Podstawowa różnica między strategią a taktyką polega na ciężarze gatunkowym oraz czasie ich obowiązywania. Podejście strategiczne to podejście, które trzeba mieć, jeśli chce się planować rozwój firmy w długim okresie. Taktyczne podejście to podejście doraźne. Taktyką można wygrywać bitwy, ale nie wygrywa się wojen.

Mieszanie znaczenia pojęć jest częstym błędem obecnym w marketingowym świecie. Do takich między innymi należą: strategia i taktyka. Zbyt wiele osób używa ich jako synonimy, tymczasem są to dwa różne słowa opisujące dwa róże rodzaje działań.

Dlatego w dzisiejszym wpisie chciałbym uporządkować postrzeganie tych dwóch określeń, tak by nie dochodziło do mylenia znaczeń i stosowania niebezpiecznej synonimizacji. Niech każde słowo pełni przypisaną sobie funkcję.

Jakie są różnice między strategią i taktyką?

Różnice pomiędzy strategią a taktyką opierają się głównie na wadze ich skutków.

Działanie strategiczne to działanie, które niekoniecznie musi być dostrzegalne gołym okiem dla osób z zewnątrz firm. Stąd też wynika mylne klasyfikowanie działań operacyjno-taktycznych jako prymarnych. Tymczasem jest na odwrót. Proces strategiczno-konceptulany jest nadrzędny. To od niego wszystko się zaczyna.

Firmy, które nie mają strategicznej koncepcji, nigdy nie zbudują silnej pozycji rynkowej. Zawsze będą bardziej podatne na zawirowania, ponieważ to nie one ustalają reguły gry.

Silne marki, to marki, które mają znakomitą strategię oraz efektywną taktykę wspierającą realizację działań. Najsilniejsze marki, to marki, które rozumieją, znaczenie mariażu strategii z taktyką i wynikającej z tego synergii.

Z natury rzeczy podejście strategiczne, to podejście, które można scharakteryzować jako podejście kierunkujące, długotrwale aktualne, dotykające fundamentalnych obszarów związanych z trwaniem i rozwojem firmy oraz mające w firmie nadrzędne znaczenie nad taktyką. Gdy jest odwrotnie, to znaczy, że ogon zaczął machać psem.

Kto powinien uczestniczyć w planowaniu strategicznym?

W planowanie strategiczne powinni być zaangażowani najważniejsi decydenci, ponieważ to oni będą odpowiadali za realizację strategii w ich przedsiębiorstwach.

Strategia, która powstanie bez udziału właściwych osób decyzyjnych nie będzie odpowiednio wsparta, a jej realizacja będzie niemożliwa.

W mojej karierze jako stratega marketingowego, najlepsze i najbardziej spektakularne rezultaty obserwowałem w tych firmach, w których w proces strategiczny zaangażowani byli właściciele lub osoby z pozycji prezesa. Nie oznacza to, że tylko takie osoby powinny brać udział w procesie strategicznym. Wręcz przeciwnie. Miejsce powinny też znaleźć osoby, które będą czynnie poddawały ją egzekucji na przestrzeni okresu jej obowiązywania.

Bez zaangażowania decydentów nie ma jednak mowy o tym, by team egzekucyjny uzyskał niezbędne wsparcie w czasie wdrożenia (pozwolenia, budżet, czas, etc.).

 
ZAPAMIĘTAJ:

W procesie tworzenia strategii marketingowej powinni uczestniczyć decydenci na poziomie właścicielskim lub przynajmniej zarządu. To oni zapewnią niezbędne wsparcie, zasoby oraz narzędzia.

Czy strategię można wypracować na kolanie? 

Strategii nie wypracowuje się na kolanie oraz strategii nie zmienia się z dnia na dzień, ponieważ strategia ma swoją bezwładność. To powoduje, że jeśli strategia zostanie nieprawidłowo, pospiesznie i niestarannie opracowana, może się przyczynić do porażki firmy.

U nas proces strategiczny mający na celu opracowanie strategii marketingowej trwa średnio 6-8 tygodni i wymaga odpowiedniego poziomu zarządzania projektem, sprawdzonej metodologii oraz właściwych danych zebranych w procesie analizy rynkowej. Stąd proste wezwania do akacji typu: „Ciśnij” i „Na wczoraj” nie wystarczą.

Ile mogę mieć strategii marketingowych?

Strategii marketingowych, w przeciwieństwie do taktyk, nie można mieć wielu w odniesieniu do jednej marki. Ze strategią jest trochę jak z nawigowaniem w trakcie podróży. Jeśli Twoim celem jest dotarcie do określonego celu na mapie, to musisz się trzymać kierunku. Jeśli nie chcesz kręcić się w kółko, to nie możesz go codziennie zmieniać. Strategia marketingowa dla Twojej konkretnej marki powinna być jedna. Jeśli jednak masz wiele marek w portfolio firmy, to dla każdej z nich powinieneś wypracować osobną.

Różnica między strategią a taktyką – Kiedy potrzebuję orientacji strategicznej?

