BLOG

Wystąpienie – II Forum Gospodarcze – Gorzowski Archipelag Rozwoju

Dziś Mariusz Łodyga wystąpił w roli prelegenta podczas II Forum Gospodarczego - Gorzowski Archipelag Rozwoju - kompetencje przyszłości. Konferencja poświęcona była kompetencjom przyszłości, w kontekście dokonującej się rewolucji...
Premium Consulting

Adaptacja strategii marketingowej marki Carabao na rynek polski

Nasz zespół miał przyjemność pracować nad adaptacją do realiów polskiego rynku globalnej strategii marketingowej...
Premium Consulting

Podpisaliśmy umowę z Warta S.A. – projekt szkoleniowy

W ramach podpisanej umowy został przeprowadzony webinar dla ponad 700 agentów ubezpieczeniowych w czasie...
Premium Consulting

Audyt marketingowy marki Pyrkon

Podpisaliśmy umowę na realizację audytu marketingowego marki Pyrkon. Celem audytu jest zidentyfikowanie obszarów w...
Premium Consulting

Akademia Sąsiedzkiego Biznesu – Bank BGŻ PNB Paribas

Rozpoczęliśmy cykl wystąpień konferencyjnych w ramach Akademii Sąsiedzkiego Biznesu realizowanej przez Bank BGŻ PNB...
Premium Consulting

Patronat corocznego raportu SEO przygotowanego przez firmę Mayko

Mamy przyjemność obejmować patronatem coroczny raport SEO przygotowywany przez firmę Mayko. Założeniem projektu „Raport...
Premium Consulting

Podpisaliśmy umowę na realizację parasolowej strategii marketingowej dla Miasta Kalisza.

W ramach współpracy zostanie opracowane nowe pozycjonowanie dla marki miasta Kalisza. Projekt będzie realizowany przez okres...
Premium Consulting

Podpisanie umowy z Miastem Kalisz na przeprowadzenie audytu marketingowego.

Podpisaliśmy umowę na przeprowadzenie audytu marketingowego marki Miasta Kalisz. Klient zlecił nam zbadanie w jaki sposób...
Premium Consulting

I love marketing – II edycja

25 października odbyła się druga już edycja największej marketingowej konferencji 2016 roku - I Love Marketing. W ramach...
Premium Consulting
Wczytywanie kolejnych wpisów...