Strategia marketingowa to najważniejszy dokument układający architekturę Twojej marki w zrozumiały dla Twoich klientów koncept kreatywny.

Dzięki dobrze zaprojektowanej i efektywnie wdrożonej  strategii biznes osiąga przewagę nad konkurencją w walce o serca, umysły i portfele klientów.  

Z tego artykułu dowiesz się::

  1. Co to jest strategia marketingowa?
  2. Strategia marketingowa – przykłady:
  3. Strategia marketingowa – elementy:
  4. Dlaczego firmy inwestują w strategie marketingowe?
  5. Jaka jest najważniejsza korzyść z posiadania strategii marketingowej?
  6. Kto konkretnie korzysta ze strategii marketingowej i w jaki sposób?
  7. Jakie korzyści daje opracowana strategia marketingowa?
  8. Czy strategię marketingową tworzy się jeden raz?
  9. Ile czasu trwa opracowanie strategii marketingowej?
  10. Kiedy inwestować w opracowanie strategii marketingowej?
  11. Czy sama strategia mi wystarczy, czy potrzebuję czegoś jeszcze?
  12. Ile mogę zarobić dzięki opracowanej strategii marketingowej?
  13. Strategia marketingowa – ile kosztuje jej opracowanie?
  14. Co o strategii marketingowej mówią nasi klienci?
  15. Masz dodatkowe pytanie?

Co to jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept kreatywny marki – jej filarów i wynikającego z nich pozycjonowania wraz z określeniem działań komunikacyjnych zmierzających do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej. Strategia marketingowa zawiera rekomendacje strategiczne w zakresie dopasowanych kanałów i narzędzi komunikacji.

Strategia marketingowa nie jest harmonogramem działań marketingowych, nie jest również prostym planem działania. Istotą strategii marketingowej jest uzyskanie unikalnego pozycjonowania marki w umysłach grupy docelowej.

Strategia marketingowa jest pierwszym i fundamentalnym dokumentem, mającym na celu określenie, jakie przymioty powinna posiadać kreowana marka, by się wyróżnić, stać się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione cele – np.: zbudować wizerunek, wartość postrzeganą, przyciągnąć potencjalnych nabywców, zwiększyć sprzedaż, budować ich lojalność.

Strategia marketingowa – przykłady:

Strategia marketingowa to dokument składający się w zasadzie z dwóch strategii: strategii marki oraz strategii komunikacji markiW naszym przypadku zawartość strategii marketingowej dzielimy na 3 etapy: analityczny + strategiczny (strategia marki) oraz komunikacyjny (strategia komunikacji marki).

strategia marketingowa - przykład elementów strategii

Przykłady marek, którym opracowaliśmy strategię marketingową:

1. KeyStory:  marka B2B –  opowieść o ich przykładzie strategii oraz link do strony: https://keystory.pl/

keystory - Strategia marketingowa – co to? Elementy i przykłady

2. Light Home – marka B2C – link do strony: https://light-home.pl/

Light Home - przykład strategii marketingowej, która została wdrożona

3. Vokato – marka B2B i B2C – link do strony: https://vokato.com/

Vokato-przykład strategii marketingowej, która została wdrożona4. Encasa – marka B2C – usługi premium, link do strony: https://encasa.pl/

Encasa real estete-przykład strategii marketingowej, która została wdrożona

5. FOTC – marka B2B – usługi chmurowe, link do strony: https://fotc.com/

FOTC-przykład strategii marketingowej, która została wdrożona


Strategia marketingowa – elementy:

Analityczny, w którego czasie zbieramy dane, analizujemy materiały marketingowe i przedstawiamy syntetyczny dokument prezentujący w maksymalnie obiektywny sposób stan zastany marki (w jakiej sytuacji rynkowej marka obecnie się znajduje) i jej otoczenia konkurencyjnego (analiza konkurencji).

