STRATEGIA MARKETINGOWA DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Oferta doradztwa marketingowego i komunikacyjnego dla marek instytucji publicznych (ministerstwa, urzędy, departamenty promocji, informacji, edukacji).

SKORZYSTAJ Z NASZYCH ATUTÓW

Obecnie nie tylko marki prywatne, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z koniecznością zakomunikowania wartości oferowanych przez siebie produktów i usług. To wyzwanie również stoi przed instytucjami publicznymi (w tym ministerstwami, urzędami), które bardzo często muszą koordynować promocję dużych i złożonych projektów. Chcielibyśmy Państwu w tym wyzwaniu profesjonalnie pomóc.

glasses-white

Bogate doświadczenie

Które od lat zdobywamy, zrealizowaliśmy ponad 250 projektów doradczych dla kilkuset klientów z sektora prywatnego i publicznego.

book-white

Ogromna wiedza

Do której dostęp mamy dzięki ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie marketingu, komunikacji i brandingu

brush-white

Wysoka kreatywność

Którą rozwijamy wciąż tworząc projekty dla różnych klientów

Czym jest Strategia Marketingowa

To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept kreatywny nowej marki – jej charakteru, wyglądu, cech, wartości – wraz z określeniem działań zmierzających do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacją kanałów i narzędzi komunikacji.

Każda marka musi być przygotowana do rywalizacji o umysł klienta – o jego uwagę, ciekawość i czas.

Strategia Marketingowa jest pierwszym i najbardziej istotnym działaniem, mającym na celu określenie jakie przymioty powinna posiadać kreowana marka, by wyraźnie się wyróżnić, stać się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione cele  – np.: zwiększyć sprzedaż, przyciągnąć nowych klientów.

Oraz określenie, jak te przymioty wykazać w sferze komunikacji marki – jak powinien wyglądać logotyp, jakimi kolorami powinna dysponować marka, jaki rodzaj wzornictwa opanować, jakim językiem mówić do grup docelowych, gdzie mówić do swojego klienta i wiele, wiele innych rzeczy.

Korzyści jakie niesie ze sobą Strategia Marketingowa

shield-white

Wyróżniająca się marka

dzięki kompleksowej analizie, będziemy wiedzieć jakie przymioty powinna posiadać marka instytucji publicznej (np.: ministerstwa, urzędu), aby maksymalnie i szybko wyróżniać się na tle konkurencji – co jest najczęściej podstawowym warunkiem bycia zauważonym i zapamiętanym.

list-white

Spójna komunikacja

dzięki holistycznej Strategii Marketingowej wszystkie podmioty twórcze, które będą pracować nad egzekucją strategii marki, również pracownicy, urzędnicy danej instytucji – będą mówić jednym głosem i znać markę jak dobrego znajomego.

ribbon-white

Wysoka wartość postrzegana

dzięki świetne zaprojektowanej marce, spójnej komunikacji budującej jej wyróżniki, odpowiadającej na potrzeby swoich grup docelowych, marka instytucji publicznej będzie odbierana jako bardziej prestiżowa, interesująca dla swoich beneficjentów.

Nasza oferta stworzenia Strategii Marketingowej dla Instytucji Publicznej obejmuje:

Analizę grupy docelowej instytucji publicznej

Określenie cech demograficznych i psychograficznych kluczowych grup docelowych np.: marki urzędu pracy, analiza potrzeb i oczekiwań, stworzenie „brand map” dla poszczególnych grup.

people-blue

Analizę bieżących trendów i mód

Zidentyfikowanie jak trendy rynkowe i mody mogą wspomóc rozwój marki instytucji publicznej. Określenie jak przygotować taką markę na unikanie zagrożeń wynikających z sytuacji rynkowej/konkurencyjnej.

eye-blue

Analizę konkurencji – instytucje publiczne

W której szczegółowo określamy tożsamość marek konkurencyjnych (innych instytucji publicznych z danego sektora) i ich wizerunek, jak również analizujemy jakie pola komunikacji marketingowej eksploatuje konkurencja i jakie nisze komunikacyjne zostawia wolne.

star-blue

Określenie charakteru marki instytucji publicznej

Poprzez zdefiniowanie tożsamości i unikalnych przymiotów marki parasolowej – głównej , a także określenie, z jakimi wartościami, przekonaniami, obrazami, dźwiękami ma się marka (np.: ministerstwo, urząd) kojarzyć. Na tym etapie dokonujemy również dookreślenia tożsamości marki parasolowej dla poszczególnych grup docelowych.

