Marketingowe trendy w 2020 roku wyznaczają kierunek zmiany, którym podążają liderzy w swoich kategoriach. Od zdolności adaptacji do zmieniającego się otoczenia zależy, w jakim stopniu zarządzającym markami uda się utrzymać kontakt z konsumentami. Niektóre z sygnalizowanych trendów mogą wręcz zmienić sposób, w jaki dotychczas docierano do klienta i tych, którzy zignorują dochodzące sygnały odciąć od rynku bardzo skutecznie.

Absolutnym must have skutecznej komunikacji marketingowej 2020 roku będzie wychodzenie od strategicznego planowania komunikacji marketingowej (zobacz, dlaczego potrzebujesz strategii marketingowej) i stosowania hybrydowych kampanii łączących wiele formatów reklamowych oraz narzędzi, które dzięki uzyskiwaniu efektu synergii będą prowadziły użytkowników do konwersji zakupowej.

Kluczem do konwersji nie będzie wyłącznie ilość prowadzonych działań, ale również ich jakość. Jakość rozumiana jako odpowiadanie na potrzebę konsumenta w sposób, jaki dla niego jest najlepszy (korzyści na poziomie funkcjonalnym, emocjonalnym, ale i sposób prezentacji oferty/contentu).

Fundamentem jakości komunikacji marketingowej w 2020 będzie strategiczne podejście, które będzie zakładało długoterminowe horyzonty czasowe prowadzonych działań marketingowych. Punktem wyjścia do takiego podejścia będzie rozwijanie kompetencji strategicznych wśród osób zarządzających markami i odpowiadającymi za ich komunikację. W tym założeniu ważne jest nie tylko, czy o markach mówią, ale też w jaki sposób. 

 

Szukasz więcej wiedzy o strategicznym marketingu?

Słuchaj naszego podcastu Wyższy Poziom Marketingu

Znajdziesz nas na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Anchor

W 2020 roku nie będzie wystarczyło być już tylko narzędziowcem. Trzeba będzie również rozumieć ludzi, czuć ich potrzeby i znajdować sposoby na komunikację, która sprawi, że zostanie się w umysłach i sercach potencjalnych klientów na dłużej. 

Poza tym niezwykle ważnym działaniem będzie analizowanie spływających danych. Dane dziś, to jak nowa ropa naftowa, którą marketerzy będą musieli należycie wydobywać i przetwarzać.

Gdy piszę o danych, to nie mam na myśli tylko i wyłącznie śledzenie tego, co się dzieje w Google Analytics. Ta analityka jest już od dawna bardzo istotnym elementem funkcjonowania działów marketingu.

Trzeba pamiętać, że dane to również informacje, które marketerzy będą coraz szerzej wydobywać od swoich klientów w wyniku regularnie prowadzonych badań marketingowych, których celem będzie uzyskanie informacji o sposobie postrzegania marki, jej oferty vs oferty konkurentów, stopnia uzyskiwanej satysfakcji, mocnych i słabych stron.

Marketerów będzie w 2020 roku cały czas będzie napawać optymizmem rozwijająca się wśród właścicieli biznesów coraz większa świadomość konieczności angażowania zasobów finansowych oraz osobowych w rozwój marki. Powoli zaczyna się kończyć epoka chaosu w polskim marketingu. Otwarcie na myślenie strategiczne, wykorzystujące marketing do budowy silnych marek, staje się powoli nową jakością w zarządzaniu polskimi firmami.

W nadchodzących miesiącach 2020 roku silna marka jako symbol jakości, bezpieczeństwa oraz nośnik wartości będzie celem do realizacji w wielu firmach.

A teraz przejdźmy do trendów...

Digitalizacja – must adjust or die – Marketingowe Trendy 2020

Pierwszym i najważniejszym jest trend związany z dokonującym się od lat przejściem na digital. Piwot (obrót) ten jest wykonywany zarówno wśród firm wykorzystujących narzędzia cyfrowe do sprzedaży swoich towarów i usług, jak i samych konsumentów, którzy traktują narzędzia cyfrowe, jako naturalne i wygodne miejsce spotkań z bliższymi lub dalszymi znajomymi, źródło informacji, oraz miejsce dokonywania zakupu (marketplace).

Digitalizacja jako rewolucyjny proces rozwija się w tempie wykładniczym. Najpierw powoli, tworząc złudzenie, że jest jeszcze czas, a potem nagle tempo przyspiesza.

Ten czas powolnego rozwoju zakończył się, w moim odczuciu, w 2014 roku. Do tego czasu kroki w stronę digitalizowania się naszych relacji oraz biznesu były systematyczne lecz drobne. Mogło się mieć wrażenie, że Internet i jego możliwości to stałe i ukształtowane medium, a główni gracze rozdający karty są znani i oswojeni (duopol: Google + Facebook). Nie są idealni, ale przewidywalni.

To co się jednak wydarzyło później możemy porównać wyłącznie do wyścigu zbrojeń digitalowych gigantów. Przyspieszenie wdrażanych zmian sprawia wrażenie, jakby ktoś stwierdził, że należy wcisnąć pedał gazu do podłogi.

Jeśli ktoś liczy na to, że proces postępującej digitalizacji go nie dotknie, ten stoi na drodze gigantycznemu tsunami, które porwie i zatopi każdego nieprzygotowanego niedowiarka. Tu nie będzie zmiłuj się.

Te firmy, które przegapią moment na przygotowanie się do digitalizacji drugiej szansy nie dostaną. Będą niczym pasażer stojący na platformie dworca kolejowego, który może tylko pomachać odjeżdżającemu składowi. Z tą różnicą, że następny pociąg nie przyjedzie.