Strategiczny to etap kluczowy w procesie określania pozycjonowania marki. W tym etapie nadajemy kierunek strategiczny marce na najbliższe lata. To etap, który definiuje unikalne pozycjonowanie rynkowe oraz oczekiwany wizerunek marki wśród przedstawicieli jej grupy docelowej. W etapie strategicznym będzie zawierać się to, co potocznie nazywamy DNA marki.

Komunikacyjny to etap zwany również strategią komunikacji marki. Lubimy nazywać ten etap strategicznym mięsem. To w tym etapie określamy – jak marka ma komunikować, aby realizować zakładane cele strategii marketingowej zarówno na poziomie lingwistycznym, jak i sensorycznym. Etap komunikacyjny jest tym, który jest najczęściej widoczny z zewnątrz dla potencjalnych klientów. To jakość pracy na tym etapie wpływa na finalny efekt. Opracowanie tego etapu wymaga pracy nad poprzednimi etapami – nie da się stworzyć dobrego etapu komunikacyjnego bez solidnych podstaw wynikających z poprzednich elementów strategii.

strategia marketingowa - elementy

Ponieważ każdy biznes ma inne potrzeby, zakres powyższej oferty każdorazowo dopasowywany jest do sytuacji biznesowej klienta. Niektóre elementy wchodzące w skład tego, co finalnie będzie zawierać strategia marketingowa, mogą być pominięte lub oferta może zostać rozbudowana o dodatkowe moduły.

Można zatem stwierdzić, że dla różnych biznesów odpowiednie mogą być różne rodzaje strategii marketingowych.

Dlaczego firmy inwestują w strategie marketingowe?

Czasy, w których wystarczyło mieć stronę internetową, ładne logo i pakiet wizytówek odchodzą do lamusa. Dziś trzeba sprawnie koordynować działania marketingowe na różnych poziomach i polach tak, by sprytnie się zazębiały, były spójne i godnie reprezentowały tworzoną markę. Tutaj z pomocą przychodzą strategie marketingowe.

Bez strategii marketingowej – która określa generalne założenia strategiczne oraz pozycjonowanie dla tworzonej marki – jest to praktycznie niemożliwe.

Marka bez strategii jest jak państwo bez konstytucji. Nie wiadomo, jakimi regułami się rządzi, jaki ma ustrój, jak działa, co jest ważne, a co nie.

Jak pokazuje nasza praktyka i badania rynkowe i wieloletnie doświadczenie w doradztwie marketingowym – dobrze skonstruowana i wdrożona strategia marketingowa przynosi zawsze lepsze efekty niż chaotyczne, intuicyjne i krótkoterminowe działania.

Przygotowanie strategii marketingowej dla niektórych firm może być równie dużym wyzwaniem, co jej wdrożenie, dlatego wiele z nich decyduje się na skorzystanie z doradztwa marketingowego, które może okazać się nieocenionym wsparciem w przekładaniu opracowanych założeń na rzeczywistość.

Jaka jest najważniejsza korzyść z posiadania strategii marketingowej?

Odpowiednio wdrożona strategia marketingowa to wzrost wartości postrzeganej: firmy, produktu, człowieka, miejscowości i wszelkich innych podmiotów, których dotyczy kreowana marka.

Wyższa wartość postrzegana sprawia, że potencjalni klienci są w stanie zapłacić więcej za produkt czy usługę. A jeśli cena zostanie obniżona – oferta firmy będzie postrzegana jako większa okazja.

Całość działań i założeń opisanych w strategii marketingowej ma na celu wyróżnić markę na tle konkurencji (by była zapamiętywalna), a przez to stwarzać przewagę konkurencyjną, pozycjonować ją unikalnie w umysłach klientów, komunikować jej wartości i obietnice. Co – summa summarum – zawsze sprowadza się do wzrostu jej wartości postrzeganej.

Kto konkretnie korzysta ze strategii marketingowej i w jaki sposób?

