora internetowe i grupy dyskusyjne oraz narzędzia mobilne – jak Snapchat – nieposiadające wersji „na komputery”.

Stealth marketing (marketing szemrany / marketing niewidzialny)

Forma marketingu polegająca na takim oddziaływaniu na klientów, że ci nie zdają sobie sprawy, iż są odbiorcami komunikatu reklamowego. Jedną z najczęściej stosowanych technik jest podszywanie się pod konsumentów. Stealth marketing jest wykorzystywany zarówno w świecie online jak i offline.

Web analytics

Proces obejmujący gromadzenie danych i ich analizę w celu zaprezentowania rekomendacji dotyczących dalszych działań w internecie. Wnioski płynące z analizy mają za zadanie usprawnić działanie serwisu internetowego firmy oraz pozwolić podjąć decyzje dotyczące prowadzenia skuteczniejszych działań w sieci.

TGI (Target Group Index MILLWARD BROWN)

Badanie wykorzystywane do pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów. Umożliwia tworzenie charakterystyki wybranej grupy celowej konsumentów na licznych wymiarach: profil demograficzny, psychograficzny i life-stylowy, profil mediagraficzny, profil konsumencki. Jeżeli indeks jest 100 lub powyżej, oznacza to, że dany wskaźnik w grupie docelowej jest istotnie większy vs. populacja Polski.

TARGET

Określona przez reklamodawcę grupa ludzi, do których chce on dotrzeć ze swoim komunikatem.

ZASOBY DYSTYNKTYWNE MARKI

To charakterystyczne, spójne wskazówki dla odbiorcy (wizualne, językowe, semantyczne, itp.), które ułatwiają mu identyfikację marki i przywołują odpowiednie skojarzenia z nią.
Mogą również bardzo silnie markę wyróżniać.

Przymiotniki pozycjonujące

Przymioty, jakie powinna posiadać marka, aby wyróżnić się na tle konkurencji i stworzyć swój unikalny wizerunek to kwestia bardzo istotna szczególnie w tych segmentach rynkowych, w których jest duża konkurencja a potencjalny klient najpewniej będzie przeglądał wiele konkurencyjnych ofert.

ATRYBUTY MARKI

To cechy, które wyróżniają daną markę spośród marek konkurencyjnych.

PODRÓŻ KLIENTA

To ścieżka komunikacyjna, jaką klient przebywa od momentu, w którym nie zna marki, przez zainteresowanie, zakup i obsługę posprzedażową produktu marki. Wyodrębnienie momentów, w których potencjalny klient korzysta z marki, pozwala na lepsze dopasowanie metod marketingowych i zabiegów, które podniosą wartość postrzeganą marki.

Marki uwiarygodniające (endorsery)

Te mają na celu podnoszenie wiarygodności marki głównej w oczach klientów; przykład: marki stowarzyszenia, które rekomenduje produkt jako sprawdzony (pasta Blend-a-Med rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne)

KONTEKSTY UŻYCIA MARKI

Konteksty użycia marki to określone sytuacje, podczas których marka ma się przypominać potencjalnemu klientowi. Np. „Boli Cię głowa? Weź APAP.”

AMBIENT MARKETING

Wszelkie formy marketingu niestandardowego, które składają się na spójny przekaz marketingowy. Ambient Marketing to forma, która pozwala również na interakcję z użytkownikami, często przybiera formę gry miejskiej lub jest obecna w czasie np. happeningów.

BANNER BLINDNESS (ślepota banerowa)

Zjawisko polegające na odruchowym ignorowaniu przez użytkowników elementów witryn internetowych wyglądających jak reklamy.

BUZZ MARKETING (marketing szeptany)

Działania marketingowe, których celem jest dotarcie z komunikatem reklamowym bezpośrednio do odbiorców za pomocą „spontanicznej” rozmowy.