ribbon-blue

Język marki instytucji publicznej

Określenie cech języka marki, aby łatwo i szybko zbudować jej pożądany wizerunek w oczach wybranych grup docelowych. Budowanie języka marki instytucji publicznej opiera się na wybraniu jej charakterystycznych słów, fraz, a także określeniu listy wskazanych i zakazanych środków stylistycznych, lingwistycznych czy perswazyjnych – które stworzą unikalny głos (unique voice) marki.

flag-blue

Założenia identyfikacji wizualnej instytucji publicznej

Określenie, jakimi wizualnymi przymiotami powinna charakteryzować się identyfikacja wizualna marki np.: urzędu pracy, aby osiągnęła zakładane cele (wyróżnienie na tle konkurencji, dopasowanie do trendów, preferencji grup docelowych itd.) Sugerujemy wybór odpowiedniego brand pattern, strategii total brandingu, symboliki gotowej do wykorzystania w logotypie, kolorystyki, czcionek itd.

picture-blue

Opracowanie kontekstów użycia marki instytucji publicznej

Określenie, w jakich kontekstach życiowych marka instytucji publicznej i wartości, do których się odwołuje (a także korzyści czy obietnice), mają się przypominać danej grupie docelowej, a także określenie, jak poszczególne grupy docelowe (np.: beneficjenci, opinia publiczna) mają korzystać z marki, gdzie, kiedy, z kim itd.

list-blue

Opracowanie punktów styku marki – planu komunikacji marketingowej dla instytucji publicznej

Określenie zarówno typowych punktów/kanałów komunikacji (strona internetowa, telewizja, radio), jak i nietypowych punktów: reklamy ambientowe, wirusowe itd., które mają na celu realizację postawionych celów per grupa docelowa marki instytucji publicznej.

bullhorn-blue

Założenia komunikacji werbalnej dla instytucji publicznej

Opracowanie unikalnego języka, jakim marka parasolowa (np.: ministerstwo, urząd) będzie się posługiwać, poprzez określenie dozwolonych i niedozwolonych stylów, tonacji, środków stylistycznych, słownictwa itd. Pomocą w zrozumieniu służą przykłady komunikatów, jakie marka może wypuścić na rynek (reklamy prasowe, radiowe, TV, wpisy w mediach społecznościowych, tematy i nagłówki na bloga itd.).

circles-blue

Opracowanie strategii pozycjonowania marki instytucji publicznej

Wybór odpowiednich strategii w zależności od sytuacji rynkowej, działań konkurencji i grup docelowych. Analiza typowych i nietypowych form pozycjonowania marki parasolowej instytucji publicznej i jej submarek, określenie ich zalet oraz wad.

graph-blue

Sprawdź opinie naszych klientów

Działanie w oparciu o intuicję właściciela firmy sprawdza się tylko do pewnego momentu. Gdybym mogła cofnąć czas do pierwszego dnia prowadzenia firmy, aby moją dzisiejszą wiedzę na temat marketingu móc wtedy zastosować ,to bym to zrobiła. Dzięki temu na samym wstępie mojej działalności byłabym w stanie uzyskać wiedzę na temat kreacji marki mojego biznesu. Strategia marketingowa, to dokument, który daje mi dziś bardzo solidny fundament, na którym opiera się moja marketingowa przewaga konkurencyjna.

Agnieszka Łyko
Właściciel firmy dietetycznie.com

Iwona Kurzawińska

Strategia marketingowa to dokument, który pozwolił naszej firmie wdrożyć cały arsenał działań marketingowo reklamowych. Dzięki opracowaniu strategii marketingowej uzyskaliśmy wytyczne i założenia, które pozwalają nam w sposób spójny i usystematyzowany komunikować z naszym rynkiem. Nie wyobrażam sobie dziś funkcjonowania naszej firmy bez wykonania tej pracy. Polecam każdemu, kto chce jasno i klarownie zakomunikować swoim klientom propozycje wartości.