Medializacja – bądź firmą medialną lub płacz nad Adblockiem i płać za reklamę – Marketingowe Trendy 2020.

To trend, który sprowadza się do tego, że dziś i w przyszłości, każda firma, która będzie chciała zdobyć uwagę odbiorców, będzie musiała opracować swój sposób na bycie firmą medialną.

Medialność marek będzie wyrażała się na przykład następująco:

  • wydawanie interesujących treści, które w angażujący sposób przybliżają ofertę marki (blogi, social media, newslettery, podcasty, etc.),
  • tworzenie i wydawanie markowych wydawnictw przedstawiających istotne zagadnienia branżowe ( na przykład marka Max Roy i jej wydawnictwo: Magazyn Sprawny Marketing).
  • wykorzystywanie różnych formatów w tym samym czasie: video, tekst, audio, etc.

W 2020 roku również na wagę złota będą zdolności firm do wychodzenia z clutteru informacyjnego (szumu informacyjnego), który otacza coraz szczelniej użytkowników Internetu. Ci bowiem, aby bronić się przed zalewem rozpraszających treści “głosują” coraz większym procentem stosowania Adblocka, ślepotą banerową oraz brakiem jakiejkolwiek responsywności na nachalną sprzedaż w starym, zużytym stylu marketingu bezpośredniego.

Widzę ogromne pole do wzrostu marek umiejętnie korzystających z własnych zasobów medialnych. Jest to szczególnie ogromna szansa, dla marek niszowych, które mają bardzo wąską specjalizację i ekspertyzę, dzięki czemu mogą one zabrać głos i w ten sposób skutecznie przekonywać do zakupu świadczonych usług lub oferowanych produktów.

Twórcy działający w Internecie stają się coraz bardziej dojrzałym zjawiskiem zbliżającym się szybko, pod kątem jakości do takiej, która wcześniej była zarezerwowana dla tradycyjnych broadcasterów.

To dzięki temu, że potrafią stawać się medialnymi podmiotami (osoby/firmy) mają wręcz świetlaną przed sobą przyszłość. Bowiem każdy kto potrafi przyciągnąć i utrzymać uwagę w Internecie, z automatu ma w rękach dostęp do portfela konsumentów. To dlatego tak bardzo popularny jest influencer marketing. To właśnie medialność influencerów zapewnia im wpływ na swoich odbiorców.

Dialogizacja – nawiąż dialog lub zgiń – Marketingowe Trendy 2020

Kolejnym gigantycznym trendem, który się rozwija jest coraz większa waga rozmów toczonych z markami i o markach. Marki, które nie potrafią nakłonić swoich klientów do rozmowy, to marki, które będą ponosiły większe koszty dotarcia do swoich odbiorców oraz będą cierpiały z uwagi na niższą zdolność przyciągania ich uwagi. Ten trend jest szczególnie mocno widoczny w social media.

Prowadzenie dialogu z grupą docelową jest jednym z najważniejszych celów do zrealizowania w nowych mediach. Szczególnie widoczne jest to w obszarze live streamingu, ale nie tylko (social media, blogi, newslettery, nawet boty jako pierwszy kontakt, etc.). Premią za umiejętne prowadzenie rozmów z odbiorcami będą również zwielokrotnione zasięgi organiczne w social media, jako bonus od algorytmów, które każdy dodatkowy komentarz uznają jako powód do zwiększenia „dawki ekspozycji”.

Dialogizacja w praktyce to również prowadzenie konwersacyjnego stylu komunikacji na blogach, vlogach, podcastach. Dialogizacja wyznacza styl, który jest nam, ludziom, bardzo bliski. Wystarczy spojrzeć na formaty, w których dialog jest obecny, by od razu zauważyć jak bardzo są one angażujące uwagę odbiorców.

Fragmentaryzacja – hiperkonkurencja coraz mniejszych podmiotów – Marketingowe Trendy 2018

Fragmentaryzacją nazywam zjawisko coraz większego rozdrobnienia rynków z uwagi na próg wejścia do biznesu, który dziś jest niezwykle niski.

Prawie każdy może dziś prowadzić działalność gospodarczą. W przyszłości natomiast niemal każdy przynajmniej raz w życiu zaliczy epizod związany z próbą podjęcia tego wyzwania. To rodzi wielkie szanse, ale również sprowadza do wielkiej fragmentaryzacji rynku.

Ilość podmiotów walczących o klienta w tych samych kategoriach będzie ogromna. Zjawisko niszy nabędzie zupełnie innego wymiaru i będzie polegało na tym, że okres względnego samotnego penetrowania tej niszy będzie niezwykle krótki. Natychmiast bowiem pojawią się generyczni konkurenci.

liczba firm

Biznes i marketing w czasach fragmentaryzacji będzie miał wymiar krótkich serii, krótszego cyklu życia produktu i informacji oraz samego modelu biznesowego. W wyniku fragmenetaryzacji bardzo wiele kategorii produktów i usług będzie narażone na ryzyko komodytyzacji, czyli utowarowienia. W przypadku stania się danej kategorii „commodity” marki tam obecne zaczynają podlegać ogromnej presji na obniżenie ceny, a jedyne jej uzasadnienie może być dyktowane przez dostępność.

Fragmentaryzacja wymusza na marketerach ciągłego uczenia się zasad związanych z tworzeniem marek, wprowadzaniem ich na rynek i komunikowania ich wartości.

Firmy lokalne mogą dzięki internetowi oraz cyfrowym narzędziom stać się firmami globalnymi.