BRAND PROMISE

– obietnica marki, to deklaracja tego, co otrzyma / czego może się spodziewać i jaka dokona się transformacja w życiu odbiorcy w kontakcie z naszą marką – produktem lub usługą, np. „Marka X to nowoczesny lek, o kompleksowym składzie, który szybko i skutecznie zwalcza objawy przeziębienia i grypy, a Ty możesz normalnie korzystać z życia.”

BRAND VALUES

Czyli wartości marki. Wartości określają wszystko, co jest pożądane, godne i cenne dla jednostki; to, co stanowi cel dążeń ludzkich, np. „niezawodność, zaufanie, nowoczesność, skuteczność”.
Z poziomu klienta, mogą one być odbierane jako cechy marki. Dzieje się tak, gdy marka traktuje swoje wartości poważnie, a nie jako puste frazesy. Poważne traktowanie wartości marki oznacza, że wszystko, co marka robi, przepuszcza przez ich filtr.
Takie filtrowanie w praktyce oznacza, że jeśli marka chce coś zrobić (na przykład wypuścić na rynek nowy produkt/usługę) to najpierw wychodzi z poziomu reprezentowanych wartości.

BRAND VOICE

jakie cechy, charakter i stylistykę lingwistyczną marka przyjmuje, jej język komunikacji marki, definiujący wybór słownictwa, dystansu lub jego braku, częstotliwości kontaktu i relacji między marką a jej grupą docelową.

BRAND VALUES

wartości marki. Wartości określają wszystko, co jest pożądane, godne i cenne dla jednostki; to, co stanowi cel dążeń ludzkich, np. „niezawodność, zaufanie, nowoczesność, skuteczność”.

COPYWRITING SPRZEDAŻOWY

Technika copywritingu, której zadaniem jest zachęcić odbiorcę komunikatu do zakupu produktu bądź usługi.

CTR – CLICK THROUGH RATE

Współczynnik klikalności. Wskaźnik, który określa ile osób kliknęło w daną reklamę w internecie.

CONSUMER INSIGHT

to wyjątkowe, wnikliwe spostrzeżenie – wgląd w ukryte potrzeby, prawdziwe motywacje i problemy klienta. To głębokie zrozumienie tego, jak zachowuje się grupa docelowa. np. „Gdy jestem przeziębiony/a potrzebuję działać szybko, chcę takiego leku, który będzie skuteczny i szybko pozwoli mi stanąć na nogi, żyć normalnie.”

ESP (emotional selling proposition)

To emocjonalne korzyści jakie daje marka.

GOOGLE ADWORDS

System reklamowy Google wyświetlający reklamy tekstowe w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych partnerów biorących udział w programie Google AdSense.

Inbound marketing (marketing przychodzący/aktywny)

System reklamowy Google wyświetlający reklamy tekstowe w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych partnerów biorących udział w programie Google AdSense.

Konwergencja

Pojęcie oznaczające integrację bardzo różnych kanałów dotarcia, które razem składają się na jeden spójny przekaz marketingowy marki.

LEJEK MARKETINGOWY

to graficzna reprezentacja drogi klienta do zakupu. Dobrze zaprojektowany lejek pozwala utrzymać zainteresowanie odbiorców i pomaga w kontynuowaniu narracji o marce w kolejnych punktach styku.

Marketing doświadczeń (Tryvertising)

Strategia marketingu polegająca na takim wkomponowaniu marki w życie odbiorców, aby mogli podejmować decyzje zakupowe na podstawie własnych doświadczeń związanych z produktem.

Marketing memetyczny

Promocja produktu przy pomocy memów. Marketing memeryczny realizuje się zazwyczaj równolegle do oficjalnej kampanii sprzedażowej, a jej celem często jest wywołanie szumu medialnego wokół marki.

Marketing wirusowy (viral marketing)

Rodzaj działań marketingowych polegający na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci sami będą między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, jej produktów czy usług.

