STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategiczne doradztwo marketingowe dla marek biznesowych (B2B, B2C).

Strategia Marketingowa wprowadzi Twój biznes na Wyższy Poziom Marketingu.

Obecnie marki personalne, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z koniecznością zakomunikowania wartości oferowanych przez siebie produktów i usług. Chcielibyśmy Państwu w tym wyzwaniu profesjonalnie pomóc.

glasses-white

Bogate doświadczenie

Które od lat zdobywamy, zrealizowaliśmy ponad 250 projektów doradczych dla kilkuset klientów z sektora prywatnego i publicznego.

book-white

Sprawdzone know how

Którym się dzielimy dzięki  ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie marketingu strategicznego.

brush-white

Wysoka kreatywność

Którą rozwijamy wciąż tworząc projekty dla różnych klientów

Czym jest Strategia Marketingowa

To ściśle określony i szczegółowo opisany koncept kreatywny marki – jej charakteru, cech, wartości czy wyglądu – wraz z określeniem działań zmierzających do odpowiedniego wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej.  Dokument ten zawiera również rekomendacje kanałów i narzędzi komunikacji.

Każda marka musi być przygotowana do rywalizacji o umysł klienta – o jego uwagę, ciekawość i czas.

Strategia Marketingowa jest pierwszym i najbardziej istotnym działaniem, mającym na celu określenie:

 • Jakie przymioty powinna posiadać kreowana marka, by wyraźnie się wyróżnić, stać się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione cele – np.: zwiększyć sprzedaż, przyciągnąć nowych klientów.
 • Oraz jak te przymioty wykazać w sferze komunikacji marki – jak powinno wyglądać logo, jakimi kolorami powinna posługiwać się marka, jaki rodzaj wzornictwa opanować, jakim językiem mówić do grup docelowych, gdzie mówić do swojego klienta i wiele, wiele innych rzeczy.

Korzyści jakie niesie ze sobą Strategia Marketingowa

shield-white

Wyróżniająca się marka

dzięki analizie, będziemy wiedzieć też,jakie przymioty powinna posiadać Twoja marka, aby maksymalnie i szybko wyróżniać się na tle konkurencji – co jest najczęściej podstawowym warunkiem bycia zauważonym i zapamiętanym.

list-white

Spójna komunikacja

dzięki Strategii Marketingowej wszystkie podmioty twórcze, które będą pracować nad egzekucją (wdrożeniem założeń) strategii marki, w tym również pracownicy – będą mówić jednym głosem i znać markę jak dobrego znajomego.

ribbon-white

Wysoka wartość postrzegana

dzięki świetne zaprojektowanej marce, spójnej komunikacji budującej jej wyróżniki, odpowiadającej na potrzeby swoich grup docelowych, marka będzie odbierana jako bardziej prestiżowa, interesująca dla klientów, konsumentów.

Nasza oferta stworzenia Strategii Marketingowej dla Twojego produktu lub usługi obejmuje:

Analizę grupy docelowej

Określenie kluczowych grup docelowych marki, analiza potrzeb i oczekiwań, stworzenie person dla poszczególnych grup odbiorców.

people-blue

Badanie grupy docelowej

Przygotowanie własnego badania wewnętrznego oraz jego realizacja – opracowanie szczegółów dotyczących badania odbiorców marki – ich motywacji, postaw, charakterystyki demo i psychograficznej, przeprowadzenie badania online.

eye-blue

Analizę konkurencji

W której szczegółowo określamy tożsamość marek konkurencyjnych z danego sektora rynkowego i ich wizerunek, jak również analizujemy jakie pola komunikacji marketingowej eksploatuje konkurencja i jakie nisze komunikacyjne zostawia wolne.

star-blue

Określenie charakteru marki

Poprzez zdefiniowanie tożsamości i unikalnych przymiotów marki, a także określenie, z jakimi wartościami, przekonaniami, obrazami, dźwiękami ma się marka kojarzyć. Na tym etapie dokonujemy również dookreślenia tożsamości marki dla poszczególnych grup docelowych.