Co będzie obowiązywać jako „must have” marketingowej układanki w tworzeniu silnej marki w Internecie w 2020 roku?

podcasting

Podcasting – jako jeden z najsilniejszych marketingowych trendów na 2020

Podcasty stały się w ostatnim okresie niezwykle popularnym narzędziem w rękach marketerów. Ich rozkwit ma ogromny związek z popularyzacją platform do ich konsumpcji, takich jak na przykład  iTunes, Spotify czy Anchor, która to aplikacja umożliwia automatyczną dystrybucję do wielu popularnych miejsc odsłuchu.

Łatwość dostępnych narzędzi wywołała wręcz kreatywną erupcję nadawców, dla których format audio stał się idealnym atutem.

Natomiast słuchacze mogą dziś wybierać i przebierać w bogactwie tematów i oddawać się słuchaniu w dogodnych dla nich momentach.

Dzięki platformie Anchor.fm nadawcy mogą bez trudu propagować swój głos w szerokiej przestrzeni. Dodać plik audio w jednym miejscu i od razu cieszyć się dostępnością contentu w wielu miejscach. Nasz podcast „Wyższy Poziom Marketingu” jest dostępny na aż 8 platformach między innymi na: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Pocket Casts, Overcast.
spotify mariusz łodyga podcast

Popularność podcastów wynika z wielu przyczyn. Jedną z najważniejszych jest jednak to, że format audio jest najbardziej z multitaskowych formatów, jakie można stosować.

Ta multitaskowość sprowadza się w przypadku podcastów do bezproblemowej możliwości słuchania swoich wybranych audycji podczas ćwiczenia na siłowni, uprawiania sportu na otwartej przestrzeni (jogging, biking, skating, etc) bez uciążliwego „skipowania” nachalnych reklam umieszczanych w trakcie trwania audycji, które są często publikowane na YouTube.

Jedną z ogromny zalet podcastów jest również akcept słuchaczy do prowadzenia długich form przez nadawców. Godzinny podcast to niemal idealna długość trwania audycji. Dla porównania filmy na Facebooku dłuższe niż 30 sekund mają ogromny problem. Na YouTube długość najbardziej popularnych odcinków oscyluje między 3-8 minut. Podcast 3 minutowy dla wielu użytkowników byłby bezcelowy, ponieważ nie byłby w stanie wypełnić im czasu podróży, ćwiczenia, etc.

Podcasty to również wymarzone narzędzie w rękach marek posiadających głęboką ekspertyzę. Dzięki temu mogą bez trudu opowiedzieć o specyfice swojej działalności, bez konieczności wysilania się na click baitowe zagrania. W przypadku podcastów głębokość wejścia w temat ma znaczenie.

Według danych z raportu Edison Research Infinite Dial:

  • 51% populacji USA słuchało podcastów,
  • 49% odsłuchań podcastów ma miejsce w domu, a 22% w samochodzie,
  • 80% słucha całości lub większości każdego odcinka.

A jak to wygląda w Polsce? Według badań Nielsen przeprowadzonych na zlecenie Storytel Polska w październiku 2018 roku znajomość samego terminu „podcast” zadeklarowała niespełna połowa internautów w wieku 19-49 (45%). Jednak trend ten jest na kursie wzrostowym i w kolejnych miesiącach i latach, podcasty będą tylko zyskiwać na popularności.

Według danych Voxnest nasz kraj jest w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się rynków dla formatu podcastów na świecie. Wyprzedzają Polskę tylko Chile, Argentyna, Peru, Meksyk i Chiny. Wzrosty sięgają 40 proc. w skali miesiąc do miesiąca.

Wg Storytell co piąty internauta słucha podcastów. Zatem możemy przyjąć, że rynek dla tego formatu wynosi obecnie kilka milionów użytkowników ( 20% z 28 mln internatów daje nam 5.6 mln słuchaczy). podcasty w polsce marketingowe trendy mariusz łodyga

Wg badania Tandem Media w 2019 roku aż 34 procent polskich internautów słuchało podcastów. 

Najpopularniejszą obecnie w Polsce platformą do słuchania podcastów jest Spotify. W ostatnim roku liczba słuchaczy podcastów na Spotify w Polsce wzrosła o 300 proc. Potwierdzają to również nasze obserwacje. Poniżej podrzucam screen z naszego panelu w Anchorze, który służy nam do dystrybucji naszego contentu.

 

Najczęściej streamowane gatunki podcastów w Polsce na platformie Spotify (kwiecień 2019 – zródło Wirtualne Media):

1. Sztuka i rozrywka

2. Edukacja

3. Komedia

4. Zdrowie i styl życia

5. Wiadomości i polityka

Najczęściej streamowane podcasty w Polsce (kwiecień 2019 – zródło Wirtualne Media):

1. Kryminatorium

2. Imponderabilia

3. Dwóch typów podcast

4. Polimaty 2 5.

5. 7 metrów pod ziemią

6. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

7. Ja i moje przyjaciółki idiotki

8. Speak English now Podcast through Mini Stories

9. Zabójcze opowieści

10. WNOP: Więcej niż oszczędzanie pieniędzy.

web design

Jakie trendy będą obowiązywać w web designie? – Marketingowe trendy 2020

Choć w ostatnich latach wielu wieściło, że strony internetowe odchodzą do lamusa, a ich miejsce zajmą media społecznościowe – zwłaszcza Facebook, to one nadal mają się dobrze i nadal będą dla właścicieli biznesów „własną ziemią”, na której mogą publikować swoje treści. I jak pokazuje case Brand24, to posiadanie „swojej ziemi” w postaci strony internetowej, jest bardzo dobrym zabezpieczeniem na sytuacje, w których media społecznościowe zmieniają reguły gry poszczególnym „zawodnikom” jak i wszystkim użytkownikom.