Mobile tagging

Jedna z form marketingu mobilnego wykorzystująca w komunikacji dwuwymiarowe kody QR umieszczane np. na plakatach czy witrynach sklepowych. Użytkownik po zeskanowaniu kodu zostaje przeniesiony na stronę internetową firmy lub uzyskuje dodatkowe informacje na temat oferty.

Networking społecznościowy

Proces wymiany informacji, zasobów i możliwości prowadzony z wykorzystaniem sieci społecznościowych. Networking społecznościowy, to proces budowania relacji w mediach społecznościowych bez konieczności stawania twarzą w twarz ze swoimi rozmówcami.

Outband marketing (marketing wychodzący – metoda marketingowa)

Strategia marketingowa koncentrująca się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję. Główne narzędzia wykorzystywane w tej metodzie to reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, e-mail oraz szeroko rozumiany internet. Outbound Marketing stoi w opozycji do Inbound Marketingu.

PARALLAX DESIGN (efekt paralaksy)

Oparcie warstwy graficznej strony internetowej na tzw. Paralaksie. Parallax Design lub inaczej Parallax Scrolling to zastosowanie efektu płynnego przewijania strony internetowej, któremu tworzy wrażenie przestrzeni oraz „głębi”. W czasie przewijania strony użytkownik ma wrażenie, że jej elementy „pływają” po ekranie.

PRODUCT PLACEMENT

Forma reklamy polegająca na umieszczaniu produktów konkretnej marki w produkcji medialnej. Product placement najczęściej jest stosowany w filmach, serialach oraz programach TV.

REBRANDING

Proces zmiany strategicznych elementów należących do marki – dla klientów najczęściej widoczny w formie zmiany np. nazwy, logo czy używanej kolorystyki.
Rebranding może być przeprowadzany na różnych poziomach zaangażowania w zależności od zmian w strategicznych założeniach marki.

Reklama semantyczna

Forma reklamy polegająca na szczegółowej analizie strony internetowej pod kątem jej tematyki oraz umieszczenie tam reklam pasujących do jej zawartości. Reklamy semantyczne szczególnie chętnie stosowane są w serwisach branżowych, które skupiają wokół siebie grupę odbiorców żywo zainteresowanych danym tematem.

REASON TO BELIEVE (RTB)

to powody do wiary, które marka posiada, aby odbiorca uwierzył w deklarowane obietnice, np. Racjonalne: „kompleksowy, nowoczesny skład, który zwalcza wszystkie objawy, marka numer 1, marka najczęściej rekomendowana przez farmaceutów”. Emocjonalne: „Twój partner w walce z grypą i przeziębieniem”.

POZYCJONOWANIE MARKI

określenie marki w umyśle odbiorców, w zdefiniowanym otoczeniu konkurencyjnym na bazie filarów marki.

Więcej o pozycjonowaniu marki.

PERSONY

To personifikacja (ożywienie) informacji i wniosków z badań.  To szczegółowo opisane profile Twoich potencjalnych klientów.

SEO/POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARCE

Szereg działań mających na celu podniesienie pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

SPAM

Niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najpopularniejsza forma spamu to wiadomości wysyłane za pomocą poczty elektronicznej.

STRATEGIA MARKETINGOWA

To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept kreatywny marki – jej filarów i wynikającego z nich pozycjonowania, charakteru, wyglądu, cech, wartości wraz z określeniem działań zmierzających do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacją kanałów, narzędzi i języka komunikacji.

Więcej o strategii marketingowej w następujących artykułach:

Strategia Marketingowa

Strategia Marketingowa w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego Twoja firma potrzebuje strategii marketingowej

STRATEGIA MARKI

Część strategii marketingowej. Strategia marki określa koncept kreatywny marki – jej filary i wynikające z nich pozycjonowanie marki

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI

Część strategii marketingowej. Strategia komunikacji marki określa sposób komunikowania się marki z rynkiem. Strategia obejmuje zarówno wymiar słowny (kod językowy) jak i graficzny. Elementy zawarte w strategii muszą być ze sobą spójne i wynikać z tożsamości marki, aby komunikaty wypuszczane świat stanowiły o jej wartości i skupiały wokół niej lojalnych klientów.