ribbon-blue

Naming – czyli stworzenie nazwy marki

Opracowanie nazwy, która najlepiej będzie oddawać charakter marki. Przedstawiamy 3-4 nazwy do wyboru wraz z gruntowną analizą każdej nazwy oraz nazwy bieżącej. Na tym etapie także doradzamy, czy warto użyć tagline’u i jak ewentualnie powinien on brzmieć.

flag-blue

Założenia identyfikacji wizualnej

Określenie, jakimi wizualnymi przymiotami powinna charakteryzować się identyfikacja wizualna marki, aby osiągnęła zakładane cele (wyróżnienie na tle konkurencji, dopasowanie do trendów, preferencji grup docelowych itd.)

picture-blue

Opracowanie kontekstów użycia marki

Określenie, w jakich kontekstach życiowych marka i wartości, do których się odwołuje (a także korzyści czy obietnice), mają się przypominać danej grupie docelowej, a także określenie, jak poszczególne grupy docelowe mają korzystać z marki, gdzie, kiedy, z kim itd.

list-blue

Opracowanie punktów styku marki z grupą docelową

Określenie zarówno typowych punktów/kanałów komunikacji (strona internetowa, telewizja, radio), jak i nietypowych punktów: reklamy ambientowe, wirusowe itd., które mają na celu realizację postawionych celów per grupa docelowa marki.

bullhorn-blue

Założenia komunikacji werbalnej

Opracowanie unikalnego języka, jakim marka będzie się posługiwać, poprzez określenie dozwolonych i niedozwolonych stylów, tonacji, środków stylistycznych, słownictwa itd. Pomocą w zrozumieniu służą przykłady komunikatów, jakie marka może wypuścić na rynek (reklamy prasowe, radiowe, TV, wpisy w mediach społecznościowych, tematy i nagłówki na bloga itd.).

circles-blue

Opracowanie strategii pozycjonowania marki

Wybór odpowiednich strategii w zależności od sytuacji rynkowej, działań konkurencji i grup docelowych. Analiza typowych i nietypowych form pozycjonowania marki i jej submarek, określenie ich zalet oraz wad.

graph-blue

Sprawdź opinie naszych klientów

pyrkon logo

Jako marka skupiona na fantastyce chcielibyśmy serdecznie polecić fantastyczny zespół strategów marketingowych, który wprowadził Festiwal Fantastyki Pyrkon na zupełnie nowy poziom! Premium Consulting opracowało kompleksową strategię marketingową zakładającą nowe pozycjonowanie marki oraz uporządkowanie jej dotychczasowego potencjału.

Dzięki analizie dotychczasowych działań i optymalizacji wykorzystania narzędzi marketingowych powstała strategia komunikacji marki. Premium Consulting uwzględniło w swojej pracy możliwości kadrowe i finansowe Festiwalu. Dzięki tak profesjonalnemu podejściu do tematu, wewnętrzny dział marketingu Festiwalu jest w stanie skutecznie realizować założenia strategiczne, znacznie poprawiając dotychczasowe wyniki.

Piotr Derkacz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Fantastyki Druga Era”

www.pyrkon.pl

Iwona Kurzawińska

Strategia marketingowa to dokument, który pozwolił naszej firmie wdrożyć cały arsenał działań marketingowo reklamowych.

Dzięki opracowaniu strategii marketingowej uzyskaliśmy wytyczne i założenia, które pozwalają nam w sposób spójny i usystematyzowany komunikować z naszym rynkiem.

Nie wyobrażam sobie dziś funkcjonowania naszej firmy bez wykonania tej pracy. Polecam każdemu, kto chce jasno i klarownie zakomunikować swoim klientom propozycje wartości.

