Orange oraz TP S.A.
350px Orange logo

Wyzwanie:

Klient zgłosił problem polegający na trudności, jakie mają w delegowaniu zadań kierownicy liniowi. Trudności te powodowały kłopoty i opóźnienia w realizacji bieżących projektów.

Działanie:

Dzięki audytowi działań kadry menedżerskiej zidentyfikowaliśmy obszary rozwojowe dotyczące zarządzania, dzięki czemu można było przygotować zalecenia wdrożeniowe. Przeprowadziliśmy dedykowane szkolenie z zakresu ”Skuteczne delegowanie zadań”.

Efekt:

Kadra menedżerska zyskała wiedzę, która pozwala wydatnie usprawnić procesy zachodzące w firmie. Punkt ciężkości położono na praktyczną umiejętność delegowania zadań – które to, umiejętności, odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zespołami.

BGŻ BNP Paribas
bgz

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z prośbą przygotowania cyklu konferencji dedykowanych klientom biznesowym banku w ramach prowadzonej przez siebie Akademii Sąsiedzkiego Biznesu. Naszym zadaniem było przygotowanie agendy wystąpienia konferencyjnego, które odpowiadałoby na pytanie: w jaki sposób zbudować silną markę i pozyskiwać nowych klientów w Internecie.

Działanie:

Przygotowaliśmy agendę oraz prezentację, która przedstawiała założenia strategii marketingowej oraz jej skutecznej i efektywnej realizacji. Wystąpienia zostały tak przygotowane merytorycznie, by w sposób czytelny i inspirujący wprowadzić słuchaczy w tematykę strategii marketingowej oraz marketingowych narzędzi.

Efekt:

Efektem przygotowanych założeń merytorycznych było przeprowadzenie przez Mariusza Łodygę 18 wystąpień na konferencjach Klienta w największych polskich miastach. W prowadzonych konferencjach wzięło udział blisko 600 firm. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób należy budować silną markę oraz poznali przykłady firm realizujące prezentowane podczas wystąpień założenia. Wystąpienia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez przedsiębiorców biorących udział, jak i BGŻ PNB Paribas.

Warta S.A.
warta

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie założeń pod szkolenie dla swoich agentów ubezpieczeniowych. Szkolenie miało swoim tematem obejmować zagadnienia związane z budową silnej marki agencji ubezpieczeniowej.

Działanie:

W ramach przygotowań do realizacji szkolenia została wykonana z klientem analiza potrzeb merytorycznych na bazie, której zostały wypracowane szczegółowe założenia merytorycznej planowanego szkolenia.

Efekt:

Został przeprowadzony webinar wykorzystujący najnowocześniejsze środki komunikacji dzięki czemu klient był w stanie zrealizować szkolenie zdalne dla ponad 700 osób w czasie rzeczywistym. Webinar obejmował takie tematy jak: Naming, identyfikacja wizualna, typografia i znaczenie tych narzędzi w komunikacji marketingowej, marketing treści oraz doświadczenia klienta, które znacząco poprawiają retencję.

Ministerstwo Rozwoju
ministerstwo rozwoju

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z prośbą przygotowania dedykowanego szkolenia przedstawiającego „Najnowsze Trendy w marketingu”. Szkolenie miało objąć wszystkich pracowników Departamentu Informacji i Promocji.

Działanie:

W ramach przygotowania została wypracowana agenda szkolenia dopasowanego do specyfiki instytucji publicznej realizującej zadania informacyjno promocyjne zarówno wykorzystując kanały ATL oraz BTL.

Efekt:

Przeprowadzone zostało szkolenie obejmujące wszystkich pracowników Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju. Szkolenie zostało zrealizowane przez zespół ekspertów w formie interaktywnej prezentacji. W toku współpracy został również przygotowany raport z rekomendacjami poszkoleniowymi zawierający wskazówki dotyczące dalszych działań wynikających ze zdobytej podczas szkolenia wiedzy.

Miasto Kalisz
kalisz logo

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z prośbą przygotowania parasolowej strategii marketingowej dla Miasta Kalisz, która obejmowałaby trzy najważniejsze grupy docelowe.

Działanie:

Nasz zespół przygotował dokument strategiczny, który obejmował swoim merytorycznym zasięgiem trzy etapy: analiza konkurencji, pozycjonowanie, plany komunikacji (szczegółowy zakres prac).

Efekt:

W wyniku naszej pracy powstało nowe pozycjonowanie Miasta Kalisza, które wyraża claim „Kalisz – Dopisz swoją historię”. (relacja klienta z konferencji prasowej).

Domiporta.pl
domiporta

Wyzwanie:

Klient zaprosił nas do przygotowania cyklu szkoleń dedykowanych branży nieruchomości, które byłyby prowadzone w formule praktycznych warsztatów, pozwalających uczestnikom przyswoić więdzę o narzędziach i trendach w e-marketingu

Działanie:

Zaprojektowaliśmy w celu promocji projektu, kampanię marketingową, na którą składało się przygotowanie copy, struktury komunikacji marketingowej, strony www dedykowanej wydarzeniu oraz działań remarketingowych w sieci adwords, youtube, facebook.

Efekt:

Warsztaty w  Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu zostały przeprowadzone w czterech edycjach. W sumie wzięło w nich udział blisko 200 uczestników z kilkudziesięciu wiodących agencji nieruchomości oraz developerów. W ocenie zamawiającego klienta cały cykl okazał się dużym sukcesem. Szczegółowy przebieg projektu

Service Design Polska
sdp

Wyzwanie:

Klient postawił przed nami zadanie stworzenia minimalistycznego wizerunku w internecie, opartego o styl flat desing. Głównym celem było zaprojektowanie witryny w taki sposób, aby wykorzystując nowoczesne trendy przedstawić kreatywność, potencjał firmy oraz jej charakter doradczo-rozwojowy.