W 2020 roku strony internetowe będą w marketingu odgrywały nie mniejszą rolę niż w latach poprzednich.

I choć wiele narzędzi, np. Facebook będzie jeszcze usilniej próbować za wszelką cenę zatrzymać użytkowników w obrębie własnego serwisu, nawet do dokonywania na nim zakupu produktów czy usług, to mimo wszystko strona internetowa powinna być podstawą komunikacji marketingowej każdej marki. Swoistym centrum, do którego będą kierować ruch wszystkie kanały marketingowe.

Nie oznacza to, że strony www mogą być jedynym narzędziem wykorzystywanym przez marketerów. One muszą stanowić jeden z obowiązkowych filarów komunikacji marketingowej.

Prognozy na 2020 rok w web designie pozostają prawie takie same, jak z lat poprzednich. Dostrzegać będziemy jeszcze większą dbałość i zaangażowanie w wyróżnione trendy:

1. Jeszcze więcej wartościowego contentu.

W minionych latach wyszukiwarka Google wprowadziła kilka ważnych aktualizacji algorytmów, które jakość treści postawiły na pierwszym miejscu, co sprawiło, że właściciele stron internetowych muszą zadbać o eksperckość i merytoryczność publikowanego contentu.

Przyrost ilości treści w sieci jest wręcz powalający na kolana. Jednak nie oznacza to, że mamy jej już dość. Wręcz przeciwnie. Poszukujemy coraz bardziej wartościowego contentu. Kiedyś artykuły czy podstrony zawierające około 500 słów uznawane były przez odbiorców za wystarczające – dziś, to jedynie „przystawka”. Dłuższe, bardziej soczyste treści przyciągają odbiorców na dłużej.

Dziś strony internetowe nie mogą juz pełnić wyłącznie funkcji wizytówki. Muszą stawać się źródłami konkretnej wiedzy eksperckiej w zakresie oferowanych usług. Internauta wyszukujący rozwiązania do problemu będzie wykonywał głęboki research w celu weryfikacji czy dane źródło jest wiarygodne.

Strony firmowe będą musiały myśleć o tym w jaki sposób przekształcić się ze zwykłej funkcji informującej o danych kontaktowych w stronę stania się serwisami medialnymi (patrz medializacja).

2. Wzrost wykorzystania video na stronach internetowych.

Ekspansja formatu video trwa w najlepsze. Poza tym, że powstaje go jeszcze więcej, to będzie też częściej wykorzystywany nie tylko w mediach społecznościowych, ale również na stronach internetowych. Pozwoli to budować większe zaangażowanie odwiedzających i sprawi, że będą spędzać więcej czasu na stronie internetowej.

Choć dla użytkowników internetu każda sekunda spędzona w sieci jest prawie jak na wagę złota, to przy odpowiedniej treści, są w stanie zostać na wybranej stronie internetowej na dłużej. Zwłaszcza, gdy trafią na odpowiedni materiał video – wtedy ich gotowość do spędzenia na witrynie kilku minut znacznie rośnie.

   • 96% użytkowników ogląda filmy, aby bardziej szczegółowo zapoznać się z produktem;
   • 79% stwierdziło, że to wideo przekonało ich do zakupu produktu;
   • 68% woli uczyć się nowych projektów, oglądając filmy zamiast czytać teksty;
   • 94% menedżerów ds. PR stwierdziło, że wideo pomaga użytkownikom zrozumieć ideę projektu;
   • 84% menedżerów jest przekonanych, że dzięki filmowi udało im się zwiększyć ruch na stronie.

Źródło: The State of Video Marketing 2019.

3. Bezzmienne, a nawet mocniejsze – Mobile first 

Rok do roku konsumpcja danych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych rośnie. Wg raportu Digital in 2019 zużycie danych przez urządzenia mobilne, w zależności od regionu, w porównaniu do roku poprzedniego przyrosło o 29 do nawet 57%. Najwięcej danych na urządzeniach mobilnych konsumowanych jest w Azji – 19,43 mld BG miesięcznie.

mobile data traffic

 

Fakt ten sprawia, że w 2020 roku brak posiadania strony dopasowanej do urządzeń mobilnych będzie już grzechem nie do wybaczenia. Teraz marki stoją nie tylko przed pytaniem czy posiadają stronę responsywną? Ale również, czy prezentuje ona treści w najlepszy możliwy sposób jednocześnie będąc wygodną w obsłudze. 

Zatem obserwować będziemy większą dbałość o mobilne wersje stron www i większą dbałość o wygodę użytkowników... a za wygodą na pierwszy miejscu stoi czas ładowania witryny...

4. Przejrzystość, czytelność, minimalizm – czyli optymalizacja wydajności i szybkości ładowania

W związku ze wzrostem ilości contentu oraz większą potrzebą dbania o wygodę użytkowników, przejrzystość i czytelność stron www będzie must have w 2020 roku.

Wyrażać się to będzie w zastosowaniu czytelnych, dużych – a czasem olbrzymich fontów, z odważnym korzystaniem z boldowania, by zaakcentować najważniejsze treści. Ponadto niezwykle ważne będzie zagospodarowanie przestrzeni wokół przekazów tekstowych. Spore wolne przestrzenie, kontekstowe grafiki i odpowiednio dobrane kolory, będą wzmacniać najważniejsze treści.

