DSA Polska sp. z o.o.
dsa - Case Studies

Wyzwanie:

Klient postawił nam zadanie odświeżyć identyfikację wizualną dla wydawnictw swojej firmy. Dzięki temu rozwiązaniu ma ulec poprawie szybkość reagowania firmy na zapytania ofertowe ze strony klientów instytucjonalnych.

Działanie:

Została opracowana identyfikacja wizualna, dzięki której klient będzie w stanie, w sposób przejrzysty oraz spójny, przygotowywać swoje treści marketingowe. W założeniu klienta jest to pierwszy krok mający na celu odświeżenie wszystkich narzędzi w komunikacji marketingowej DSA Polska.

Efekt:

Dzięki opracowaniu identyfiakcji wizualnej wydawnictw DSA Polska jest w stanie szybko oraz bez dodatkowej zewnętrznej pomocy przygotowywać swoje materiały marketingowe oraz ofertowe. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości dokumentacji wychodzącej bez konieczności podzlecania zadania grafikom zewnętrznym. Dzięki przygotowaniu obrandowanych szablonów ofert dział marketingu DSA Polska może szybciej reagować na zapytania ze strony korporacyjnych klientów.

TELEWIZJA WTK
wtk - Case Studies

Wyzwanie:

Przeprowadzony audyt potrzeb wykazał, że zespół składa się z wysokiej klasy praktyków sprzedaży, którzy przez lata pracy wykształcili swoje unikalne cechy, dzięki którym każdego roku zwiększano sukcesywnie sprzedaż. Wyzwaniem jednak stało się utrzymanie wysokiej motywacji z uwagi na występujące symptomy przepalenia zawodowego.

Działanie:

Przygotowaliśmy dedykowany program szkoleniowy, który zakładał dwa główne cele. Pierwszy miał za zadanie pokazanie, w jaki sposób można budować swoją motywację, pomimo trudności z finalizowaniem transakcji i w jaki sposób odbudowywać swoją psychiczną siłę. Drugi cel polegał na praktycznym przećwiczeniu sytuacji handlowych. Ćwiczenie polegało na symulacji spotkań sprzedażowych. Znaczna część szkolenia polegała na przeprowadzeniu sytuacji sprzedażowych z wykorzystaniem kamery, a następnie analizie rejestrowanego materiału.

Efekt:

Przeprowadzone przez nas szkolenie w pierwszej kolejności odświeżyło wiedzę z zakresu umiejętności handlowych pracowników działu marketingu. Ponadto, warsztaty rozwinęły kompetencje automotywacyjne. Dzięki wykorzystaniu kamery uczestnicy szkolenia spojrzeli na swoje działanie z nowej perspektywy.

V33
3v3 - Case Studies

Wyzwanie:

Nasz klient, producent farb i produktów do konserwacji i ochrony powierzchni, chciał zwiększyć skuteczność działań sprzedażowych swoich handlowców.

Działanie:

Po szczegółowym określeniu potrzeb, przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu skutecznych prezentacji handlowych. Szkolenie przeprowadzone było metodą warsztatową dzięki czemu odwzorowane zostały bardzo realistycznie sytuacje, w jakich dochodzi do spotkań sprzedażowych.

Efekt:

Uczestnicy szkolenia poznali i mieli okazję sprawdzić w praktyce techniki przyczyniające się do zwiększenia efektywności spotkań handlowych i prezentacji produktowych.

Uzdrowisko Połczyn Zdrój
polczyn - Case Studies

Wyzwanie:

Uzdrowisko Połczyn jest miejscem, gdzie seniorzy odzyskują swoje witalne siły. Z uwagi na szerszy zakres połczyńskiej oferty, klient stanął przed wyzwaniem dopasowania sposobu komunikacji z nowymi grupami docelowymi.

Działanie:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu strategii komunikacji w mediach społecznościowych, a także z zakresu marketingu treści. Szkolenia połączone z panelami doradczymi realizowane są z kierownikami oraz  pracownikami działu marketingu uzdrowiska Połczyn S.A. Cykl szkoleń realizowany jest od 2012, a jego przewidywany koniec nastąpi we wrześniu 2013.

Efekt:

Do tej pory wspólnie z pracownikami uzdrowiska udało nam się wypracować nowy model strategii komunikacji w mediach społecznościowych. Model adekwatny do oferty uzdrowiska, w pełni ukazujący jego potencjał. To z kolei przełożyło się na znaczące zwiększenie ilości subskrybentów serwisu uzdrowiska. Szkolenie przyczyniło się ponadto do powstania nowej strony www, a także do budowy i uruchomienia sklepu internetowego z produktami oferowanymi przez Polską Grupę Uzdrowisk. Kolejnym z efektów szkolenia jest przygotowanie przez dział marketingu serii materiałów wideo, które w atrakcyjnej formie prezentują zakres oferowanych przez Połczyn S.A. usług.