Iwona Kurzawińska
Dyrektor operacyjny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie

www.arrkonin.org.pl
Daniel Siwiec

Mariusza znam od wielu lat i od początku wiedziałem, że jest cenionym strategiem marketingowym. Zdecydowałem się na współpracę z nim i Premium Cosulting ponieważ miałem świadomość, że wszystkie moje działania marketingowe są wykonywane intuicyjnie, bez badania ich skuteczności, a także bez wytyczonego kierunku.

Przed podjęciem współpracy nie byłem przekonany czy rzeczywiście potrzebuję strategii marketingowej. Teraz jestem pewien, że to była bardzo dobra decyzja. Wiem co ważne jest dla moich klientów i dzięki temu łatwiej mogę do nich dotrzeć.

Współpraca przebiegała bezproblemowo, a każda z sesji strategicznych była cenną lekcją dla mnie i mojego zespołu. Polecam każdemu, kto chce świadomie kreować wizerunek swojej marki.

Daniel Siwiec
Nowoczesny Inwestor

www.danielsiwiec.pl

Przemysław Bazanowski

Dla agencji reklamowej własny marketing powinien wydawać się prościzną. Niestety nie. Po wielu miesiącach działań i poszukiwaniu odpowiednich kanałów marketingowych postanowiliśmy – “dość błądzenia”.

Firmie Premium Consulting powierzyliśmy opracowanie strategii marketingowej dla naszej agencji reklamowej.

Przeprowadzone badania, konsultacje oraz szereg wytycznych zaowocowały rozbudowaną strategią działań. Otrzymaliśmy kompleksowe wytyczne na wielu płaszczyznach marketingowych. Wiemy jak działać przez kolejnych kilka lat.

Z pełną odpowiedzialnością tego słowa „polecamy” Premium Consulting jako zespół zaangażowanych ludzi mających ogromną wiedzę i pomysły na marketing. Od teraz marketing naszej agencji = skuteczność.

Przemysław Bazanowski
CEO Studio Kreacja

www.studiokreacja.pl

Etapy konstruowania Strategii Marketingowej:

briefcase-white

Zbieranie informacji (research), badanie ich wiarygodności i spójności

w celu stworzenia prawdziwego i użytecznego opisu rzeczywistości dotyczącego preferencji odbiorców, konkurencji rynkowej (np.: z wykorzystaniem danych EMIS, TGI, badań offline i online). Po wspólnym zaakceptowaniu zebranych informacji następuje…

brush-white

Praca koncepcyjna i kreatywna

czyli tworzenie tożsamości i charakteru marki, jej pozycjonowania i dobieranie jej atrybutów (kolorów, symboli, obrazów, muzyki, języka) na podstawie zebranych danych.

glasses-white

Badanie koncepcji, konsultacje i poprawki

badanie koncepcji, a także dokonanie analizy SWOT każdej koncepcji, konsultacje z decydentami.

lock-white

Zatwierdzenie Strategii Marketingowej

czyli ostateczne zaakceptowanie wybranej koncepcji i odrzucenie tych, które w świetle zdobytej wiedzy
się nie sprawdzą.

people-blue

Zbudowanie strategii komunikacji marketingowej

dla poszczególnych grup docelowych zakończone prezentacją dokumentów strategicznych z uwzględnieniem przykładowych planów komunikacji marketingowej.

glasses-white

Systematyczny audyt komunikacji marketingowej

weryfikacja, czy Strategia Marketingowa jest prawidłowo wdrażana przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie marką oraz komunikację z konsumentami.

Szczegółowy wykaz etapów i celów pracy:

Etap / Działanie Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje klient)
1. Etap analityczny 1 a. Analiza desk research pozycjonowania marki Klienta i otoczenia konkurencyjnego
– określenie jak obecnie postrzegana jest marka Klienta oraz zdefiniowane główne marki konkurencyjne, ustalenie silnych, słabych stron, określenie przewag, wyróżników.
Gruntowną analizę marketingowo-brandingową marek konkurencyjnych oraz marki Klienta, która zawiera informacje:

 • jak obecnie są postrzegane wybrane marki konkurencyjne do marki Klienta oraz marki Klienta pod kątem ich wyróżników, przewag rynkowych,
 • jaka jest tożsamość konkurentów,
 • w jakich obszarach, terytoriach emocjonalnych i racjonalnych funkcjonują analizowane marki – mapping percepcyjny marek,
 • jakie są silne, słabe strony analizowanych marek konkurencyjnych i marki Klienta.
1 b. Przygotowanie własnego badania wewnętrznego, realizacja badania
– opracowanie szczegółów dotyczących badania odbiorców marki (na bazie obecnych Klientów) – ich motywacji, postaw, charakterystyki demo i psychograficznej, przeprowadzenie badania online.
Elementy badania:

 • propozycja na odpowiednie pytania badawcze zgodnie z celem badania,
 • przygotowane treści potrzebnych do komunikacji badania w formie mailingu / postu w mediach społecznościowych do obecnych odbiorców marki Klienta (dystrybucja ankiety po stronie Klienta),
 • forma digital badania w narzędziu online,
 • po zakończeniu badania – pełen raport w formacie pdf.
2. Etap strategiczny 2 a. Konsument/odbiorca
– ustalenie kluczowych informacji dotyczących potrzeb, zachowań, profilu odbiorców dla marki Klienta.
Analiza dotycząca konsumenta/odbiorcy:

 • szczegółowe określenie profilu odbiorców marki (demograficznie, geograficznie, psychograficznie i behawioralnie),
 • szczegółowe określenie profilu odbiorców marki pod kątem potrzeb, mechanizmów decyzyjnych, stworzenie person.
2 b. Pozycjonowanie marki
– określenie docelowego pozycjonowania marki w odniesieniu do wybranych/ wskazanych wcześniej głównych konkurentów, ustalenie jej wyróżników, przewag, analiza SWOT.
Pozycjonowanie marki:

 • propozycję na kierunek pozycjonowania, opracowanie filarów dla marki według schematu: consumer insight, brand promise, reason to believe, brand values, USP (unique selling proposal), ESP (emotional selling proposal), brand voice, key message,
 • propozycję archetypu dla marki oraz jej manifestu (skondensowana, bardziej użyteczna forma wizji i misji marki).
3. Etap komunikacyjny 3 a. Strategia komunikacji (styl, charakter komunikacji – lingwistyczny i wizualny)
– przygotowanie wytycznych komunikacyjnych pod kątem wizualnym oraz lingwistycznym – język marki, styl i charakter komunikacji; przedstawienie propozycji na platformę komunikacyjną (koncept/ideę komunikacji, myśl przewodnią).
Wytyczne komunikacyjne dla marki określające:

 • kierunki na charakter przekazu komunikacyjnego dla marki pod kątem stylu i lingwistyki, zasad komunikacji wizualnej dla marki,
 • wytyczne pod platformę komunikacyjną dla marki,
 • etap ten, w zależności od sytuacji/potrzeb marki, może zawierać opracowanie nowej nazwy lub sloganu marki.
3 b. Strategia komunikacji (strategiczny lejek marketingowy, przykłady aktywności–  przygotowanie strategicznego lejka marketingowego dla marki wraz z przykładami na komunikaty, przygotowanie przykładów na aktywności, bloki komunikacyjne w zależności od lejka, priorytetów komunikacyjnych oraz budżetu wsparcia, określenie momentów prawdy – rytuałów marki. Szczegółowo opisany strategiczny lejek marketingowy zawierający:

 • rekomendację poszczególnych kanałów komunikacji oraz narzędzi/form w nich wykorzystywanych dla marki – do komunikacji z określonymi grupami/grupą odbiorców,
 • określenie KPI, które powinny być realizowane w ujęciu każdego z elementów strategicznego lejka marketingowego
 • przygotowanie przykładów komunikatów pod każdy z elementów strategicznego lejka marketingowego,
 • przedstawienie przykładów na bloki tematyczne/aktywności komunikacyjne do wybranych kanałów z lejka na bazie ich wagi oraz budżetu Klienta w kontekście wsparcia marketingowego,
 • opis rytuałów marki, opartych na momentach prawdy.