Dokument, w którym jasno opisano założenia strategii marketingowej, jest szalenie przydatny, gdy nad marką pracuje wiele osób i podmiotów: agencji różnego typu, freelancerów, sprzedawców czy osób z różnych działów firmy, aby wszyscy wiedzieli, nad jaką marką pracują, jak jest jej unikalna receptura i jak ją komunikować.

Do tego wymagana jest jedna, spójna i przejrzysta strategia – będąca receptą, przepisem i instrukcją, manualem jak prezentować markę światu.

Nie oznacza to, że tylko firmy z większym zespołem czy strukturą partnerów powinny mieć strategię marketingową. Strategia jest idealnym rozwiązaniem nawet dla jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ dzięki niej będą mogły również uzyskiwać korzyści z posiadania strategii omówione w kolejnym punkcie.

Jakie korzyści daje opracowana strategia marketingowa?

 1. Jasne określenie grupy docelowej, czyli tego – kto jest odbiorcą komunikacji marketingowej i co nie mniej ważne: kto nie jest, ponieważ nie ma marek dla każdego.
 2. Daje ci receptę na pozyskiwanie właściwych klientów mniejszymi kosztami (tutaj kluczową rolę odgrywa odpowiednia analiza grupy docelowej).
 3. Strategia marketingowa znacząco redukuje błędy operacyjne wynikające z prowadzenia eksperymentów na klientach.
 4. Likwiduje konieczność wymyślania koła na nowo przy każdej kampanii marketingowej.
 5. Określa unikalne pozycjonowanie i na jego bazie tworzy spójny wizerunek w umysłach grupy docelowej na przestrzeni miesięcy i lat, dzięki czemu budujesz kapitał zaufania do marki.
 6. Daje precyzyjnie określony i starannie zweryfikowany lejek marketingowy pod realne możliwości marki.
 7. Daje jasne wytyczne, w jaki sposób osiągać założone cele i jakimi wskaźnikami mierzyć postępy prowadzonych działań.
 8. Wskazuje wzorce lingwistyczne, które mówią, w jaki sposób komunikować ze z przedstawicielami swojej grupy docelowej, aby komunikaty marki były dla niej zrozumiałe i miały siłę perswazyjną.
 9. Określa, jak wizualnie ma komunikować marka, aby wywoływać właściwe skojarzenia i emocje.
 10. Uzyskujesz głęboki wgląd w potrzeby konsumenta (badania grupy docelowej), dzięki czemu możesz dopasować do nich przekaz i wyprzedzić konkurentów w kwestii komunikowania właściwych korzyści, atrybutów marki.
 11. Pozwala określić w obiektywny sposób silne, słabe strony (analiza wewnętrzna), a także szanse i zagrożenia marki (analiza zewnętrzna), koncentrując się na wytyczeniu najistotniejszych problemów i okazji, które mogą spotkać markę w przyszłości.

Czy strategię marketingową tworzy się jeden raz?

To zależy. Bywa, że strategia marketingowa za pierwszym razem jest tak dobrze skonstruowana, że nie wymaga korekty i może służyć firmie przez wiele lat. Bywa też tak, że przynosi odmienne rezultaty od oczekiwanych i trzeba dokonać korekty kursu. Ponieważ każda sytuacja jest inna – nie da się odpowiedzieć prosto na to pytanie.

Ile czasu trwa tworzenie strategii marketingowej?

W zależności od ilości pracy, jaka będzie potrzebna, by stworzyć strategię marketingową, czas ten waha się od 8 do 10 tygodni roboczych – w czasie których zbieramy informacje, analizujemy je, badamy rynek, badamy konsumentów i tworzymy założenia strategiczne dla marki i jej komunikacji w zdefiniowanych kanałach marketingowych.

Kiedy inwestować w opracowanie strategii marketingowej?

