pink arrow - 22 strategiczne trendy marketingowe

BEZPŁATNY E-BOOK

22 strategiczne trendy marketingowe

22 STRATEGICZNE TRENDY MARKETINGOWE


Strategiczne marketingowe trendy wyznaczają kierunek zmiany, którym podążają liderzy w swoich kategoriach. Od zdolności adaptacji do zmieniającego się otoczenia zależy, w jakim stopniu zarządzającym markami uda się utrzymać kontakt z konsumentami.

  • Jakie są trendy dominujące?
  • Jakie trendy można wykorzystać, aby rozwinąć markę?
  • Jakie scenariusze mogą powstawać na bazie wiedzy o trendach?

Niektóre z sygnalizowanych trendów mogą wręcz zmienić sposób, w jaki dotychczas docierano do klienta i tych, którzy zignorują dochodzące sygnały odciąć od rynku bardzo skutecznie.

Bez znajomości strategicznych marketingowych trendów trudno podejmować właściwe decyzje. Pobierz nasz e-book i wprowadź swoją markę na Wyższy Poziom Marketingu!