TELEMARKETING

Forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca kontakt telefoniczny w celu pozyskania nowych lub utrzymania obecnych klientów. Telemarketing poza sprzedażą może pełnić również funkcję informacyjną, badawczą oraz zajmować się obsługą klienta.

WEBWRITING

Pisanie treści przeznaczonych do Internetu. Teksty takie powinny być krótkie, rzeczowe, atrakcyjne i czytelne. Z racji otwartego charakteru internetu teksty w sieci powinny też zawierać linki oraz pozwalać na dyskusję i swobodną wymianę myśli z czytelnikami.

BIG IDEA MARKI

W języku marketingowym: trzon pozycjonowania marki, jej DNA, esencja.

FILARY MARKI

to jej składowe, które umożliwiają zbudowanie pozycjonowania marki, czyli osadzenia jej w otoczeniu konkurencyjnym, tak aby była ona unikalna, wyróżnialna, autentyczna, konkretna.
Filary i pozycjonowanie marki to niezbędne elementy dla osoby, która zajmuje się marką, aby wiedzieć jak się komunikować z grupą docelową, co podkreślać w komunikacji, jaki powinna mieć ona charakter, tonalność, wydźwięk.

MARKI FUNKCJONALNE

To marki satelity, które krążą wokół głównej marki i oferują jej dodatkową moc i funkcje. Aby spełniały swoją funkcję, powinny być eksponowane już na początkowych etapach komunikacji – np. na stronie głównej czy na stanowisku w sklepie w wyraźnym miejscu – wraz z dodatkowym objaśnieniem, co oznaczają.

Marki różnicujące (differentiatory)

Mają na celu wyróżnienie marki głównej i ułatwienie zapamiętania jej przez klientów. Dodatkową ich funkcją jest podnoszenie barier wejścia na rynek – im więcej wyróżników, tym trudniej konkurencji skopiować markę i ofertę. Przykład: proszek do prania z systemem TAED (gdzie TEAD jest marką różnicującą)

RYTUAŁY MARKI

Antropolodzy, w toku obserwacji ludzi, wyróżnili kilka wspólnych dla wszystkich kultur rytuałów. Marketingowcy zauważyli, że można wykorzystać te rytuały w celu podnoszenia sprzedaży i budowania odpowiedniego wizerunku marki. Należy w takim przypadku nauczyć korzystać konsumentów z danej marki w konkretnych czynnościach/rytaułach.

Ambush marketing

Działanie marketingowe podejmowane podczas dużych wydarzeń medialnych (np. sportowych czy muzycznych). Z ambush marketingiem mamy do czynienia wtedy, gdy jedna marka jest sponsorem danego wydarzenia – dzięki czemu często uzyskuje wyłączność reklamową – a inna marka w tym czasie próbuje w tym miejscu „zaistnieć” bez ponoszenia kosztów związanych ze sponsoringiem.

Big data

Przetwarzanie dużej ilości danych zbieranych w procesach marketingowych lub dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych. Pozyskane dane są wykorzystywane w dalszych działaniach marketingowych w celu np. zaprezentowania użytkownikowi spersonalizowanego komunikatu.

CALL TO ACTION – CTA (wezwanie do działania)

Komunikat / przycisk na stronie internetowej lub landing page, którego zadaniem jest za pomocą prostego i jasnego przekazu skłonić użytkownika do wykonania pożądanej akcji.

CONSUMER INSIGHT

insight konsumencki, to wyjątkowe, wnikliwe spostrzeżenie – wgląd w ukryte potrzeby, prawdziwe motywacje i problemy klienta. To głębokie zrozumienie tego, jak zachowuje się grupa docelowa. np. „Gdy jestem przeziębiony/a potrzebuję działać szybko, chcę takiego leku, który będzie skuteczny i szybko pozwoli mi stanąć na nogi, żyć normalnie.”