Orientacja strategiczna jest domeną firm, które tworzą własne produkty/usługi lub mają ambicje rynkowe związane z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej.

To głównie takie firmy sięgają po strategiczne podejście do pracy nad marką.

Orientacja strategiczna przydaje się również bardzo tym firmom, które chcą uzyskać trwałe różnicowanie od konkurencji i dzięki wyróżnialnemu pozycjonowaniu wykluczyć konkurentów z gry o klienta.

Obecnie z uwagi na wysyp klonów w każdych segmentach rynkowych mamy do czynienia z tzw. komodytyzacją (utowarowienie) dóbr i usług.

Nie ma dziś praktycznie żadnej liczącej się kategorii, która nie wykształciłaby zastępu generycznych rozwiązań.

Wystarczy spojrzeć na rynek zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Zajęło zaledwie parę lat, by marka Apple doczekała się całego zastępu generyków, które skutecznie odbierają jej rynek proponując do złudzenia podobne sprzęty za zaledwie część oryginalnej kwoty.

Podstawową zatem potrzebą jest ucieczka od komodytyzacji poprzez włączenie do arsenału działań biznesowych myślenia strategicznego, dzięki któremu firm zyska możliwość antycypowania nadchodzących wydarzeń w długim okresie oraz tworzenia adekwatnych scenariuszy działań.

Warto wybrać orientację strategiczną w marketingu szczególnie:

  • Kiedy chcemy dobrać odpowiednie kierunki działań, w długim okresie (pozycjonowanie rynkowe).
  • Kiedy jako marka jesteśmy zagrożeni komodytyzacją i chcemy od tego uciec.
  • Kiedy mamy problem z utrzymaniem spójności marki w różnych kanałach marketingowych.
  • Kiedy chcemy osiągać ambitne cele strategiczne i mamy czas, by to zrobić.
  • Kiedy chcemy zwiększać wartość postrzeganą marki i dzięki temu zwiększać uzyskiwane marże. Innymi słowy: gdy chcemy zarabiać więcej.

Różnica między strategią i taktyką -Kiedy potrzebuję orientacji taktycznej?

Sprawność taktyczna w biznesie jest niezwykle ważna. To ona decyduje o szybkości i zwinności firmy w codziennych rynkowych zmaganiach. To, że stosowana taktyka powinna być filtrowana przez sito założeń strategicznych, nie oznacza, że możemy ignorować jej znaczenie.

Co więcej:

  • Taktyczne podejście to działanie, które pozwala na szybkie i częste modyfikacje.
  • Taktyczne podejście jest potrzebne w walidowaniu pomysłów oraz na poziomie poszczególnych kampanii marketingowych.
  • Jeśli jakaś taktyka zawiodła, to się ją porzuca i zastępuje lepszym, bardziej adekwatnym rozwiązaniem (działaniem lub narzędziem albo i jednym i drugim).
  • Taktyka wypływa z założeń strategicznych. Nigdy na odwrót. Jednak to działań taktycznych w codziennej prozie marketingowego życia jest więcej.
  • Taktyczne podejście może być powiązane z dużą zmiennością. Charakteryzuje się również większą szczegółowością i punktowością w wykorzystaniu (podejście wertykalne). Działanie taktyczne jest również esencjalnie krótkotrwałe. Dlatego pozwala na większą elastyczność.

Jeśli będziesz miał świetną strategię, ale nie będziesz dobrze sobie radzić w jej egzekucji na poziomie taktycznym, to również będziesz musiał liczyć się z dużymi stratami. Przeżyjesz, ale kuracja będzie droga i zajmie dużo czasu i pieniędzy.

Jeśli źle zaprojektujesz strategię dla swojej marki, to może okazać się, że na przykład po roku egzekucji upadniesz, ponieważ nie osiągniesz zakładanych celów i zabraknie ci środków na kontynuację prowadzenia biznesu. Stąd pewnie bierze się tak ogromna śmiertelność wśród nowych firm.

Jeśli masz świetną strategię, masz markę i chcesz, by rosła w siłę, to koniecznie przeczytaj również artykuł, w którym opisałem zasady wzrostu marki, wg Byrona Sharpa (kliknij tutaj) lub weź udział w naszym kursie online ABC Strategii Marki, podczas którego opowiemy Ci, jak wprowadzić Twoją markę na Wyższy Poziom Marketingu.

Podsumowując:

  • Wygrywają przeważnie te firmy, które mają świetną strategię oraz są niezwykle efektywne na poziomie taktycznym.
  • Posiadanie strategii nie jest jednoznaczne z rynkowym sukcesem. Każda strategia musi być poddana egzekucji. Dopiero wdrożenie daje podstawę do oczekiwania pozytywnych rezultatów. W przeciwnym razie taki dokument jest zwyczajnym pułkownikiem, który poza zbieraniem na sobie kurzu nic nie robi.
  • Siła strategii wynika z jej głębi. Im głębiej sięga się w naturę problemów, tym lepsze powstają na tej bazie scenariusze. Dlatego proces strategiczny wymaga czasu na zebranie odpowiednich danych, inkubację idei oraz przedstawienie w formie syntetycznej prezentacji.
  • Taktyczne podejście cechuje wszelkiego typu imitacje. Imitacje nie silą się na oryginalne koncepty. Imitacje skupiają się na powielaniu sprawdzonych rozwiązań. Jeśli jednak masz oryginalny produkt/usługę, to musisz wypracować zarówno strategię, jak i dopasować do tego odpowiednie taktyki.