Minimalizm będzie miał się bardzo dobrze, a w niektórych przypadkach może nawet ewoluować w kierunku Brutalizmu – czyli uproszczeniu wizualnemu do granic możliwości, z mocnymi, silnymi i kontrastującymi elementami strony.

Pre Helsinki

Pre Helsinki

Strony internetowe w 2020 roku nadal będą miały się dobrze, a nawet bardzo dobrze i będą miały ogromne znaczenie w komunikacji marketingowej marek. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że aby w 2020 roku strona internetowa była efektywnym narzędziem musi być właściwie zaprojektowana oraz stale rozwijana i optymalizowana pod kątem potrzeb użytkowników.

Co nam przyniesie 2020 od Google? – Marketingowe trendy 2020

Dla każdego e-marketera wyszukiwarka Google jest jednym z najważniejszych narzędzi. To ona stanowi często największe źródło użytkowników stron internetowych. To dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wyszukiwarki Google marketerzy są w stanie zapewniać klientów swoim biznesom.

W obserwowanych przez nas prognozach dotyczących wyszukiwarki Google najczęściej powtarzają się:

1. Zero click

Trend, który zmierza do tego, by jak najszybciej przedstawić użytkownikowi odpowiedź na jego zapytanie wpisane w wyszukiwarkę. Jak najszybciej – czyli bez konieczności dodatkowego klikania w przedstawiony wynik wyszukiwania.

Wyszukiwania zero-click w czerwcu 2019 roku osiągnęły ponad 50% wszystkich wyszukiwań (Jumpshot).

jumpshot zero click

Taka funkcjonalność wyszukiwarki to dla właścicieli stron www spory problem. Ogranicza bowiem ruch na stronie internetowej, a co za tym idzie – pozbawia wszystkich możliwości oddziaływania, które daje witryna (budowanie wizerunku marki, oferowanie dodatkowych usług lub produktów czy np. zainicjowanie remarketingu).

W kontekście takich zmian w wynikach wyszukiwania warto zwrócić się w kierunku taktyki On-SERP SEO, czyli dążenia do zdominowania pierwszych wyników wyszukiwania poprzez inwestycję w reklamy płatne, filmy lub rich snippets, by od razu na pierwszy rzut oka użytkownika dotrzeć do jego świadomości i poprzez zwiększoną ekspozycję zagościć tam na dłużej.

2. Algorytm BERT

Nowa aktualizacja od Google, która obejmuje anglojęzyczne wyniki wyszukiwania, w przeciągu kilku miesięcy ma trafić również do nas i według przewidywań ma wpłynąć na około 10% wszystkich wyników wyszukiwania, a pomóc ma z krótkimi częściami mowy i końcówkami deklinacyjnymi – czyli finalnie ma na celu wdrożenie rozumienia kontekstu wyszukiwanych haseł i udzielanie użytkownikowi bardziej precyzyjnych wyników.

Do tej pory tworząc treści na stronę www, właściciele serwisów często stali przed dylematem – jak pisać wartościowe teksty pod wyszukiwane frazy, by nie brzmiały jak stworzone przez robota i dla robota. Odmiana słów w języku polskim często nastręczała wielu problemów pozycjonerskich, bo np. „strategia marketingowa” i „strategii marketingowej” to dwie różne frazy.
Ten algorytm ma być lekiem na takie właśnie problemy i oferować lepiej dopasowane treści do zapytań użytkowników wyszukiwarki.

3. Obszerny content na blogach

Długie pisane treści nie tylko na dłużej przyciągają uwagę odbiorców, ale również zwracają na siebie uwagę Google, który zaczął premiować wyższymi pozycjami w wyszukiwarce twórców, którzy piszą artykuły na około 2000 słów.

Zródło: Orbitmedia 

Dlaczego tak? Ponieważ Google chce zapewniać użytkownikom treści jak najbardziej dopasowane do ich zapytań, a temat rozpisany tak obszernie prawdopodobnie omówi go dość szczegółowo.

Według badania Orbitmedia średnia długość typowego posta na blogu wzrosła z 808 słów w 2014 r. do 1142 słów w 2017 r. W 2020 stawiać będziemy na długość powyżej 2000 wyrazów. 
Zródło: SerpIQ

W 2020 roku będziemy obserwować zwiększenie ilości pojawiających się długich form tekstowych. I choć trudno będzie produkować takie artykuły codziennie, to nawet w przypadku marek, które będą je publikować 1-2 razy w tygodniu, zaangażowanie użytkowników nadal będzie przyrastać.

Będzie to też miało jeszcze jedną zaletę – więcej treści = więcej fraz kluczowych i przychylniejsze spojrzenie Google na naszą stronę internetową.

Czy czytelnicy tolerują coraz dłuższe formy? To zależy oczywiście od stylu danego autora. Możemy przyjąć, że jeśli długi tekst ma z ich perspektywy wartość, to jak najbardziej.

Zródło Medium.

Wg badań opublikowanych przez Medium szczyt utrzymania uwagi następuje w 7 minucie czytania tekstu. Długość takiego tekstu to około 1600 wyrazów. Z wykresu jednak dowiadujemy się, że powyżej 7 minut uwaga czytelników spada ale ten spadek ma stosunkowo łagodny charakter. Zatem progu 7 minut nie należy traktować jako ostatecznej granicy. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Na moim blogu topowe artykuły, zawierające powyżej 2500 wyrazów czytane są średnio 11-14 minut generując bardzo dużo biznesu.

Najdłuższy artykuł na temat 22 praw marketingu liczy blisko 5000 wyrazów i wygenerował blisko 40 000 odsłon. Co w mojej niszy oznacza naprawdę bardzo dobry wynik, co więcej – ten artykuł cały czas regularnie dowozi nowych czytelników.