CROWDFUNDING

Forma finansowania projektów i biznesów. Polega ona na tym, że użytkownicy internetu mogą sfinansować dowolny projekt, nawet symboliczną złotówką, stając się tym samym jego fundatorem. Pierwszą polską firmą, której udało się odnieść sukces na najpopularniejszej platformie crowdfundingowej na świecie był producent drukarek 3D Zortrax, który w ten sposób uzyskał prawie 180 tys. USD na rozwój swojego urządzenia.

Cztery elementy marketingu (Marketing mix) – Produkt, Cena, Promocja i Dystrybucja.

Produkt – Każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Podstawową funkcją produktu jest zaspokojenie potrzeb nabywcy.

Cena – Zespół decyzji cenowych mających na celu ustalenie wartości produktu na poziomie akceptowalnym przez nabywcę, a także przynoszącym zysk sprzedawcy.

Promocja – Ogół technik aktywizujących sprzedaż. Promocja to zbiór metod mających za zadanie zaprezentować produkt na rynku.

Dystrybucja – Sposób rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży.

E-MAIL MARKETING

Forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji.

Google Ad Planner

Narzędzie do planowania kampanii reklamowych i działań marketingowych w Internecie udostępnione przez firmę Google.

KEY MESSAGE

czyli jaki jest główny przekaz marki do odbiorców, grupy docelowej. np. „Marka X to kompleksowy lek, który szybko i skutecznie zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy.”

LANDING PAGE

Czyli dosłownie tłumacząc, strona lądowania. To pierwsza strona, na którą trafiają odbiorcy kampanii marketingowych. Landing Page może być zarówno jedną z podstron witryny internetowej, jak i oddzielna strona zbudowana wyłącznie na potrzeby kampanii marketingowej.

Marketing evangelist

Strategia marketingu polegająca na tak silnym przekonaniu użytkownika do produktu, że staje się jego ambasadorem i zachęca swój krąg znajomych do jego zakupu.

MANIFEST MARKI

to rodzaj autodefinicji marki wypowiedzianej w spersonifikowanej formie – skondensowana opowieść marki o sobie samej bazująca na filarach marki.

MAPA PERCEPCJI

To układ dwóch osi współrzędnych, gdzie każda z nich ma opozycyjne do siebie wartości. Mapy percepcji przedstawiają sposób, w jaki odbiorcy postrzegają marki. Obrazują wzajemną pozycję marek konkurencyjnych w ich umysłach.

(Guerrilla marketing) Marketing partyzancki

Forma zbliżona do marketingu wirusowego polegająca na promowaniu marki i produktów za pomocą niekonwencjonalnych technik. W zależności od grupy docelowej marketing partyzancki przejawia się np. malowaniem napisów sprayem na murach, noszeniem ubrań zawierających elementy związane z marką czy przyczepianiem wlepek na przystankach komunikacji miejskiej.

MOMENTY PRAWDY

są to wszystkie, nawet te najbardziej przelotne, kontakty klienta z marką, kiedy klient ma możliwość powziąć przekonanie o danym biznesie

NAMING

Element brandingu poświęcony kreowaniu nazwy – marki, produktu czy usługi.

Neuromarketing

Wykorzystanie narzędzi pomiarowych stosowanych w naukowych nadaniach psychofizycznych oraz o zachowaniach człowieka w procesie optymalizacji bodźców marketingowych. Zadaniem neuromarketingu jest: rozwijanie klasycznych badań marketingowych, wspieranie procesu przekazu komunikacyjnego zgodnie z wiedzą neuronaukową, wykorzystywanie techniki neuro do wsparcia procesu sprzedaży.

OUTSOURCING

Proces, w ramach którego organizacja przeprowadza delegację zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników wewnętrznych do podwykonawców. Outsourcing pozwala z jednej strony na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa, a z drugiej na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji.

Periscope

Aplikacja stworzona przez twórców Twittera do prowadzenia transmisji na żywo w internecie.