Działanie:

W trakcie realizacji zlecenia zaprojektowaliśmy makietę strony, w strukturze której umieściliśmy koncept wykorzystujący format video jako prezentacji realizowanych przez zespół ekspertów projektów.

Efekt:

Powstała responsywna strona internetowa (RWD), która automatycznie dopasowuje się do wielkości urządzeń, na których oglądana  jest przez użytkowników. Wdrożyliśmy filmik video, który został nakręcony podczas warsztatów realizowanych przez ekspertów Service Design Polska. Ponadto użyliśmy efektu parallaxy aby zaakcentować zdjęcia zrobione podczas warsztatów. Wszystko to zostało zaprojektowane w minimalistycznym stylu, który od początku przyświecał nam jako cel. (efekt możesz zobaczyć tutaj).

Pyrkon
pyrkon logo

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas byśmy pomogli przeanalizować jego dotychczasową komunikację marketingową, aby wskazać obszary, które mogą być zoptymalizowane oraz zagadnienia, które marka może wdrożyć, aby lepiej i skutecznie realizować swoje cele.

Działanie:

Przeprowadziliśmy audyt marketingowy marki, obejmujący swoim obszarem analizę brandingową, lingwistyczną oraz narzędziową. W ramach współpracy została również zrealizowana sesja strategiczna, która wprowadzała członków zarządu w merytoryczne wyniki naszej pracy.

Efekt:

Dzięki realizacji audytu marketingowego klient poznał obszary, które należy zoptymalizować oraz została przedstawiona lista rekomendacji wdrożeniowych mających na celu wypracowanie strategicznego pozycjonowania marki Pyrkon. Obecnie trwają prace nad opracowaniem strategii marketingowej. Nowa strategia marketingowa będzie realizowana przez klienta już 2018 roku.

Ludwik Parkiet
Ludwik20Parkiet1

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z prośbą o przeprowadzenie rebrandingu jego marki, która wymagała rewitalizacji i nowego podejścia percepcyjnego.

Działanie:

Została stworzona nowa strategia marketingowa, której wynikiem było zbudowanie założeń pod nowy brand charakteryzujący się cechami niezbędnymi do dalszego funkcjonowania firmy.

Efekt:

Postała nowa marka, z nową nazwą, systemem identyfikacji wizualnej oraz stylem komunikacyjnym. W ramach wdrożeniowej pracy powstała całkiem nowa strona internetowa, która stała się podstawowym punktem styku marki z klientami.

Miasto Kalisz
kalisz logo

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z potrzebą przeprowadzenia audytu marketingowego miasta. Zadanie obejmowało ocenę dotychczasowej komunikacji zarówno pod względem języka, jaki i wykorzystywanych strategii i narzędzi.

Działanie:

Gruntownie przeanalizowaliśmy materiały promocyjne emitowane przez markę oraz zbadaliśmy zastosowanie narzędzi komunikacyjnych.

Efekt:

Powstał obszerny raport obejmujący swym zasięgiem badanie narzędzi brandingowych, w tym: szeroko zakrojone badanie logo – jak klienci je postrzegają i co można zmienić, analiza komunikacji marketingowej – analiza słów, obrazów i dźwięków używanych w komunikatach, analiza kanałów komunikacji marketingowej wykorzystywanych przez markę.

Lancerd
Logo2 300x93 2

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas z problemem polegającym na niemożności sprzedania 250 000 sztuk żarówek, które posiadał na stanie magazynowym. Towar zalegał na pułkach magazynowych klienta od dwóch lat.

Działanie:

Przeprowadziliśmy audyt dotychczasowych działań marketingowych klienta i zaproponowaliśmy kompleksową kampanię wykorzystującą narzędzia internetowe, takie jak precyzyjna segmentacja grupy docelowej, wybór właściwej platformy komunikacji marketingowej oraz działania remarketingowe.

Efekt:

W ciągu 4 tygodni trwania kampanii marketingowej został wyprzedany cały zapas magazynowanych żarówek. Kampania była prowadzona w sposób kompleksowy i obejmowała swoim działaniem trzy kluczowe punkty styku dystrubutora z jego grupą docelową. W wyniku przeprowadzonych działań stopa przychodu z zainwestowanego kapitału wyniosła 5100 %, przy łącznym wyniku finansowym wynoszącym 170 000 PLN.

Inox
logo

Wyzwanie:

Klient zwrócił się do nas w kwestii przeprowadzenie rewitalizacji swojej marki, która obecna na rynku od ponad 20 lat straciła swój pierwotny styl. Ponadto postawił przed nami cel wprowadzenia jego marki w obszar działań e-marketingowych, których do tej pory praktycznie nie stosował.

Działanie:

Rozpoczęliśmy współpracę od odświeżenia logotypu klienta. W ramach współpracy przeszkoliliśmy pracowników klienta we zakresie działań marketingowych oraz zaprojektowaliśmy dla klienta strategię działań e-marketingowych.

Efekt:

W wyniku współpracy powstał praktycznie nowy wizerunek marki, który za pomocą nowoczesnej strony www został zaprezentowany szerokiemu gronu użytkowników. Aby zaprezentować złożoność świadczonych przez klienta usług został zastosowany min. Filmik video, który został osadzony na stronie głównej klienta. Ponadto są prowadzone spersonalizowane kampanie e marketingowe, których celem jest precyzyjne targetowanie przekazu do core targetu firmy.