Od dwóch lat nie wypuściłem artykułu na naszym blogu, który zawierałby mniej niż 2000 wyrazów i wyniki tego są znakomite.

4. Wyszukiwanie głosowe – voice search.

Trend związany z wyszukiwaniem głosowym utrzymuje się od kilku lat, a wszystko za sprawą rozwijającej się technologii i algorytmów lepiej rozumiejących nasze zapytania głosowe. Rozwój algorytmów jest niezbędny ze względu na fakt, że korzystając z wyszukiwania głosowego, nasze zapytania formułujemy zupełnie inaczej (długie, złożone pytania np. gdzie jest najbliższa pizzeria) niż wpisując frazy w wyszukiwarkę (krótkie 2-3 wyrazowe zapytania np. pizza poznań grunwald).

Aby nadążyć za tym trendem, właściciele serwisów muszą zadbać o odpowiednią optymalizację stron i wysycenie jej wartościowymi treściami odpowiadającymi na najpopularniejsze pytania w ich branży czy dotyczące danego produktu lub usługi – a zwłaszcza te, odpowiadające na pytania: gdzie, kiedy, jak, co, dlaczego.

 

Social media i ich prognozowany rozwój w 2020 roku – Marketingowe trendy 2020

Social media jako fenomen komunikacyjny rewolucjonizują komunikację marketingową od lat wywierając jednocześnie coraz większy nacisk na „starą szkołę marketingu”, która lubi komunikację jednokierunkową i szerokozasięgową.

Wygląda na to, że social media wchodzą do main streamu a marki, które chcą dotrzeć ze swoją ofertą do odbiorców muszą je traktować już całkiem serio, włączając je do swoich strategii komunikacji. 

W obserwowanych przez nas prognozach dotyczących social media najczęściej powtarzają się:

1. Efemeryczny content – stories.

Pomysł na szybko znikające treści wprowadził w życie Snapchat. I równie szybko jak one znikają projekt został skopiowany przez Instagram oraz Facebook. Teraz już niewielu użytkowników pamięta o Snapchacie, ale wcale im to nie przeszkadza bardziej angażować się w ulotne treści.


Użytkownicy uwielbiają stories, zwłaszcza za ich natychmiastowość i autentyczność. Dodatkowo zapewniają one spore możliwości interakcji – ankiety, quizy, plakietki z pytaniami czy zegar odliczający czas do eventów.

Ta przestrzeń do publikacji materiałów wizualnych będzie dla marek sporym polem do zagospodarowania, tym bardziej, że ludzie mają wrodzoną skłonność do podglądania innych – tego jak żyją, jak pracują, co robią za kurtyną.

Ponadto 62% ludzi twierdzi, że zainteresowało się marką lub produktem po obejrzeniu ich w Stories, a to prowadzi nad do kolejnego trendu...

2. Social commerce.

Według badań, 84% z nas ufa rekomendacjom od osób, które zna. Takie założenie daje olbrzymie szanse marketerom do wykorzystywania opinii o swoich produktach lub usługach w social mediach. Bo czy nie chętniej kupimy książkę, którą nasz znajomy zarekomendował?

Dodatkowo, dzięki nowym rozwiązaniom wdrożonym na Facebooku i Instagramie już możemy błyskawicznie dodawać do koszyka produkty oznaczone na zdjęciach. Dla marek jest to doskonałą okazją do szybszego dotarcia do użytkowników z oferowanymi przez nie produktami.

3. Social Selling. 

Social selling jest dziś bardzo mocno kojarzony z platformą LinkedIn, która w ostatnim roku przeżyła swoją drugą młodość przyciągając coraz więcej uwagi do siebie ze strony biznesowych użytkowników.

Byłoby jednak błędem zakładać, że Social Selling jest wyłącznie domeną tej platformy. Na szczęście coraz więcej osób działających w biznesie świadomie korzysta z możliwości, jakie dają media społecznościowe (Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube, etc) do budowania relacji (w tym sprzedaży usług/produktów) ze swoim rynkiem.

Niezwykle ważnym w interpretowaniu działań Social Sellingowych jest postrzeganie ich jako umiejętne prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych zmierzających do budowy wartościowego biznesu.

Zatem w tym przypadku należy wyjść od strategii marketingowej i strategii komunikacji marki aby spójnie i konsekwentnie prowadzone działania prowadziły odbiorców do decyzji zakupowych.

4. Influencer marketing.

Według różnych badań i raportów (np. Influencer Marketing Hub), każda zainwestowana złotówka w influencer marketing zwraca się od 5 do 7 razy. Takie zwroty z inwestycji sprawiają, że 63% firm zamierza zwiększyć wydatki na działania z influencerami w ciągu następnych 12 miesięcy.

Dodatkowo, 51% marketerów uważa, że zdobywają lepszych klientów dzięki influencer marketingowi.

Czy takim danym można się oprzeć? Nie, i marki nie zamierzają rezygnować z tej formy dotarcia do swoich klientów.
W najbliższej przyszłości będziemy obserwować spore zaangażowanie w influencer marketing.
Jednak marki będą częściej wybierać do współpracy kilku tzw. mikroinfluencerów (posiadających od 1K do 20K obserwujących) niż jednego influencera o milionowej społeczności. Dlaczego?

Wszystko ze względu na to, że mikroinfluencerzy cześciej mają zbudowaną silniejszą relację ze swoją społecznością – są w stanie odpowiadać na wiadomości i komentarze, a zaangażowanie społeczności jest proporcjonalnie większe niż w przypadku influencerów-celebrytów.