Doradztwo z zakresu presonal brandingu
business people - Case Studies

Wyzwanie:

Klienci indywidualni, którzy stoją w obliczu zmiany pracy lub którzy szukają zatrudnienia potrzebują profesjonalnego coachingu nastawionego na umiejętności autoprezentacyjne. Wielokrotnie są to znakomici specjaliści w swoich dziedzinach, którym często w codziennej praktyce brakuje okazji do weryfikacji swoich umiejętności sprzedażowych, ponieważ to nie jest ich dziedzina specjalizacji. Bywa, że znakomity specjalista pracujący w dziale księgowym zmienia pracę, a jego codzienna rutyna nie umożliwia rozwijania niezbędnych umiejętności interpersonalnych niezbędnych do komfortowego przechodzenia przez etapy procesu rekrutacyjnego.

Działanie:

W przypadku osób, którym pomagamy w przechodzeniu zmian zawodowych bardzo istotne jest umożliwienie im przećwiczenie scenek odzwierciedlających zaawansowane rozmowy z osobami decyzyjnymi. Omawiamy mowę ciała, dress code, sposób prezentacji osiągnięć. Innymi słowy, pomagamy tworzyć osobistą markę.

Efekt:

Nasi klienci przechodzą z sukcesem przez skomplikowany, wieloetapowy proces rekrutacji, a dzięki temu, że w każdym momencie mogą skonsultować z nami swoje postępy lepiej panują nad całym procesem. Z uwagi na poufny charakter tej usługi nie ujawniamy detali klientów.

Konferencja dla Prezydenta Miasta Zabrze
zabrze - Case Studies

Wyzwanie:

Klient zamówił u nas przygotowanie treści merytorycznej oraz wystąpień, na potrzebę planowanej konferencji biznesowej. Tematyka miała dotyczyć sytuacji ekonomicznej oraz przewidywanych trendów gospodarczych w szerszym kontekście.

Działanie:

Przygotowanie i poprowadzenie konferencji pod tytułem „Polska w kryzysie – wykorzystaj czas przed krachem”. Konferencja odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze. Ze strony Premium Consulting udział wzięło czterech prelegentów. Profesor ekonomii oraz trzej praktycy zarządzania i konsultingu.

Efekt:

W efekcie przygotowania ciekawego materiału merytorycznego na konferencji pojawili się przedstawiciele 100 zabrzańskich firm oraz instytucji publicznych (m. in. Mostostalu Zabrze). Konferencja, na którą składały się występy czterech prelegentów, podzielona była na następujące bloki: ekonomia, metody pozyskiwania środków unijnych, metody efektywnego zarządzania personelem oraz strategie wychodzenia z kryzysu.

Gmina Pniewy
pniewy - Case Studies

Wyzwanie:

Klient postawił przed nami zadanie uzyskania dofinansowania unijnego, by umożliwić wielkopolskim firmom udział w szkoleniach. W szczególności firmom małym i średnim, z uwagi na mniejsze możliwości tych biznesów do finansowania rozwoju pracowników z własnych budżetów.

Działanie:

Pierwszym etapem współpracy z Gminą Pniewy było przygotowanie dokumentu o partnerstwie publiczno-prywatnym. Następnie, na tej podstawie opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie szkoleń dla biznesu z całej Wielkopolski.

Efekt:

Przygotowany przez nas, a przedłożony przez Gminę Pniewy wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego przeprowadziliśmy cykl 10-ciu szkoleń. Szkolenia trwały rok i obejmowały zagadnienia z psychologii biznesu, tworzenia strategii marketingowych oraz sposobów pozyskiwania środków z UE. W sumie udział w szkoleniach wzięli pracownicy z 68 wielkopolskich firm.

Miasto Wronki
wronki - Case Studies

Wyzwanie:

Przekazanie wiedzy i narzędzi dotyczących stosowania efektywnych technik sprzedaży wronieckim firmom, zrzeszonym we Wronieckiej Izbie Gospodarczej. Celem było umożliwienie uzyskania przewagi konkurencyjnej lokalnych firm, dzięki wykorzystaniu możliwości finansowych, jakie miało Miasto Wronki.