Iwona Kurzawińska
Dyrektor operacyjny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie

Etapy tworzenia Strategii Marketingowej – Instytucje Publiczne:

briefcase-white

Zbieranie informacji (research), badanie ich wiarygodności i spójności

w celu stworzenia prawdziwego i użytecznego opisu rzeczywistości dotyczącego preferencji odbiorców, konkurencji rynkowej oraz aktualnych trendów i mód (np.: z wykorzystaniem danych EMIS, TGI, badań offline i online). Po wspólnym zaakceptowaniu zebranych informacji następuje…

brush-white

Praca koncepcyjna i kreatywna

czyli tworzenie tożsamości i charakteru marki, jej pozycjonowania i dobieranie jej atrybutów (kolorów, symboli, obrazów, muzyki, języka) na podstawie zebranych danych. Po zakończeniu prac na tym etapie, prezentujemy koncepcje nazw, wstępnych logotypów, total brandingu (wraz z określeniem parametrów zmysłowych).

glasses-white

Badanie koncepcji, konsultacje i poprawki

badanie koncepcji za pomocą wybranych narzędzi (np. dyferencjał semantyczny Osgooda), a także dokonanie analizy SWOT każdej koncepcji, konsultacje z decydentami.

lock-white

Zatwierdzenie Strategii parasolowej Marki

czyli ostateczne zaakceptowanie wybranej koncepcji i odrzucenie tych, które w świetle zdobytej wiedzy
się nie sprawdzą.

people-blue

Zbudowanie strategii marketingowej

dla poszczególnych grup docelowych zakończone prezentacją dokumentów strategicznych z uwzględnieniem szczegółowych “road map” czyli planów komunikacji marketingowej.

glasses-white

Systematyczny audyt komunikacji marketingowej

weryfikacja, czy Strategia Marketingowa jest prawidłowo wdrażana przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie marką oraz komunikację z konsumentami.

Szczegółowy wykaz etapów i celów pracy:

Etap / Działanie Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje klient)
1. Zbudowanie strategii parasolowej marki instytucji publicznej np.: ministerstwa, urzędu 1 a. Analiza konkurencji
– w tym przypadku analizie poddane zostaną najbliższe sektorowo instytucje publiczne w otoczeniu marki. Analiza służy określeniu przewag i słabości marek konkurencyjnych, zidentyfikowaniu strategii komunikacyjnej poszczególnych marek oraz rozpoznaniu pozycjonowania konkurencyjnych ośrodków.
Gruntowną analizę marketingową oraz brandingową marek konkurencyjnych instytucji publicznych, która zawiera:

 • Insighty marek, ich brand promise, RTB funkcjonalne i emocjonalne, brand values, USP, opisy key message
 • spisane mocne i słabe strony instytucji konkurencyjnych
 • określenie głównych grup docelowych konkurencyjnych pod kątem demograficznym i psychograficznym
 • określenie wizerunku poszczególnych marek w oczach odbiorców na podstawie materiałów komunikacyjnych używanych przez instytucje konkurencyjne
 • stworzenie mapy wzajemności i wyróżnialności marek instytucji konkurencyjnych.
1 b. Analiza trendów i rynku

–  pozwala na przygotowanie marki na wykorzystanie szans rynkowych, dopasowanie do istniejących trendów komunikacyjnych, jak również zminimalizowanie zagrożeń rynkowych.

Spisane obserwacje dotyczące:

 • trendów merytorycznych i komunikacyjnych w obszarze instytucji publicznych z danego sektora
 • działań konkurencji instytucji publicznych z danego sektora odpowiadających na trendy
 • szans i zagrożeń funkcjonujących na rynku
 • działań konkurencji wykorzystujących szanse rynkowe.
1 c. Analiza grup docelowych

– jej celem jest określenie szczegółowe pod kątem demograficznym i psychograficznym poszczególnych grup docelowych dla marki instytucji publicznych np.: interesariuszy, beneficjentów, opinii publicznej.