5. Chatboty – szybsza komunikacja na linii klient – marka.

W błyskawicznie pędzącym świecie, każda godzina, minuta, a czasem nawet sekunda jest na wagę złota... i widać to również w komunikacji na linii klienta – marka. Klienci oczekują błyskawicznych odpowiedzi na ich pytania i wątpliwości.
Według State of Conversational Marketing, Drift, 2019 oczekiwanie klientów odnośnie czasu odpowiedzi od chatbotów jest niemal identyczna jak względem rozmowy twarzą w twarz.

Dodatkowo, z badań Facebooka (2018) wynika, że:

   • 58% użytkowników czuje się bardziej pewnie wysyłając do firmy wiadomości niż kontaktując się z nią telefonicznie,
   • 58% woli wysyłać z biznesem wiadomości niż wypełniać formularz na stronie internetowej,
   • 53% osób woli robić zakupy z firmami, do których mogą napisać bezpośrednio,
   • 55% woli komunikować się z firmą poprzez wiadomości niż e-mail.

Użytkownicy chcą używać chatbotów, by:

   • uzyskać odpowiedź na pytania – 32%
   • otrzymać szczegółowe odpowiedzi lub pełnego wytłumaczenia spraw, z którymi się zgłaszają – 29%
   • rozwiązać problem lub złożyć reklamację – 27%
   • uzyskać dostęp do customer service – 27%
   • zapłacić rachunki – 23%
   • dokonać rezerwacji (np. w restauracji lub hotelu) – 22%
   • umówić spotkanie – 19%
   • komunikować się z markami – 19%
   • dołączyć do listy mailingowej lub serwisu newsowego – 18%
   • dokonać zakupu – 17%
   • zaczerpnąć inspiracji, pomysłu – 10%
    (Źródło State of Conversational Marketing, Drift, 2019)

Takie oczekiwania klientów, sprawiają, że trend implementacji chatbotów jest na fali wzrostowej i będzie się na niej jeszcze długo utrzymywać.

6. Potęga w grupie.

Grupy facebookowe cieszą się ogromną popularnością, a społeczności w nich zgromadzone zagościły tam na dobre. Użytkownicy grup czują się w nich bezpieczniej, są aktywniejsi i bardziej otwarci na rozmowę/komentowanie – zwłaszcza w grupach prywatnych, dzięki którym aktywność użytkowników nie jest widoczna dla ich znajomych nieznajdujących się w danej grupie.

Sam Facebook również stawia na rozwój tej części platformy, gdyż jak sam przyznaje – FB to medium społecznościowe i wokół takich społeczności (grup) chce skupiać użytkowników.

Użytkownicy niezwykle cenią sobie grupy, w których mogą liczyć na pomoc innych – zatem marki, które potrafią na tę potrzebę odpowiedzieć i stać się pomocnymi dla swoich odbiorców, dzięki facebookowym grupom nabiorą w 2020 roku wiatru w żagle.

7. LinkedIn – wschodząca gwiazda biznesowych social mediów.

W ostatnim roku LinkedIn przeżył prawdziwy wzrost zainteresowania ze strony biznesowych użytkowników, a najlepsze jeszcze przed nim. Wraz ze wzrostem dostępności możliwości realizowania Live streamu marki będą uzyskiwać dostęp do sieci kontaktów i budować zaangażowanie na bardzo dużą skalę.

Jak wygląda LinkedIn w Polsce pod względem statystycznym?

Liczba kont na polskim LinkedInie sięga już powyżej 2 733 404 zarejestrowanych kont.
Przy populacji liczącej 38 mln ludzi stanowi to 7,2 %. Jeśli zestawimy tą wartość z liczbą 18 mln osób pracujących, to otrzymujemy 15% penetrację wśród aktywnych zawodowo. Na plus trzeba zaznaczyć, że mniejsza liczebność użytkowników jest nadrabiana ich często decydenckim (CEO, CFO, CSO, CMO, etc) profilem zawodowym.

Jak często publikujemy posty na polskim LinkedIn? 

W Polsce średnio publikujemy 84 posty na godzinę co daje nam 2018 postów dziennie, 14 168 publikowanych postów tygodniowo i 61 395 publikowanych postów miesięcznie ( źródło: https://nextbusinessacademy.nl).

LinkedIn nie może się równać pod względem liczby użytkowników z wiodącymi platformami społecznościowymi, ale jego siła nie leży w liczbie użytkowników lecz w ich bardzo konkretnym sprofilowaniu. Zatem LinkedIn jest wymarzoną platformą do komunikacji marek, które celują w segment B2B. 

Łyżkę dziegciu cały czas tej platformie dokładają bardzo wysokie koszty prowadzenia działań reklamowych, które ograniczają markom pełne wykorzystanie możliwości, jakie ta platforma niesie. Być może jednak dzięki temu użytkownicy nie są zasypywani treścią reklamową dzięki czemu ich komfort użytkowania znacząco się wyróżnia.

Z drugiej strony ten wysoki koszt reklamy wymusza na użytkownikach stosowanie technik komunikacyjnych, które mają przyciągnąć uwagę, ale niekoniecznie wnoszą wartość intelektualną. Innymi słowy: coś za coś.