Product seeding

Jedna z form product placementu. Polega na przekazaniu liderom opinii lub celebrytom produktów w celu ich wypróbowania. Definicja opisuje dwa rodzaje product seedingu. Przekazanie „bez zobowiązań”, inaczej określane w blogosferze mianem „Darów Losu” lub przekazanie do testów w ramach badań marketingowych.

Jako product seeling można też określić promocje / degustacje produktów w miejscu sprzedaży lub umieszczanie próbek np. w prasie.

PLATFORMA KOMUNIKACYJNA

to idea komunikacji marki, która może być stosowana w różnych kanałach, z wykorzystaniem różnych narzędzi z lejka. Może być werbalna i/lub graficzna.

REKLAMA NATYWNA

Upodobnienie komunikatu reklamowego do layoutu oraz charakterystyki medium, w którym się znajduje. Reklama natywna często przypomina treści redakcyjne medium, ukrywając swój komercyjny przekaz. Przykładem są artykuły eksperckie, w których w rolę eksperta wciela się reklamodawca.

REMARKETING

Forma reklamy polegająca na powtórzeniu przekazu reklamowego użytkownikom, którzy odwiedzili stronę internetową firmy / sklep internetowy.

STARTUP

Przedsiębiorstwo w pierwszej fazie rozwoju stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego oraz finansowania, które zagwarantowałby jego rozwój. Startupy mogą powstawać w dowolnej branży, jednak najczęściej są kojarzone z internetem i nowymi technologiami.

SWOT

Podstawowe narzędzie analityczne w marketingu, którego zadaniem jest wskazać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Analiza SWOT jest nieodłącznym elementem strategii oraz biznes planu.

Twitch.tv

Platforma medialna udostępniająca strumieniowanie wideo (na żywo). Serwis jest dostępny w wersji na komputery, platformy Android i iOS oraz konsole Xbox 360, Xbox One i PlayStation 4.

TOŻSAMOŚĆ MARKI

to zbiór elementów widzialnych (identyfikacja wizualna, wygląd biur, strój pracowników, koncepcja graficzna, opakowania i produkty) i niewidzialnych (kultura organizacyjna, sposób obsługi klienta, sponsoring i CSR, doświadczenie użytkownika), tworzonych przez markę, by oddać jej strategię, zidentyfikować ją i odróżnić od konkurencji.

Zarządzanie humanistyczne

Organizacje kierujące się nurtem zarządzania humanistycznego traktują człowieka podmiotowo, a nie przedmiotowo. Kładą nacisk na rozwój pracowników, ich samorealizację, wykorzystują ich potencjał i zapewniają współpracę oraz gwarantują poczucie wspólnoty. Organizacje te stawiają na piedestale istotę uczenia się, ciągłego rozwoju i samorealizacji, by promować zasoby intelektualne każdego z pracowników, a nie zmuszać ich do bezmyślnego powielania schematów.

USP (unique selling proposition)

To racjonalne korzyści, jakie daje marka np. „szybkie i skuteczne pozbycie się objawów, możliwość normalnego życia, poczucie sprawczości i kontroli”.

WIZERUNEK MARKI

To sposób postrzegania marki przez jej odbiorców.
To zestaw skojarzeń i przekonań, które są powiązane z daną marką i powstają w umysłach odbiorców.

WIZJA FIRMY

wyobrażenie na temat przedsiębiorstwa w przyszłości

ZEROWY MOMENT PRAWDY

to moment, w którym klient szuka informacji na temat produktu lub usługi w Internecie.

Masz więcej pytań?

Im więcej wiesz, tym mniejsze ryzyko popełnienia kosztownego błędu.

 

Twój los spoczywa w Twoich rękach. Zadaj nam pytania, które pojawiły się w Twojej głowie.

Karolina Bajon

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną
Razem dobierzemy optymalny plan działań dla Twoich potrzeb

Tel. 663 066 336