Raiffaisen Bank
raiff2 - Case Studies

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z kwestią związaną z potrzebą przedstawienia członkom zarządu oraz kluczowym menedżerom zagadnień związanych z budowaniem silnej marki osobistej.

Działanie:

W wyniku przeprowadzonego audytu potrzeb, został zaprojektowany dedykowany program szkolenia z zakresu „Personal branding – czyli marka osobista dla specjalisty”.

Efekt:

Przeprowadzony cykl szkoleń dotyczących personal brandingu dla członków zarządu oraz menedżerów wysokiego szczebla w liczbie blisko 50 osób. Ponadto przeszkolony został również dział marketingu i PR.

Wielkopolska Izba Rolnicza
wir - Case Studies

Wyzwanie:

Klient miał za zadanie przeszkolić grupę przeszło 140 osób, które ubiegały się o dofinansowanie własnego biznesu. W ramach projektu należało przygotować zagadnienia związane z umiejętnościami planowania biznesów, technik handlowych, technik negocjacji oraz marketingu.

Działanie:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń, które w praktyczny sposób pozwalały systematyzować wiedzę dotyczącą zarządzania w biznesie. Szczególny nacisk został położony na elementy psychologii biznesu (aspekty negocjacji, sprzedaży) oraz biznes-planowania.

Efekt:

Uczestnicy mogli zweryfikować swoje mocne i słabe strony. Wielu z uczestników dzięki zdobytej wiedzy mogło szybko i sprawnie przejść przez pierwsze kroki poprzedzające prowadzenie działania gospodarcze.