Ponieważ każdy biznes ma inne potrzeby, zakres powyższej oferty każdorazowo dopasowywany jest do sytuacji biznesowej Klienta – niektóre elementy mogą być pominięte lub oferta może zostać rozbudowana o dodatkowe moduły.

FAQ czyli wszystko o co chcesz nas zapytać

Kiedy firma powinna zainwestować w Strategię Marketingową?

W idealnej sytuacji – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem innych działań marketingowych. Jednak nawet jeśli prowadzisz już od jakiegoś czasu firmę, nic nie szkodzi, by opracować strategię marketingową i poukładać wszystko tak, jak należy.

Logo firmy, jej nazwa, identyfikacja wizualna, strona internetowa i wszelkie inne działania marketingowe powinny być podporządkowane Strategii Marketingowej – być narzędziem w rękach stratega. A nie elementami, do których Strategię należy dopasowywać.

Taka kolejność działań, w której to Strategia Marketingowa jest definiowana w pierwszej kolejności – przynosi bowiem najlepsze możliwe rezultaty – silnie pozycjonuje markę, w sposób zdecydowany i klarowny prezentując ofertę firmy.

Gdy już inne działania marketingowe są wdrożone przed pracą nad Strategią Marketingową – może się okazać, że z punktu widzenia wynikającego ze Strategii są zbędne lub nieprawidłowo wykonane.

Dlaczego firmy inwestują w Strategie Marketingowe?

Czasy, w których wystarczyło mieć stronę internetową, ładne logo i pakiet wizytówek odchodzi do lamusa.

Dziś trzeba sprawnie koordynować działania marketingowe na różnych poziomach i polach tak, by sprytnie się zazębiały, były spójne i godnie reprezentowały tworzoną markę.

Bez Strategii Marketingowej – która określa generalne założenia komunikacyjne dla całej tworzonej marki – jest to niemożliwe.

Marka bez Strategii jest jak państwo bez konstytucji. Nie wiadomo, jakimi regułami się rządzi, jaki ma ustrój, jak działa, co jest ważne a co nie.

Jak pokazuje nasza praktyka i badania rynkowe – dobrze skonstruowana i wdrożona Strategia przynosi zawsze lepsze efekty niż chaotyczne, intuicyjne i krótkoterminowe działania.

Kto konkretnie korzysta ze Strategii Marketingowej i w jaki sposób?

Dokument, w którym jasno opisano założenia Strategii Marketingowej, jest szalenie przydatny, gdy nad marką pracuje wiele osób i podmiotów: agencji różnego typu, freelancerów, sprzedawców czy osób z różnych działów firmowych.

Aby wszyscy wiedzieli, nad jaką marką pracują, jakie są jej cechy rozpoznawcze i jak te cechy komunikować, wymagana jest jedna, spójna i przejrzysta Strategia – będąca przepisem i instrukcją, jak prezentować markę światu.

Każdy, kto pracuje nad komunikacją marki, powinien znać dokładnie strategiczne założenia, które są dla marki charakterystyczne i ważne dla jej pozycjonowania.

Czy Strategię Marketingową tworzy się jeden raz?

Zależy. Bywa, że Strategia Marketingowa za pierwszym razem jest tak dobrze skonstruowana, że nie wymaga korekty i może służyć firmie przez wiele lat.

Bywa też tak, że przynosi odmienne rezultaty od oczekiwanych i trzeba dokonać korekty kursu.

Ponieważ każda sytuacja jest inna – nie da się odpowiedzieć prosto na to pytanie.

Jaka jest największa korzyść z posiadania i wdrożenia Strategii Marketingowej?

Wzrost wartości postrzeganej: firmy, produktu, człowieka, miejscowości i wszelkich innych podmiotów, których dotyczy kreowana marka.

Wyższa wartość postrzegana sprawia, że potencjalni klienci są w stanie zapłacić więcej za produkt czy usługę. A jeśli cena zostanie obniżona – oferta firmy będzie postrzegana jako większa okazja.