Działanie:

Na zlecenie Urzędu Miasta przeszkoliliśmy pracowników kilkunastu firm z regionu, z zakresu technik sprzedaży. Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z Wroniecką Izbą Gospodarczą zrzeszającą wronieckich przedsiębiorców. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Wronek.

Efekt:

Właściciele przedsiębiorstw, osoby na kierowniczych stanowiskach oraz handlowcy mieli okazję skonfrontować i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu technik sprzedaży. Szkolenie pozwoliło odświeżyć wiedzę i umiejętności sprzedażowe.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
pfhbipm - Case Studies

Wyzwanie:

Klient postawił przed nami zadanie przekazania wiedzy dotyczącej technik sprzedaży swoim pracownikom terenowym. Wyzwanie było spore z uwagi na to, że z pośród delegowanej grupy nie było ani jednej osoby, która pełniłaby oficjalnie rolę przedstawiciela handlowego. Z perspektywy projektu, było to niezmiernie trudne zadanie.

Działanie:

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dedykowane szkolenia z zakresu umiejętności sprzedażowych – w tym przekazanie wiedzy o procesie sprzedażowym połączone z podstawowymi metodami dotarcia do klienta. W toku cyklu szkoleń skupiliśmy się na wskazywaniu i poprawianiu kompetencji sprzedażowych.

Efekt:

Przeszkoliliśmy z powodzeniem grupę 240 zootechników, którzy dziś mogą sprawniej i skuteczniej nawiązywać kontakty handlowe ze swoimi obecnymi i przyszłymi klientami.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
wspon - Case Studies

Wyzwanie:

Klient zlecił przygotowanie szkolenia z zakresu marketingu dla właścicieli biur nieruchomości. Z uwagi na fakt, że branża ma swoje kłopoty wynikające ze słabszej koniunktury na rynku nieruchomości, istnieje potrzeba zmiany formy prezentacji ofert oraz komunikowania z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami.

Działanie:

Przeszkoliliśmy grupę 20 właścicieli poznańskich biur nieruchomości z zakresu komunikowania w dobie web 2.0. Szczególny nacisk położony został na rolę mediów społecznościowych w docieraniu do nowych klientów.

Efekt:

Uczestnicy zapoznali się z trendami w projektowaniu stron www w branży obrotu nieruchomściami. Omówione zostały case’y pośredników działających w oparciu o wdrożoną już strategię “web 2.0”. Grupa poznała najważniejsze tendnecje w prezentowaniu nieruchomości, min. Home branding.

Urząd Gminy Kaźmierz
kazmierz - Case Studies

Wyzwanie:

Gmina Kaźmierz starała się o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę oczyszczalni ścieków. Zostaliśmy poproszeni o ocenę szans na uzyskanie przez gminę dofinansowania na ten cel.

Działanie:

Po ustaleniu szans klienta na otrzymanie dofinansowania, zlecono nam sporządzenie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie inwestycji. Proces przygotowania oraz aplikowania w sumie zajął grupie ekespertów ponad rok. Skutek jednak był więcej niż zadowalający.

Efekt:

Nasze dokumenty aplikacyjne oceniono pozytywnie, zarówno w aspekcie formalnym, jak i merytorycznym. Efektem tego gmina otrzymała 13 mln 700 tyś zł dofinansowania. W chwili obecnej gmina Kaźmierz realizuje inwestycje na łączną kwotę niemal 30 mln zł. Jest to jak narazie największa kwota dotacji pozyskana w ramach środków UE przez Premium Consulting.

PUP Świnoujście – strategia i szkolenia
pup swinoujscie - Case Studies

Wyzwanie:

Klient reprezentujący sektor publiczny postawił zadanie przegotowania strategii komunikacji na linii Urząd-Biznes, oraz przygotowania pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej do odbywania spotkań “sprzedażowych”.

Działanie:

Przygotowanie cyklu szkoleń z zakresu “Promocji i Marketingu Usług Rynku Pracy” w ramach, którego uczestnicy poznali czym jest marketing usług i jak można wykorzystać Social Media do promocji narzędzi, jakimi dysponuje administracja publiczna.

Efekt:

Urząd pracy w Świnoujściu stał się liderem regionu w problematyce rekrutacji pracowników oraz merytorycznego wsparcia biznesu. Dzięki nowym narzędziom wykorzystywanym przez Centrum Aktywizacji Zawodowej lokalny biznes może korzystać z bezpłatnej i w pełni profesjonalnej rekrutacji. Ponadto, dzięki regularnemu komunikowaniu w Social Media, PUP Świnoujście odnotowuje systematyczną poprawę wizerunku w oczach klientów, zarówno biznesowych jak i indywidualnych.