Na podsumowanie social media i ich wykorzystania w 2020 roku przez marki – warto zwrócić uwagę na to, że inwestycja w social media i pełne poleganie na nich jako na jedynych źródłach ruchu może być bardzo niebezpieczne. Joe Pulizzi i Roger Rose z Content Marketing Institute ostrzegają przed „wkładaniem wszystkich jajek do jednego koszyka”, którym w tym przypadku są platformy, nad którymi marki nie mają pełnej kontroli. Należy pamiętać o dywersyfikacji źródeł ruchu. Case Brand24 niech będzie ostrzeżeniem

Co w Email Marketingu w 2020 roku piszczy? – Marketingowe trendy 2020

W przyszłym roku, email będzie obchodził okrągłe – 50 – urodziny. I mimo tego, że jest już tak wiekowy, to nic nie wskazuje na to, by w marketingu przestał być tak istotny, jak jest dziś... a nawet wręcz przeciwnie, staje się jeszcze istotniejszy. W 2019 roku każdego dnia nadawaliśmy ponad 293 miliardy wiadomości email – w porównaniu do roku poprzedniego aż o 13 miliardów więcej.

To co będzie nabierać na znaczeniu w najbliższym czasie, to bezpieczeństwo wiadomości email. 

W 2018 roku liczba incydentów związanych z cyberatakami w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 17,5%. Najwięcej zarejestrowanych zdarzeń dotyczyło phishingu, złośliwego oprogramowania oraz spamu. Jak podaje raport CERT, phishing stanowił w ubiegłym roku aż 44% wszystkich incydentów naruszających cyberbezpieczeństwo.

Słowem wyjaśnienia, phishing to metoda, w której przestępca (najczęściej w wiadomości email) podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. haseł dostępu) lub nakłonienia do pobrania złośliwego oprogramowania.

Według raportu EmailLabs branże najbardziej narażone na podszywanie się pod nie, to:

  • instytucje finansowe, w tym banki,
  • administracja publiczna,
  • telekomy,
  • eCommerce,
  • kurierzy,
  • usługi abonamentowe.

W związku z tym, zadbanie o bezpieczeństwo wiadomości email staje się obecnie priorytetem i marki, które mają na względzie zadbanie o spokój swoich klientów będą wdrażać systemy zabezpieczające wysyłkę wiadomości.

Jakie to będą zabezpieczenia? Między innymi:

  • SPF – system zabezpieczający serwery SMTP, chroniący przed nadawcami podszywającymi się pod domeny,
  • sygnatura DKIM – klucz szyfrujący zapewniający odbiorcę wiadomości o tym, że nadawcą wiadomości jest właściciel adresu,
  • DMARC – to dopełnienie SPF i DKIM o możliwość narzucania naszej własnej polityki bezpieczeństwa u odbiorcy wiadomości,
  • certyfikat S/MIME – cyfrowy podpis wiadomości z wyraźnym znakiem graficznym w skrzynce odbiorczej zapewniającym o prawdziwości wiadomości.

Podsumowując:

 • Przyspieszenie w rozwoju technologii w 2020 roku będzie jeszcze większe i stanowić będzie dla marketerów wyzwanie samo w sobie. Ogrom danych, które będą generowały kolejne aplikacje będzie zasypywać ich w stopniu coraz trudniejszym do objęcia i uporządkowania.
 • Największą jednak barierą i przeszkodą będzie przesycenie komunikacją marketingową użytkowników internetu. Będzie to wymagało od marketerów umiejętności multidyscyplinarnych.
 • Nie wystarczy być już tylko narzędziowcem, trzeba będzie również rozumieć ludzi, czuć ich potrzeby i znajdować sposoby na komunikację, która sprawi, że zostaną w umysłach i sercach potencjalnych klientów na dłużej. Takie egzotyczne szkolenia jak „empatia w obsłudze klienta” nie będą już tylko domeną takich firm jak Apple.
 • Optymizmem jednak będzie marketerów napawać coraz większa świadomość właścicieli biznesów o konieczności angażowania zasobów w rozwój wiedzy na temat marketingu oraz otwarcie na myślenie strategiczne wykorzystujące marketing do budowy silnych marek.
 

Szukasz więcej wiedzy o strategicznym marketingu?

Słuchaj naszego podcastu Wyższy Poziom Marketingu

Znajdziesz nas na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Anchor


Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż w Twojej firmie, ale nie wiesz, jak to zrobić, to serdecznie polecam się do współpracy. Jako praktykujący strateg marketingowy pomagam firmom w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej opartej o skuteczny marketingowy ekosystem.

Przeszkolone przeze mnie firmy rosną pod kątem sprzedaży średnio 25% rocznie. Rekordzista w ciągu jednego miesiąca zrealizował 5100% ROI z zainwestowanego we współpracę ze mną kapitału i wygenerował przychód w wysokości 175 000 PLN. 

Inny Klient również w ciągu zaledwie miesiąca zwiększył sprzedaż w swojej firmie aż o 300%, a On sam jako osoba odpowiedzialna za marketing zwiększył swoje wynagrodzenie o 100% z tytułu prowizji od sprzedaży.

Jeśli natomiast szukasz dla Twojej firmy doradcy strategicznego, który będzie w stanie pomóc Ci przenieść na twój grunt sprawdzone i skuteczne strategie marketingowe oraz efektywne narzędzia, to napisz do mnie maila. Podpowiem Ci, jak możemy pomóc Ci wejść na Wyższy Poziom Marketingu.

Przedsiębiorcy najczęściej wybierają spośród moich usług:
 1. Sprawdź > Konsultacja marketingowa
 2. Sprawdź > Kurs online ABC STRATEGII MARKI 
 3. Sprawdź > Strategia marketingowa
Zapraszam serdecznie do kontaktu, to może być Twój pierwszy krok do poprawy twoich wyników!
Mój e-mail: m.lodyga@premium-consulting.pl