Ponieważ konkurencja jest już bardzo silna niemal w każdej dziedzinie gospodarki – inwestowanie w strategię marketingową jest praktycznie zawsze potrzebne w większym lub mniejszym stopniu.

Myślenie w kategorii budowania marki opłaca się praktycznie zawsze, gdy firma planuje istnieć na rynku w ciągu kilku najbliższych lat. Wartość dobrze skonstruowanej i pozycjonowanej marki często przekracza nawet wartość samej firmy.

Zatem tych „kiedy zaczynać pracę nad strategią” jest co najmniej kilka, poniżej grupuję te najważniejsze:

 1. Kiedy zaczynasz własny biznes – zaczynasz z unikalnym pozycjonowaniem, unikasz błędów technicznych związanych z budowaniem marki (nazwa, logo, odbiorcy, kanały komunikacji, styl komunikacji – język i sensoryka – obrazy i dźwięki). Poza tym dobra strategia marketingowa stanowi idealny wstęp do stworzenia właściwego planu marketingowego.
 2. Kiedy osiągnąłeś pewien poziom i nie możesz wejść wyżej. Uderzasz głową w szklany sufit i potrzebujesz czegoś, co zagwarantuje ci dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
 3. Kiedy zmęczyłeś się chaotycznym działaniem na YOLO i chcesz uporządkować kwestie związane z zarządzaniem twoją marką.
 4. Kiedy chcesz przekazywać uprawnienia do zarządzania marką i jej komunikacją w ręce brand managera lub agencji zewnętrznej i potrzebujesz stałych wytycznych, które nie będą ulegały rozwodnieniu za każdym razem, gdy pojawi się nowy człowiek ze swoją wizją marki. Innymi słowy, gdy chcesz, by twoja marka zachowała spójność z założeniami niezależnie od rotacji w dziale marketingu.

Czy sama strategia mi wystarczy, czy potrzebuję jeszcze czegoś?

Strategia marketingowa jest jak projekt architektoniczny lub wypisana, ale nie zrealizowana recepta – do tego, aby była skuteczna, potrzebujesz ją wdrożyć i działać w sposób wpisujący się w rekomendacje strategiczne.

Wdrożenie może wymagać od ciebie zatrudnienia specjalistów od działań kreatywnych oraz od działań narzędziowych. Niestety będziesz również przeznaczyć część zasobów przedsiębiorstwa na jej egzekucję. Tymi zasobami będą budżety marketingowe i czas. Mitem jest twierdzenie, że wszystko da się zrobić za darmo. Zarówno specjaliści ds. marketingu, jak i ruch potrzebny do konwertowania kosztują.

Będziesz również potrzebować uzbroić się w cierpliwość, ponieważ osiąganie określonych w strategii marketingowych celów nigdy nie odbywa się w trybie „over night”.

Ile mogę zarobić dzięki opracowaniu strategii marketingowej dla mojej marki? 

To oczywiście zależy od skali, w której działasz. Nasi klienci potrafią zwiększyć przychody nawet o 300% w zaledwie cztery miesięcy od rozpoczęcia zadań wdrożeniowych. Najsłabsze wzrosty dotychczas obserwowane po wdrożeniach wynosiły w okolicach 20% wyższych przychodów rok do roku.

Ogromny wpływ na skalę wzrostu przychodów ma determinacja właścicieli, decydentów, do których należy odpowiedzialność za strategiczne decyzje. Zasada jest stosunkowo prosta. To, co zasiejesz, to zbierzesz.

Zwiększone przychody firm naszych klientów występują na dwóch poziomach. Najczęściej są to poziomy komplementarne ze sobą. Jeden poziom oznacza większą skuteczność prowadzonej komunikacji marketingowej, co przekłada się na zwiększony wolumen zawieranych transakcji. Drugi poziom oznacza zwiększoną wartość postrzeganą marki naszego klienta, w wyniku czego jest w stanie uzyskać wyższą marżę.

