Statystyki Marketingowe – obszary marketingu które uległy zmianie w efekcie pandemii