Całość działań i założeń opisanych w Strategii Marketingowej ma na celu wyróżnić markę na tle konkurencji (by była zapamiętywana), pozycjonować ją w umysłach klientów, komunikować jej wartości i obietnice. Co – summa summarum – zawsze sprowadza się do wzrostu jej wartości postrzeganej.

Z jakimi kosztami muszę się liczyć, zlecając stworzenie Strategii Marketingowej?

Wycena w każdym przypadku jest indywidualna, ponieważ mamy do czynienia z tak różnymi firmami, z tak wieloma modelami biznesowymi, że nie sposób ułożyć stałego cennika.

Dlatego zachęcamy do zadania nam zapytania ofertowego – z chęcią przygotujemy wycenę dla Twojej firmy.

Ile czasu zajmuje stworzenie Strategii Marketingowej?

W zależności od ilości pracy, jaka będzie potrzebna, by stworzyć Strategię Marketingową, czas ten waha się od 10 dni roboczych do nawet kilku miesięcy – w czasie których zbieramy informacje, analizujemy je, badamy rynek i tworzymy koncepcje kreatywne.

Na jakiej podstawie dokonywana jest wycena usługi stworzenia Strategii Marketingowej?

Ponieważ każda sytuacja jest inna – musimy przeprowadzić z Klientem wywiad, na podstawie którego uzyskujemy jasny obraz prac, jakie muszą być wykonane w przypadku danej marki (firmy, produktu, osoby). Następnie proponujemy zakres prac i uzgadniamy, które z nich będą realizowane oraz w jakiej kolejności.

Na tej właśnie podstawie dokonujemy wyceny.

Już mam Strategię Marketingową. Czy inwestować w kolejną?

Jeśli Strategia Marketingowa, którą aktualnie posiadasz i realizujesz, nie przynosi oczekiwanych rezultatów – możesz zainwestować w nową strategię lub też skorygować tę, którą masz.

Możemy się zająć takim audytem Strategii Marketingowej – zbadać, gdzie popełniono błąd, dokonać korekty i wskazać nowe możliwości rozwoju marki.

Skontaktuj się z nami – chętnie Ci w tym pomożemy.

Kiedy NIE inwestować w Strategię Marketingową?

Ponieważ konkurencja jest już bardzo silna niemal w każdej dziedzinie gospodarki – inwestowanie w Strategię Marketingową jest praktycznie zawsze potrzebne w większym lub mniejszym stopniu.

Myślenie w kategorii budowania marki opłaca się praktycznie zawsze, gdy firma planuje istnieć na rynku w ciągu kilku najbliższych lat. Wartość dobrze skonstruowanej i pozycjonowanej marki często przekracza nawet wartość samej firmy.

Jesteśmy elastyczni:

Każdy nasz Klient ma inne wymagania, potrzeby a także znajduje się w odmiennej sytuacji. Dlatego stawiamy na elastyczność naszej oferty.

Oferujemy nie tylko opracowywanie całości Strategii Marketingowej – ale także tylko niektórych jej fragmentów (np. tylko doboru nazwy, opracowania identyfikacji wizualnej, języka marki itd.). Także nie musimy zajmować się całością procesu wdrażania, lecz tylko niektórymi jego aspektami (np. audytem lub szkoleniami).

Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Pobierz raport Strategia Marketingowa w polskim biznesie 2019 

Poznaj wyniki naszego badania nad strategią marketingową w polskim biznesie. Sprawdź jak dzięki strategii wejść na wyższy poziom w marketingu i wyprzedź swoich konkurentów.

Skontaktuj się z nami:

Ty decydujesz:

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami w celu określenia szczegółów współpracy lub rozwiania ewentualnych wątpliwości odnośnie naszej oferty.

Karolina Bajon

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną
Razem dobierzemy optymalny plan działań dla Twoich potrzeb

Tel. +48 663 066 336