W przypadku zwiększania marży mieliśmy przyjemność uczestniczyć w projektach, które zaowocowały zwiększeniem wyceny realizowanej usługi o 100%. Na przykład jeden z klientów nie tylko zwiększył liczbę obsługiwanych klientów z 44 tysięcy w 2017 roku do 52 tysięcy w 2019 roku, ale również zwiększył cenę uczestnictwa w programie o średnio 100%.

Strategia marketingowa – Ile kosztuje jej opracowanie?

Wycena w każdym przypadku jest indywidualna, ponieważ mamy do czynienia z tak różnymi firmami, z tak wieloma modelami biznesowymi, że nie sposób ułożyć stałego cennika. Wpływ na koszty, które pochłonie opracowywana strategia marketingowa, ma przede wszystkim zakres pracy i wielość obszarów, które będą brane pod uwagę.

Na przykład: marka, która ma wiele grup docelowych, musi zrobić dedykowane pod te grupy badania marketingowe. Każde dodatkowe badanie marketingowe zwiększa ilość pracy do wykonania, zatem w bezpośredni sposób zwiększa wycenę projektu.

Liczba grup docelowych ma wpływ na wycenę również dlatego, że pod każdą grupę trzeba opracować osobne rekomendacje w zakresie strategii komunikacji marki.

  • badania insightu / badania marketingowe – średnio od 8.000 – 18.000 zł netto
  • analiza konkurencji – średnio od 8.000 – 150.000 zł netto
  • strategia marki – średnio od 12.000 – 20.000 zł netto
  • strategia komunikacji marki – średnio od 15.000 – 25.000 zł netto

Wycena wynika z ilości pracy potrzebnej do przeprowadzenia badań marketingowych, analizy marki klienta oraz jego konkurentów, przygotowania strategii marki strategii komunikacji marki.

Tu znajdziesz link do opisu przedstawiającego – „Jak pracujemy strategicznie i jak przebiega proces tworzenia strategii marketingowej”

Co o strategii marketingowej mówią nasi klienci?

„Współpraca pomiędzy PREMIUM CONSULTING, a REFLECT GROUP w zakresie opracowania, a następnie wdrożenia strategii marketingowej dla marki OpenGift.pl rozpoczęła się na początku 2021 roku. Przez pierwszy kwartał trwało opracowywanie strategii marketingowej, która została wykonana z niesamowitą sumiennością, precyzją, profesjonalizmem, a także dużymi pokładami kreatywności.

Po tym okresie rozpoczął się okres wdrożeniowy, który trwał 4 miesiące, podczas których zanotowaliśmy absolutnie rekordowe przychody.

Mogę zdradzić, że zaledwie po pierwszym miesiącu wdrażania strategii mieliśmy już 200%, a w czwartym miesiącu 300% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego.

Doświadczyliśmy absolutnej rewolucji w przychodzie naszej działalności!

Pawel Freiske - Strategia marketingowa – co to? Elementy i przykłady

 

– Paweł Frieske
Współwłaściciel Reflect Group

 


„Od dłuższego czasu obserwowaliśmy programy live Karoliny i Mariusza „Wyższy Poziom Marketingu” i już wtedy przekonaliśmy się o ich wysokich kompetencjach jeśli chodzi o marketing w biznesie. Natomiast już podczas pierwszej sesji strategicznej z Mariuszem uświadomiliśmy sobie jak wiele elementów w naszej firmie wymaga usystematyzowania. Decyzja o strategii marketingowej była przez nas dobrze przemyślana i dzisiaj już wiemy, że był to strzał w dziesiątkę.