 1. Mapę i opis poszczególnych grup docelowych marki instytucji publicznej z określonymi cechami:
 • demograficznymi – wiek, płeć, dochód, miejsce zamieszkania, wykształcenie
 • psychograficznymi – potrzeby, wartości, styl i zachowania zakupowe poszczególnych grup docelowych w ujęciu ich stosunku do “wartości/potrzeb”, “marek/produktów”, “konsumowanych mediów i reklam”.
 1. “Brand mapy” dla poszczególnych grup docelowych opisujące siostrzane marki z różnych kategorii znajdujące się w koszykach poszczególnych grup docelowych – do potencjalnego wykorzystania w celach cross-sellingowych.
1 d. BIG IDEA dla marki parasolowej instytucji publicznej– określa architekturę i pozycjonowanie marki głównej np.: ministerstwa, urzędu, opisuje jej wyróżniki, cechy i wartości budujące tożsamość marki.
 1. Szczegółowy opis poszczególnych elementów marki:
 • misja i wizja marki
 • Insight (potrzeba) konsumencki
 • RTB funkcjonalne i emocjonalne
 • Key message
 • Brand promise
 • Brand values
 • USP
 • jaki wizerunek marka instytucji publicznej ma budować w oczach konsumentów/odbiorców
 • jakie elementy architektury marki są niezmienne, a jakie można modyfikować.
 1. Mapa wizerunkowa marki instytucji publicznejoraz marek konkurencyjnych z zaznaczeniem obszarów wspólnych oraz wyróżnialnych – wyjątkowych dla marki z danego sektora.
1 e. Identyfikacja wizualna i językowa – określa kluczowe elementy graficzne oraz językowe budujące pożądany wizerunek np.: urzędu pracy oraz jego wyróżnialność.
 1. Przygotowanie rekomendacji wizualnych w kontekście marki parasolowej instytucji publicznej:
 • Dobór obrazów marki i ich parametrów (submodalności)
 • Propozycji loga, dopuszczalnej kolorystyk/tonalności wiodącej
 • Głos, muzyka i dźwięki marki – dobór parametrów sensorycznych.
 1. Przygotowanie propozycji językowych dla marki parasolowej instytucji publicznej:
 • Stworzenie listy słów i fraz marki (hasła reklamowe, tagline’y, przywitania, powiedzonka itd.)
 • Stworzenie listy rekomendowanych środków stylistycznych, lingwistycznych i perswazyjnych.
 1. Stworzenie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych grup docelowych/odbiorców
2 a. Cele komunikacyjne dla każdej z grup docelowych Określenie celów  w modelu SMART – biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych marki na okres 12 miesięcy dla każdej ze zdefiniowanych grup docelowych.
2 b. Pozycjonowanie marki per grupa docelowa – ma na celu dookreślenie stworzonej big idea dla marki parasolowej w kontekście cech i charakterystyk wyjątkowych dla poszczególnych grup docelowych.
 1. Szczegółowy opis per grupa docelowa dookreślający markę parasolową instytucji publicznej pod kątem:
 • Insight’u grupy docelowej
 • Rozwinięcia brand promise dla każdej z grup docelowych
 • Identyfikacji kluczowych RTB funkcjonalnych i emocjonalnych marki per grupa docelowa
 • Wyznaczenia kluczowych USP oraz wartości marki per grupa docelowa
 • Opisania key message per grupa docelowa
 • Dookreślenia jak wizerunek marki parasolowej instytucji publicznej ma się realizować dla każdej z grup docelowych.
 1. Zaprojektowanie doświadczeń poszczególnych grup docelowych na etapie kontaktu z marką instytucji publicznej:
 • Stworzenie zaleceń dot. generowania pierwszego wrażenia marki (zerowy i pierwszy moment prawdy)
 • Budowanie pierwszego kontaktu z marką.
2 c. Identyfikacja wizualna i językowa marki – czyli dookreślenie na poziomie poszczególnych grup docelowych elementów wizualnych i językowych marki.
 1. Przygotowanie rekomendacji wizualnych w kontekście poszczególnych grup docelowych instytucji publicznej:
 • Dobór obrazów marki parasolowej i ich parametrów (submodalności)
 • Propozycji sub-loga, dopuszczalnej kolorystyk / tonalności wiodącej
 • Głos, muzyka i dźwięki marki – dobór parametrów sensorycznych.
 1. Przygotowanie propozycji językowych dla poszczególnych grup docelowych w powiązaniu z marką parasolową instytucji publicznej:
 • Stworzenie listy słów i fraz marki (hasła reklamowe, tagline’y, przywitania, powiedzonka itd.)
 • Stworzenie listy rekomendowanych środków stylistycznych, lingwistycznych i perswazyjnych.
2 d. Lejek sprzedażowy per grupa docelowa – określa narzędzia i kanały komunikacji, kolejność ich wykorzystania dla każdej z grup docelowych aby osiągnąć założone cele marki np.: ministerstwa, urzędu per grupa docelowa. Szczegółowy opis w odniesieniu do każdej z grup docelowych instytucji publicznej nakładając wyznaczone cele zawiera:

 • Przegląd dostępnych kanałów i narzędzi marketingowych (ATL, BTL)
 • Wybór narzędzi i kanałów marketingowych dopasowanych do każdej z grup docelowych
 • Instrukcję obsługi poszczególnych narzędzi
 • Przykłady komunikatów dostosowanych do wybranych narzędzi oraz grup docelowych
 • Schemat lejka sprzedażowego per grupa docelowa
 • Opis kierunków konwersji i przepływu poszczególnych grup docelowych vs. cele.
2 e. Mapa drogowa komunikacji marketingowej per grupa docelowa  – ma na celu określenie w czasie 12 miesięcy jakie narzędzia i kanały komunikacji będą realizowały przyjęte cele. Rozpisany plan komunikacji marketingowej marki instytucji publicznej: zawierający rekomendowane narzędzia i kanały komunikacji oraz ich kolejność i poziom intensyfikacji per grupa docelowa na okres 12 miesięcy z ujęciem każdego miesiąca.

Pobierz ofertę Strategii Marketingowej dla Instytucji Publicznych w PDF

FAQ czyli wszystko o co chcesz nas zapytać

Kiedy firma powinna zainwestować w Strategię Marketingową?

Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem innych działań marketingowych.

Logo firmy, jej nazwa, identyfikacja wizualna, strona internetowa i wszelkie inne działania marketingowe powinny być podporządkowane Strategii Marketingowej – być narzędziem w rękach stratega. A nie elementami, do których Strategię należy dopasowywać.

Taka kolejność działań, w której to Strategia Marketingowa jest definiowana w pierwszej kolejności – przynosi bowiem najlepsze możliwe rezultaty – silnie pozycjonuje markę, w sposób zdecydowany i klarowny prezentując ofertę firmy.

Gdy już inne działania marketingowe są wdrożone przed pracą nad Strategią Marketingową – może się okazać, że z punktu widzenia wynikającego ze Strategii są zbędne lub nieprawidłowo wykonane.

Dlaczego firmy inwestują w Strategie Marketingowe?

Czasy, w których wystarczyło mieć stronę internetową, ładne logo i pakiet wizytówek odchodzi do lamusa.

Dziś trzeba sprawnie koordynować działania marketingowe na różnych poziomach i polach tak, by sprytnie się zazębiały, były spójne i godnie reprezentowały tworzoną markę.

Bez Strategii Marketingowej – która określa generalne założenia komunikacyjne dla całej tworzonej marki – jest to niemożliwe.

Marka bez Strategii jest jak państwo bez konstytucji. Nie wiadomo, jakimi regułami się rządzi, jaki ma ustrój, jak działa, co jest ważne a co nie.

Jak pokazuje nasza praktyka i badania rynkowe – dobrze skonstruowana i wdrożona Strategia przynosi zawsze lepsze efekty niż chaotyczne, intuicyjne i krótkoterminowe działania.

Kto konkretnie korzysta ze Strategii Marketingowej i w jaki sposób?

Dokument, w którym jasno opisano założenia Strategii Marketingowej, jest szalenie przydatny, gdy nad marką pracuje wiele osób i podmiotów: agencji różnego typu, freelancerów, sprzedawców czy osób z różnych działów firmowych.

Aby wszyscy wiedzieli, nad jaką marką pracują, jakie są jej cechy rozpoznawcze i jak te cechy komunikować, wymagana jest jedna, spójna i przejrzysta Strategia – będąca przepisem i instrukcją, jak prezentować markę światu.

Każdy, kto pracuje nad komunikacją marki, powinien znać dokładnie strategiczne założenia, które są dla marki charakterystyczne i ważne dla jej pozycjonowania.

Czy Strategię Marketingową tworzy się jeden raz?

Zależy. Bywa, że Strategia Marketingowa za pierwszym razem jest tak dobrze skonstruowana, że nie wymaga korekty i może służyć firmie przez wiele lat.

Bywa też tak, że przynosi odmienne rezultaty od oczekiwanych i trzeba dokonać korekty kursu.