FAQ -Różnica między strategią a taktyką:

Czym różni się strategia od planu działań?

Strategia to długoterminowe podejście, które dotyczy kluczowych obszarów działalności firmy i ma za zadanie kierować jej działaniami na przyszłość. Plan działań natomiast, może być bardziej szczegółowy i krótkoterminowy, obejmując konkretne kroki do wykonania w ramach ogólnej strategii.

Jakie są główne różnice pomiędzy strategią a taktyką?

Strategia jest podejściem długoterminowym i kieruje działaniami firmy na przyszłość. Taktyka natomiast to podejście krótkoterminowe, które pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności i skupia się na osiągnięciu konkretnych, bieżących celów.

Czy istnieje ryzyko związane z tworzeniem strategii bez odpowiedniego przygotowania?

Tak, tworzenie strategii bez odpowiedniego przygotowania jest ryzykowne. Proces ten wymaga analizy, planowania i czasu. Zmiana strategii nie powinna następować z dnia na dzień, ponieważ może to prowadzić do nieprzewidywalnych i niepożądanych skutków.

Czy firma może mieć wiele strategii marketingowych jednocześnie?

Zazwyczaj dla każdej marki tworzona jest jedna strategia marketingowa. Jeśli jednak firma posiada wiele marek, dla każdej z nich powinna być opracowana osobna strategia.

Kto powinien być zaangażowany w proces tworzenia strategii?

W proces tworzenia strategii powinni być zaangażowani główni decydenci w firmie – osoby na poziomie zarządu lub właściciele. To oni będą odpowiedzialni za jej realizację.

W jakich sytuacjach firma powinna skupić się na strategii?

Firma powinna skupić się na strategii, gdy chce uzyskać przewagę konkurencyjną, uniknąć komodytyzacji, utrzymać spójność marki w różnych kanałach marketingowych, osiągać ambitne cele strategiczne czy zwiększyć wartość postrzeganą marki.

W jakich okolicznościach powinienem skoncentrować się na taktyce zamiast na strategii?

Skupienie na taktyce jest kluczowe dla bieżącej operacyjności firmy. Jest niezbędne do szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, testowania nowych pomysłów, realizacji konkretnych kampanii marketingowych czy dostosowywania się do szybkich zmian na rynku.


Jeśli szukasz sposobu, na to, jak rozwijać swój biznes, docierać do nowych klientów, obecnych zatrzymywać na dłużej, a jednocześnie zwiększać zyskowność, to jesteś w dobrym miejscu.

Jestem strategiem marketingowym i pomagam moim klientom osiągać więcej.

W jaki sposób mogę pomóc także Twojej firmie?

 • Opracowując strategię marketingową dla Twojej marki - Jeden z naszych klientów, który skorzystał z naszego doradztwa strategicznego oraz nadzoru egzekucyjnego odnotował w jego biznesie wzrost sprzedaży o 300 procent, w zaledwie kwartał od rozpoczęcia naszej pracy wdrożeniowej - notując pierwszy raz w jego historii przychód powyżej jednego miliona PLN netto miesięcznie.
 • Szkoląc Twoich pracowników - przeszkoleni przeze mnie pracownicy zwiększają wartość sprzedaży, nawet o 100% rocznie. Rekordzista w ciągu jednego miesiąca zrealizował 5100% ROI z zainwestowanego we współpracę ze mną kapitału.
 • Doradzając Ci w formie konsultacji indywidualnych - to najszybszy sposób na problemy i wątpliwości nie cierpiące zwłoki.
Przedsiębiorcy najczęściej wybierają spośród moich usług:
 1. Sprawdź > Konsultacja marketingowa
 2. Sprawdź > Dyrektor marketingu na godziny
 3. Sprawdź > Doradztwo marketingowe
 4. Sprawdź > Doradztwo marketingowe B2B
 5. Sprawdź > Doradztwo marketingowe B2C
 6. Sprawdź > Marketingowe warsztaty strategiczne online
 7. Sprawdź > Strategia marketingowa

Nie czekaj dłużej – to może być Twój pierwszy krok do poprawy wyników i wejścia na Wyższy Poziom Marketingu.

m.lodyga@premium-consulting.pl
Pod blog ABC strategii marki 22 4 - Strategia a taktyka - poznaj różnice i podobieństwa

Strateg marketingowy

Mariusz Łodyga to doświadczony strateg marketingowy i założyciel marki Premium Consulting. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie i przeprowadził już ponad 300 projektów doradczych i szkoleniowych. Współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Allegro, Santander, Aviva, Orange, Warta S.A. itd. Jego celem jest wprowadzenie klientów na Wyższy Poziom Marketingu i pomaganie im w osiąganiu strategicznych celów.