Polecamy Premium Consulting każdemu, kto w wielu aspektach działa intuicyjnie, bez sprecyzowanego planu, a chciałby rozwinąć siebie i swoją markę. Strategia jasno wytyczyła nam kierunek działania i rozwoju, natomiast każda sesja z Karoliną i Mariuszem, to niesamowita dawka wiedzy, motywacji i chęci do pracy.”

glowaccy advestor - Strategia marketingowa – co to? Elementy i przykłady

 

 – Agnieszka i Dawid Głowaccy
Właściciele agencji nieruchomości Advestor Premium House

 


„Jako marka skupiona na fantastyce chcielibyśmy serdecznie polecić fantastyczny zespół strategów marketingowych, który wprowadził Festiwal Fantastyki Pyrkon na zupełnie nowy poziom! Premium Consulting opracowało kompleksową strategię marketingową zakładającą nowe pozycjonowanie marki oraz uporządkowanie jej dotychczasowego potencjału.

Dzięki analizie dotychczasowych działań i optymalizacji wykorzystania narzędzi marketingowych powstała strategia komunikacji marki. Premium Consulting uwzględniło w swojej pracy możliwości kadrowe i finansowe Festiwalu. Dzięki tak profesjonalnemu podejściu do tematu, wewnętrzny dział marketingu Festiwalu jest w stanie skutecznie realizować założenia strategiczne, znacznie poprawiając dotychczasowe wyniki.”

pyrkon

 

– Piotr Derkacz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Fantastyki Druga Era”

 


„Mariusza znam od wielu lat i od początku wiedziałem, że jest cenionym strategiem marketingowym. Zdecydowałem się na współpracę z nim i Premium Consulting ponieważ miałem świadomość, że wszystkie moje działania marketingowe są wykonywane intuicyjnie, bez badania ich skuteczności, a także bez wytyczonego kierunku.

Przed podjęciem współpracy nie byłem przekonany czy rzeczywiście potrzebuję strategii marketingowej. Teraz jestem pewien, że to była bardzo dobra decyzja. Wiem co ważne jest dla moich klientów i dzięki temu łatwiej mogę do nich dotrzeć. 

Współpraca przebiegała bezproblemowo, a każda z sesji strategicznych była cenną lekcją dla mnie i mojego zespołu. Polecam każdemu, kto chce świadomie kreować wizerunek swojej marki.”

Daniel Siwiec

 

– Daniel Siwiec
Nowoczesny Inwestor

 


„Z całego serca” rekomendujemy firmę Premium Consulting, która przygotowała dla nas strategię marketingową oraz całą identyfikację wizualną nowej marki.

Ukazanie słabych stron, znalezienie mocnych, a następnie nowa wizja oraz usystematyzowanie działań naszej marki określiło nam kierunek, w którym chcemy podążać. Działania marketingowe opracowane przez zespół Premium Consulting pokazały nam, jak w nowoczesny sposób prowadzić biznes i sprostać oczekiwaniom rynku.”

ad'or

 

– Arkadiusz Bajerski
Właściciel marki Ad’or

„Dla agencji reklamowej własny marketing powinien wydawać się prościzną. Niestety nie. Po wielu miesiącach działań i poszukiwaniu odpowiednich kanałów marketingowych postanowiliśmy – “dość błądzenia”.

Firmie Premium Consulting powierzyliśmy opracowanie strategii marketingowej dla naszej agencji reklamowej.

Przeprowadzone badania, konsultacje oraz szereg wytycznych zaowocowały rozbudowaną strategią działań. Otrzymaliśmy kompleksowe wytyczne na wielu płaszczyznach marketingowych.Wiemy jak działać przez kolejnych kilka lat.

Z pełną odpowiedzialnością tego słowa „polecamy” Premium Consulting jako zespół zaangażowanych ludzi mających ogromną wiedzę i pomysły na marketing.Od teraz marketing naszej agencji = skuteczność.”