Ponieważ każda sytuacja jest inna – nie da się odpowiedzieć prosto na to pytanie.

Jaka jest największa korzyść z posiadania i wdrożenia Strategii Marketingowej?

Wzrost wartości postrzeganej: firmy, produktu, człowieka, miejscowości i wszelkich innych podmiotów, których dotyczy kreowana marka.

Wyższa wartość postrzegana sprawia, że potencjalni klienci są w stanie zapłacić więcej za produkt czy usługę. A jeśli cena zostanie obniżona – oferta firmy będzie postrzegana jako większa okazja.

Całość działań i założeń opisanych w Strategii Marketingowej ma na celu wyróżnić markę na tle konkurencji (by była zapamiętywana), pozycjonować ją w umysłach klientów, komunikować jej wartości i obietnice. Co – summa summarum – zawsze sprowadza się do wzrostu jej wartości postrzeganej.

Z jakimi kosztami muszę się liczyć, zlecając stworzenie Strategii Marketingowej?

Wycena w każdym przypadku jest indywidualna, ponieważ mamy do czynienia z tak różnymi firmami, z tak wieloma modelami biznesowymi, że nie sposób ułożyć stałego cennika.

Dlatego zachęcamy do zadania nam zapytania ofertowego – z chęcią przygotujemy wycenę dla Twojej firmy.

Ile czasu zajmuje stworzenie Strategii Marketingowej?

W zależności od ilości pracy, jaka będzie potrzebna, by stworzyć Strategię Marketingową, czas ten waha się od 10 dni roboczych do nawet kilku miesięcy – w czasie których zbieramy informacje, analizujemy je, badamy rynek i tworzymy koncepcje kreatywne.

Na jakiej podstawie dokonywana jest wycena usługi stworzenia Strategii Marketingowej?

Ponieważ każda sytuacja jest inna – musimy przeprowadzić z Klientem wywiad, na podstawie którego uzyskujemy jasny obraz prac, jakie muszą być wykonane w przypadku danej marki (firmy, produktu, osoby). Następnie proponujemy zakres prac i uzgadniamy, które z nich będą realizowane oraz w jakiej kolejności.

Na tej właśnie podstawie dokonujemy wyceny.

Już mam Strategię Marketingową. Czy inwestować w kolejną?

Jeśli Strategia Marketingowa, którą aktualnie posiadasz i realizujesz, nie przynosi oczekiwanych rezultatów – możesz zainwestować w nową strategię lub też skorygować tę, którą masz.

Możemy się zająć takim audytem Strategii Marketingowej – zbadać, gdzie popełniono błąd, dokonać korekty i wskazać nowe możliwości rozwoju marki.

Skontaktuj się z nami – chętnie Ci w tym pomożemy.

Kiedy NIE inwestować w Strategię Marketingową?

Ponieważ konkurencja jest już bardzo silna niemal w każdej dziedzinie gospodarki – inwestowanie w Strategię Marketingową jest praktycznie zawsze potrzebne w większym lub mniejszym stopniu.

Myślenie w kategorii budowania marki opłaca się praktycznie zawsze, gdy firma planuje istnieć na rynku w ciągu kilku najbliższych lat. Wartość dobrze skonstruowanej i pozycjonowanej marki często przekracza nawet wartość samej firmy.

Jesteśmy elastyczni:

Każdy nasz Klient ma inne wymagania, potrzeby a także znajduje się w odmiennej sytuacji. Dlatego stawiamy na elastyczność naszej oferty.

Oferujemy nie tylko opracowywanie całości Strategii Marketingowej – ale także tylko niektórych jej fragmentów (np. tylko doboru nazwy, opracowania identyfikacji wizualnej, języka marki itd.). Także nie musimy zajmować się całością procesu wdrażania, lecz tylko niektórymi jego aspektami (np. audytem lub szkoleniami).

Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Pobierz nasz folder w formie PDF

Już teraz możesz pobrać nasz folder i uzyskać pełne kompendium wiedzy na temat świadczonych przez nas usług

Skontaktuj się z nami:

Ty decydujesz:

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami w celu określenia szczegółów współpracy lub rozwiania ewentualnych wątpliwości odnośnie naszej oferty.

Karolina Bajon

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną
Razem dobierzemy optymalny plan działań dla Twoich potrzeb

Tel. +48 663 066 336