Przemysław Bazanowski

 

– Przemysław Bazanowski
CEO Studio Kreacja

Podsumowując:

 • Strategia marketingowa to ściśle określony koncept kreatywny marki, zawierający jej filary i pozycjonowanie wraz z określeniem działań komunikacyjnych. Jest to plan, jak marka
 • Strategia marketingowa składa się z trzech etapów: etapu analitycznego (analiza stanu zastanego i otoczenia konkurencyjnego), etapu strategicznego (definiowanie pozycjonowania i wizerunku marki), oraz etapu komunikacyjnego (określanie sposobu komunikacji marki).
 • Inwestowanie w strategię marketingową ma na celu lepsze koordynowanie działań marketingowych, zwiększanie spójności i reprezentacji marki, a także realizację określonych celów, takich jak budowanie wizerunku, przyciąganie klientów czy zwiększanie sprzedaży.
 • Bez strategii marketingowej, działania mogą być chaotyczne, niezgodne i krótkoterminowe. Dobrze skonstruowana i wdrożona strategia marketingowa przynosi zazwyczaj lepsze efekty, poprawiając wizerunek marki i zwiększając jej zasięg oraz skuteczność.

FAQ:

Czym jest strategia marketingowa?

To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept kreatywny marki. Obejmuje filary marki, jej pozycjonowanie, a także określa działania komunikacyjne mające na celu wypozycjonowanie marki w umysłach grupy docelowej.

Z jakich elementów składa się strategia marketingu?

Strategia marketingowa składa się z trzech elementów: analitycznego, strategicznego i komunikacyjnego. W elemencie analitycznym analizowany jest stan zastany i otoczenie konkurencyjne marki, w elemencie strategicznym określane jest pozycjonowanie i wizerunek marki, a w elemencie komunikacyjnym definiowane są metody komunikacji marki z grupą docelową.

Czy strategia to samo co plan działań marketingowych?

Nie, strategia marketingowa to nie jest prosty plan działań marketingowych. Istotą strategii marketingowej jest uzyskanie unikalnego pozycjonowania marki w umysłach grupy docelowej, co wymaga znacznie więcej niż tylko harmonogramu działań.

Dlaczego firmy inwestują w strategie?

Firmy inwestują w strategie marketingowe, aby lepiej koordynować swoje działania marketingowe, zwiększać spójność i reprezentację marki, a także realizować określone cele, takie jak przyciąganie klientów czy zwiększanie sprzedaży. Dobrze skonstruowana i wdrożona strategia marketingowa przynosi lepsze efekty niż chaotyczne, intuicyjne i krótkoterminowe działania.

Jakie są główne cele strategii marketingowej?

Główne cele strategii marketingowej obejmują zbudowanie wizerunku, wartości postrzeganej, przyciągnięcie potencjalnych nabywców, zwiększenie sprzedaży oraz budowanie lojalności klientów.

Czy strategia jest taka sama dla każdej firmy?

Nie, strategia marketingowa jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb i sytuacji biznesowej każdej firmy. Różne rodzaje strategii marketingowych mogą być odpowiednie dla różnych rodzajów biznesów.

Czy strategia marketingowa obejmuje również strategię komunikacji?

Tak, strategia marketingowa obejmuje również strategię komunikacji marki, w której określane są metody komunikacji z grupą docelową zarówno na poziomie lingwistycznym, jak i sensorycznym.

Co to jest DNA marki?

DNA marki to zespół unikalnych cech, wartości i przymiotów, które definiują markę i wyróżniają ją na rynku. Jest to element strategii marketingowej, który opisuje fundamentalne aspekty marki, mające wpływ na jej pozycjonowanie oraz oczekiwany wizerunek wśród grupy docelowej.

Czy strategia jest potrzebna dla każdego rodzaju biznesu?

Tak, strategia marketingowa jest potrzebna dla każdego rodzaju biznesu, niezależnie od jego wielkości czy branży. Właściwie skonstruowana strategia pozwala lepiej zrozumieć rynek, konkurencję, potrzeby i oczekiwania klientów, a także umożliwia efektywne planowanie i realizację działań marketingowych.

Czy strategia musi być niezmienna?

Nie, strategia marketingowa powinna być elastyczna i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, potrzeb klientów, wyników prowadzonych działań czy nowych możliwości, jakie pojawiają się w związku z rozwojem technologii. Strategię warto regularnie analizować i modyfikować, jeśli jest to konieczne.

Czy tworzenie strategii jest procesem długotrwałym?

Proces tworzenia strategii marketingowej może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania biznesu, ilości danych do analizy i wielu innych czynników. Kluczowe jest jednak, aby poświęcić na to wystarczająco dużo czasu, aby strategia była dobrze przemyślana i skuteczna.

Jakie są główne wyzwania w zarządzaniu strategią?

 • Zdefiniowanie celów marketingowych, które są zgodne z ogólnymi celami biznesowymi firmy.
 • Zrozumienie potrzeb i preferencji klientów oraz zmieniających się trendów na rynku.
 • Wybór odpowiednich kanałów marketingowych i taktyk, które będą skuteczne dla danej grupy docelowej.
 • Alokacja zasobów, w tym budżetu marketingowego, na odpowiednie działania i kanały.
 • Stałe monitorowanie wyników i dostosowywanie strategii w oparciu o te wyniki.
 • Integracja działań marketingowych z innymi działaniami biznesowymi, takimi jak sprzedaż, logistyka czy obsługa klienta.
 • Zarządzanie zespołem marketingowym, motywowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji.


Jeśli szukasz sposobu, na to, jak rozwijać swój biznes, docierać do nowych klientów, obecnych zatrzymywać na dłużej, a jednocześnie zwiększać zyskowność, to jesteś w dobrym miejscu.

Jestem strategiem marketingowym i pomagam moim klientom osiągać więcej.

W jaki sposób mogę pomóc także Twojej firmie?

 • Opracowując strategię marketingową dla Twojej marki - Jeden z naszych klientów, który skorzystał z naszego doradztwa strategicznego oraz nadzoru egzekucyjnego odnotował w jego biznesie wzrost sprzedaży o 300 procent, w zaledwie kwartał od rozpoczęcia naszej pracy wdrożeniowej - notując pierwszy raz w jego historii przychód powyżej jednego miliona PLN netto miesięcznie.
 • Szkoląc Twoich pracowników - przeszkoleni przeze mnie pracownicy zwiększają wartość sprzedaży, nawet o 100% rocznie. Rekordzista w ciągu jednego miesiąca zrealizował 5100% ROI z zainwestowanego we współpracę ze mną kapitału.
 • Doradzając Ci w formie konsultacji indywidualnych - to najszybszy sposób na problemy i wątpliwości nie cierpiące zwłoki.
Przedsiębiorcy najczęściej wybierają spośród moich usług:
 1. Sprawdź > Konsultacja marketingowa
 2. Sprawdź > Dyrektor marketingu na godziny
 3. Sprawdź > Doradztwo marketingowe
 4. Sprawdź > Doradztwo marketingowe B2B
 5. Sprawdź > Doradztwo marketingowe B2C
 6. Sprawdź > Marketingowe warsztaty strategiczne online
 7. Sprawdź > Strategia marketingowa

Nie czekaj dłużej – to może być Twój pierwszy krok do poprawy wyników i wejścia na Wyższy Poziom Marketingu.

m.lodyga@premium-consulting.pl
Pod blog ABC strategii marki 22 4 - Strategia marketingowa – co to? Elementy i przykłady

Strateg marketingowy

Mariusz Łodyga to doświadczony strateg marketingowy i założyciel marki Premium Consulting. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie i przeprowadził już ponad 300 projektów doradczych i szkoleniowych. Współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Allegro, Santander, Aviva, Orange, Warta S.A. itd. Jego celem jest wprowadzenie klientów na Wyższy Poziom Marketingu i pomaganie im w osiąganiu strategicznych celów.